تست روانشناسی

تست های روانشناسی که گاها به آنان تست های خودشناسی و شخصیت شناسی نیز می گویند، انواع مختلفی دارند.

در سایت مشاوره خانواده می توانید تست های روانشناسی که نیاز به تحلیل روانسنج ندارد را پرکرده و خود را بسنجید.

تست های فردی

این تست ها به بررسی ساختار فکری و رفتاری فرد پرسش شونده می پردازد.

این تست ها می تواند پاسخ عمومی داشته و یا به منظور دقیق تر بودن توسط روانسنج تحلیل شود.

این تست ها می تواند افسردگی، اضطراب، ضریب موفقیت فردی و غیره را شامل گردد.

تست های اجتماعی

این تست روانشناسی میزان توانایی اجتماعی فرد را می سنجد.

 • به چه میزان در جامعه تاثیرگذار هستید؟
 • جایگاه شغلی شما چقدر است؟
 • تا چه میزان توان بر قرار ارتباط با دیگران را دارید؟
 • در سخنرانی جقدر موفق خواهید بود؟
 • در بین دوستانتان چه جایگاهی دارید؟

 

تست های زناشویی

در این تست ها میزان ارتباط شما با همسرتان سنجیده می شود.

 • احتمال خیانت سنجیده می شود.
 • میزان رابطه عاطفی با همسرتان مورد سنجش قرار می گیرد.
 • میزان عشق میان زوجین سنجیده می شود.
 • میزان تسلط طلبی دو زف بررسی می شود.
 • میزان رضایت از رابطه جنسی سنجیده خواهد شد.
 • عوامل مخرب رابطه شما شناسایی خواهد شد.

 

تست کودکان و نوجوانان

این تست ها برای رده سنی کودکان و نوجوانان طراحی می شوند.

در این تست ها:

 • هوش کودک
 • میزان رابطه اجتماعی
 • استعداد کودک
 • بحران های دوره کودک و نوجوانی
 • میزان وابستگی کودک
 • توانایی والدین در فرزندپروری  همچون تست روانشناسی کودک پروردی

سنجیده می شود.

 

 

تست هوش فضایی | تفاهم فضایی شما در زندگی مشترک چقدر است؟

تست هوش فضایی به سنجش توانایی ها و مهارت های سه بعدی شما می پردازد، این مهارت ها برای نقشه خوانی، فرود هواپیما و فعالیت های استراتژیک به کار می رود. مغز شما باید هریک از تصاویر زیر را به صورت سه بعدی و در امتداد سه محور x,Y,Z مجسم کند و سپس در امتداد زاویه صحیح و پیرامون محوری مشخص بچرخواند.

تست هوش فضایی

تست تجسم فضایی (شماره ۱)

آزمون ۱:

فرض کنید که جدول زیر را با مقوا درست کرده اید، هریک از وجه های مختلف آن را بر امتداد ضلع ها تا کنید و مکعبی بسازید. هریک از تصاویر موجود در هر خانه یکی از وجوه مکعب متساوی الاضلاع یا شش وجهی ایجاد شده را می پوشاند. اگر مکعب ایجاد شده را به گونه ای مقابل صورت خود بگیرید که وجهی که مثلث روی آن قرار می گیرد در سمت راست و وجهی که مربع برروی آن واقع شده است در سمت چپ قرار بگیرد. کدام یک از چهار گزینه زیر درست خواهد بود:

آزمون۲:

این آزمون پیچیده تر از  نمونه قبلی می باشد و مستلزم تصویر سازی فضایی بیش تری در امتداد سه محور X,Y,Z می باشد فرض کنید شکل زیر را از مقوا ساخته اید و با تا کردن وجوه آن در امتداد ضلع های مشخص آن را به یک مکعب تبدیل کنید. کدام یک از گزینه های الف، ب، ج، د درست است؟

آزمون۳:

این آزمون را می توانید با استفاده از چوب کبریت به منظور افزایش توانایی ها و مهارت های منطقی و بهبود هوش فضایی خود انجام دهید، به تصویر نگاه کنید و بدون آن که چوب کبریتی را حذف کنید تنها با جابه جا کردن آن ها سه مربع ایجاد کنید.

آزمون۴:

فرض کنید در آزمون۳ می توانید سه چوب کبریت را حذف کنید آیا هنوز می توانید با چوب کبریت های باقی مانده سه مربع ایجاد کنید؟

آزمون۵:

با استفاده از شش چوب کبریت سه مثلث متساوی الاضلاع بسازید.

آزمون۶:

همان طور که در تصویر زیر مشاهده می کنید،۱۳ چوب کبریت، ۶ ناحیه با مساحت مساوی را پدید آورده اند، یکی از چوب کبریت ها را بردارید و سپس باقی چوب کبریت ها را به گونه ای کنار یکدیگر قرار دهید که مجددا ۶ ناحیه با مساحت مساوی ایجاد شود.

آزمون۷:

در شکل زیر با استفاده از ۶ چوب کبریت ۵ مربع ساخته شده است، ۲ عدد از چوب کبریت ها را به گونه ای جابه جا کنید که فقط سه مربع باقی بماند.

آزمون۸:

با استفاده از ۱۲ چوب کبریت شکل هندسی ایجاد کنید که ۱۲ زاویه ۹۰ درجه را در گوشه های خود داشته باشد.

اگر نتوانستنید هریک از آزمون های فوق را به سرعت انجام دهید و پاسخ منطقی آن را بیابید یا از شکل درست کرده خود اطمینان ندارید می توانید ادامه مطلب را مطالعه کرده و پاسخ های سوالات را متوجه شوید.

پیش از مطالعه پاسخ ها هرچقدر می توانید وقت صرف کنید تا پاسخ را بیابید. این موضوع می تواند یک تمرین و ورزش برای تقویت حافظه فضایی شما باشد.

پاسخ تست هوش فضایی

اگر سوالات فوق را به درستی پاسخ دادید شما از هوش فضایی خوبی برخوردار می باشید. اگر فقط چند پاسخ نادرست یا چند آزمون حل نشده دارید، شما از قابلیت و مهارت های فضایی خوبی برخوردار هستید.

اگر چند آزمون به درستی حل کرده اید یا هیچ یک را به درستی حل نکرده اید، نیازمند تمرین و تقویت مهارت فضایی می باشید.

پاسخ های درست به این ترتیب می باشد:

آزمون یک)ب

آزمون دو) الف

آزمون سوم

آزمون چهارم

آزمون پنجم: یک شکل سه بعدی بسازید

آزمون ششم:

آزمون هفتم

آزمون هشتم

تست هوش فضایی در نقشه خوانی و جهت یابی (شماره دو)

این تست به شناسایی مهارت های نقشه خوانی و جهت یابی شما در موقعیت های واقعی زندگی می پردازد، بخش اول

در هریک از پرسش های زیر گزینه ای را که توصیف کننده بهتری از رفتار شما می باشد را علامت بزنید:

۱٫در ماشین خود در حال رانندگی به سمت جنوب هستید و باید خیابان خاصی را از روی نقشه پیدا کنید، چگونه عمل خواهید کرد:

الف) نگاه کوتاهی به نقشه می اندازید و فورا راهی را که باید بپیمایید تشخیص می دهید.

ب) چندین بار به نقشه خیره می شوید و آن را می چرخوانید تا درست در امتداد همان مسیر قرار بگیرید و آنگاه به رانندگی ادامه می دهید.

پ) برخی اوقات نیز نمی توانید به سادگی خیابان مورد نظر را پیدا کنید.

ج) باید نقشه را با دقت و تمرکز مطالعه کنید و حتی بارها این کار را انجام دهید و آن را در تمام جهت های ممکن می چرخوانید. در غیر این صورت نمی توانید خیابان مورد نظر را پیدا کنید. گاهی موفق نمی شود و در نهایت مجبور می شوید که از شخص دیگری کمک بگیرید.

۲٫به همراه چندتن از جهانگردان سرگرم بازدید از مناطق دیدنی هستید، تمام روز را پیاده در شهر قدم زده اید، سپس یکی از همسفرانتان از شما سوال می کند که فلان قلعه مشهور در کجا واقع است. چه خواهید کرد؟

الف) بی آنکه تردیدی به خود راه دهید، فورا راه را به او نشان می دهید.

ب) فوری به خاطر می آورید که قلعه در قسمت بالا سمت چپ نقشه بوده اما هنوز نمی توانید آن را با موقعیت بیرونی تطبیق دهید و راه درست را به او نشان دهید.

ج) می دانید که قلعه در سمت شمال شرقی واقع شده و بعد از آن با استفاده از موقعیت خورشید در آسمان جهت یابی می کنید و موقعیت محلی را که در آن قرار دارید روی نقشه معین می سازید. فقط می توانید جهت را تقریبی و نه با قطعیت به او نشان دهید.

۳٫ به ورزشگاه بزرگی به منظور دیدن فوتبال رفته اید، سپس برای خرید غذا یا تنقلات از صندلی خود بلند می شوید. چقدر طول می کشد تا دوباره صندلی خود را پیدا کنید؟

الف) مدت زیادی طول نخواهد کشید زیرا دقیقا موقعیت صندلی خود را می دانم و می شناسم.

ب)ممکن است اندکی طول بکشد، زیرا این احتمال وجود دارد که هنگام برگشت، اشتباه کرده و کمی سردرگم شوم.

ج) اگر ردیفی را که صندلی من در آن است به خاطر داشته باشم بدون هیچ مشکلی راه خود را پیدا خواهم کرد.

۴٫ به تازگی دستگاه دی وی دی پلیر خریده اید و می خواهید آن را نسب و راه اندازی کنید. کتابچه راهنما را به دست می گیرید و شروع می کنید، آیا با اولین تلاش موفق خواهید شد؟

الف) بدون هیچ شکی بله

ب) خیر باید کمی تلاش و دقت بیش تری در کار به خرج دهم و حتی ساعت ها وقت صرف کنم.

ج)مدتی طول خواهد کشید تا موفق شوم. مجبور خواهم بود دستورالعمل راهنما را بارها و بارها بخوانم اما معمولا در پایان کار موفق می شوم.

۵٫ نقشه شهر جدیدی را که تازه به آن مسافرت کرده اید در هتل جا می گذارید، اما در مرکز شهر یک تابلو نقشه عمومی می بینید و می خواهید خیابان مورد نظر را از روی آن پیدا کنید، چه اتفاقی خواهد افتاد:

الف) نگاهی اجمالی به نقشه می کنم و بدون کوچک ترین مشکلی راه خود را می یابم.

ب) سعی می کنم مسیر خود را از روی نقشه پیدا کنم اما ۲۰۰ متر آن طرف تر به کلی آن را فراموش میکنم.

ج) باید چندین بار نقشه را نگاه کنم تا مسیر را به خاطر بسپارم، سعی می کنم مسیر را حفظ کنم و از ساختمان های مهم مانند مسجد، شهرداری، هتل و غیره کمک می گیرم. معمولا با این روش موفق می شوم.

۶٫آیا در دروس ریاضیات، جبر و آنالیز در مدرسه و دبیرستان موفق بودید؟

الف) بله همواره از این دروس لذت می بردم.

ب) خیر استعداد چندان خوبی نداشتم و با درس هندسه درگیر بودم.

ج) آنقدرها هم بد نبود در برخ یاز مباحث استعداد ومهارت خوبی داشتم اما برخی از مباحث برای من بسیار دشوار و مشکل بود.

۷٫ راه خود را در شه رگم کرده اید و از عابر پیاده ای آدرس می پرسید، او مسیر را بسیار سریع توضیح می دهد و می رود. آیا مقصد مورد نظر خود را خواهید یافت؟

الف) بله زیرا توضیحات را حفظ کرده ام.

ب) پس از مدت کمی نمی توانم توضیحات او را به یاد آوردم. پس نمی توانم با اطمینان تصمیم بگیرم که باید به سمت راست بروم یا چپ.

ج)به طور معمول بله اما اگر توضیحات او پیش از حد طولانی باشد مسیر یابی برای من دشوار خواهد بود.

۸٫اگر در اتاقی باشید که پنجره نداشته باشد، آیا می توانید جهت شمال را شناسایی کنید؟

الف) بله آن هم بی هیچ مشکلی

ب) خیر هرگز

ج) احتمالا ممکن است مجبور باشم مدتی در مورد آن فکر کنم.

۹٫می خواهید از آپارتمانی به آپارتمان دیگری نقل مکان کنید، اگر کارگرهایی که اسباب و اثاثیه را حمل می کنند از شما بپرسند که بوفه را در کدام قسمت ناهارخوری قرار دهند چگونه پاسخ می دهید؟

الف)به بوفه نگاه می اندازم و فوری تشخیص می دهم که کنار آشپزخانه جا می شود یا خیر.

ب)بوفه را به دقت اندازه می گیرم و سپس ابعاد را روی کاغذ می نویسم، چون می دانم پس از مدت کوتاهی آن را فراموش می کنم. سپس آن بخش را اندازه گیری کرده تا ببینم بوفه مناسب است یا خیر.

ج) مدتی طولانی به بوفه خیره می شوم و سپس سعی می کنم به صورت ذهنی ابعاد آن را با ابعاد فضای آشپزخانه تطبیق دهم، اگر از ارزیابی خود مطمن نباشم ابعاد تقریبی را با دست و وجب اندازه می گیرم تا تخمین درست تری از فضای کنار آشپزخانه داشته باشم.

۱۰٫ با ماشین به مرکز خرید همون هایپر یا ایران مال می روید و ماشین خود را در یک پارکینگ چند طبقه پارک می کنید، آیا پس از آنکه خرید شما تمام شد می توانید ماشین خود را به سادگی پیدا کنید؟

الف)بله مشکلی نخواهم داشت حتی لازم نیست در این باره فکر کنم.

ب)نه احتمالا مجبور خواهم شد این طرف و آن طرف را بگردم تا ماشینم را پیدا کنم.

ج) برای اطمینان بیش تر شماره جایگاه ماشین خود را حفظ می کنم با این حال ممکن است برای پیدا کردن ماشین جهت اشتباه را نیز بپیمایم.

پاسخ تست فضایی در نقشه خوانی

پاسخ سوالات برای زن ها و مردها متفاوت است، ابتدا تعداد گزینه الف را مشخص کنید سپس مشخص کنید که چند بار گزینه ب و سپس گزینه ج را انتخاب کرده اید. پس از آن از فرمول زیر استفاده کنید.

برای زن ها از فرمول زیر

تعداد گزینه الف ضرب در -۵=
تعداد گزینه ب ضرب در ۱۵=
تعداد گزینه ج ضرب در ۵=
جمع کل =

برای مردها از فرمول زیر

تعداد گزینه الف ضرب در -۵=
تعداد گزینه ب ضرب در ۱۰=
تعداد گزینه ج ضرب در ۵=
جمع کل =

اگر به سوالی جواب نداده اید، ۵ امتیاز به مجمموع بالا اضافه کنید.

بیش تر مردها امتیازی بین صفر تا ۱۸۰ و زن ها امتیازی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ کسب می کنند. افرادی که مهارت های فضایی خوب یا ضعیفی دارند امتیازی از ۱۵۰ تا ۱۸۰ را کسب می کنند. به خاطر داشته باشید که همواره استثناهایی نیز وجود دارد.

مردی که هوش فضایی، جهت یابی خوبی دارند، امتیازی پایین تر از ۱۵۰ به دست می آورد.

هرچه امتیاز شما به صفر نزدیک تر باشد مهارت های جهت یابی و نقشه خوانی شما بهتر است.

زن هایی که هوش فضایی جهت یابی ضعیفی دارند معمولا امتیاز بیش از ۱۸۰ را کسب می کنند. هرچه امتیاز شما بیش تر باشد به همان اندازه مهارت های جهت یابی و نقشه خوانی شما ضعیف تر است.

امتیاز بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ به معنای وجود تفاهم فکری میان دو جنس مخالف می باشد. و نشان می دهد که انعطاف پذیری فکری و ذهنی بالایی دارید.

تست هوش فضایی، دانش و حس جهت یابی (شماره سه)

۱٫کدام یک از شکل های زیر نقشه کشور ایتالیا را نشان می دهد:

۲٫از مشهد که در شرق واقع شده به سمت کرمانشاه که در غرب کشور است حرکت می کنید، اگر در وسط راه بخواهید به سمت شیراز که در جنوب ایران واقع شده تغییر مسیر بدهید باید به سمت راست بپیچید یا چپ؟

الف) راست

ب) چپ

۳٫ در یکی از خیابان های اصلی شهر که چهار خط عبور دارد به سمت شمال در حال حرکت هستید و می خواهید به سمت جپ بپیچید که تابلو ورود ممنوع را می بینید. سپس در تقاطع بعدی به سمت راست میپیچید متاسفانه در تقاطع بعدی به خیابانی یک طرفه می رسید و مجبور می شوید که به سمت چپ بپیچید، اکنون در چه جهتی در حال رانندگی هستید.

الف)شمال

ب)شرق

ج)جنوب

د)غرب

۴٫ نقشه زیر کشور انگلستان را نشان می دهد. شمال در کجای آن واقع شده است؟ جهت شمال جغرافیایی را روی نقشه نشان دهید.

۵٫ نقشه زیر کدام کشور را نشان می دهد؟ در این نقشه چه تغییراتی ایجاد شده است؟

۶٫به سمت جنوب رانندگی می کنید. ابتدا به طرف راست و سپس به سمت چپ می پیچید. بعد از یک پیچ تند ۹۰ درجه به سمت راست و دوباره به سمت چپ می پیچید و در نهایت به مقصد خود می رسید. اگر از آینه داخل ماشین به پشت سر خود نگاه کنید. به سمت کدام جهت جغرافیایی نگاه کرده اید؟

الف)به سمت شمال

ب)به سمت شرق

ج)به سمت جنوب

د)به سمت غرب

۷٫ آیا تاکنون نقشه قاره استرالیا را دیده اید؟ سیدنی پایتخت آن را روی نقشه نشان دهید.

۸٫به دیدار چندتن از دوستان خود که در مادرید اقامت دارند رفته اید. در بالکن ایستاده و به سمت گرانادا خیره شده اید که در سمت شرق قرار دارد. بارسلونا در جهت شمال قرار دارد در این حالت بارسلونا در سمت راست یا چپ شما قرار دارد؟

الف) راست

ب)چپ

۹٫ کدام یک از تصاویر زیر نقشه قاره آمریکا را بی آنکه چرخیده باشد نشان می دهد؟

۱۰٫در خیابانی در سمت راست در حال رانندگی هستید. شما از سمت شمال به جنوب حرکت می کنید و سپس به سمت راست می پیچید. در سر چها راه سوم به سمت چپ و سپس دنده عقب پارک می کنید. به طوری که سپر عقب ماشین شما رو به جدول کنار خیابان قرار می گیرد. حال کاپوت ماشین به سمت کدام جهت جغرافیایی است؟

الف)شمال

ب)شرق

ج)جنوب

د)غرب

پاسخ تست هوش فضایی، دانش و حس جهت یابی

۱: ب

۲: ب

۳: ب

۴٫

۵٫ ایران که یک آینده در محور افقی آن قرار داده شده است.

۶: (د) به سمت غرب

۷:

۸٫ (ب) به سمت چپ

۹: (الف)

۱۰: (د) به سمت غرب

ارزیابی نهایی هوش فضایی

اگر خانم هستید و امتیاز بالایی کسب نکرده اید ناراحت نشوید و اگر آقا هستید و امتیاز بالایی کسب کرده اید زیاد به خودتان مغرور نشوید.

از دید تکاملی می توان گفت که در طول تاریخ مهارت های شکار حیوانات و یافتن راه خانه بخشی از وظایف مردان بوده است و این امر سبب بهبود توانایی های مغزی آنان در نقشه خوانی، راه یابی و جهت یابی شده است.

از طرفی مردها در تخمین زدن سرعت، مسافت، زاویه ها و جهت های جغرافیای مهارت های غریضی و ذاتی بیش تری دارند. و در نقشه خوانی و جهت یابی نیز می تواند از این مهارت های درونی بهره ببرند.

هوش فضایی و توانمندی مردان به آن ها کمک می کند تا نقشه را در ذهن خود بچرخوانند و مجسم کنند. بنابراین، آن ها به سادگی می توانند جهت حرکت خود را پیدا کنند. بیش تر مردها در حالی که به سمت شمال جغرافیایی ایستاده اند می توانند یک نقشه را به درستی بخوانند. مطالعات و تحقیقات متعدد علمی نیز این امر را ثابت کرده است.

ارتباطات عصبی میان دو نیم کره راست و چپ مغز زن ها این امکان را به آن ها می دهد که بیش تر از مردها از دو دست خود استفاده کنند. این درحالی است که مردها فقط می توانند از دست راست یا چپ خود استفاده کنند.

اغلب زنان هنگام کار با نقشه یا تجسم فضایی دچار مشکل می شوند و این امر را می توان در تاریخ ریشه یابی کرد.

آیا می توانید هوش فضایی خود را بهبود ببخشید؟

بله همواره می توان توانایی ها و مهارت های خود را با تمرین و پشتکار بهبود بخشید. اگر چه این فرآیند مستلزم صرف وقت و انرژی فراوان می باشد و برخی حوصله انجام این کار را ندارند اما از نظر علمی ثابت شده که با تمرین و تکرار می توان ارتباط میان عصبی لازم برای این نوع مهارت ها را افزایش داد.

البته به این نکته توجه کنید که همان طور که نوازنده پیانو نباید تمرین های خود را قطع کند و اگر قطع کند توانایی های او کاهش می یابد ما نیز باید به طور مداوم نقشه خوانی و تجسم فضایی را انجام دهید.

توصیه به زوجین در زندگی مشترک

اگر زن ها مهارت های گفتاری و کلامی خوبی دارند، مردها نیز در نقشه خوانی و جهت یابی قابلیت های خوبی دارند. بنابراین هنگام رانندگی زن خود را برای نقشه یابی سرزنش نکنید و سعی کنید با صبر و دادن تمرین های مختلف مهارت های او را بهبود ببخشید.

توصیه به مردها

اگر مایل هستید که ازدواج و زندگی مشترک شاد و خوبی داشته باشید، هرگز همسرتان را بخاطر نقشه خوانی و جهت یابی مسخره نکنید و به او کمک کنید که مهارت های خود را بهبود ببخشد.

توصیه به زن ها

بهتراست که هنگام نقشه یابی و جهت خوانی به شوهر خود اطمینان کنید و بگذارید او مسیر را پیدا کند و اگر او اشتباه کرد او را سرزنش نکنید.

منبع : تست هوش فضایی | تفاهم فضایی شما در زندگی مشترک چقدر است؟

تست آنلاین تفاهم – تست مهارت گفتاری- شنیداری در زندگی مشترک

میزان نیاز شخصی خود به حرف زدن را چگونه ارزیابی کنیم؟ نیاز شما به حرف زدن کم یا زیاد می باشد؟ هر یک از پرسش های آزمون را بخوانید و یکی از گزینه های پیشنهادی را انتخاب کنید، به یاد داشته باشید که پاسخ درست و یا نادرست برای پرسش های آزمون وجود ندارد.

تست تفاهم درگفت و شنود

این تست را خود و همسرتان به صورت جداگانه انجام داده و پاسخ هایتان را با یکدیگر مقایسه کنید.

به یاد داشته باشید که امتیاز های کسب شده در پایان آزمون گویای بدی یا خوبی شما و یا همسرتان نمی باشد.

 1. به همراه گروهی از دوستان به کوهنوری می روید، پس از چند ساعت به قله می رسید چه کار خواهید کرد.

الف.در سکوت می نشینید و از منظره زیبا لذت می برید و به این موضوع فکر می کنید که ارزش این همه زحمت و تلاش را داشته است. ( صفر امتیاز)

ب. کمی این طرف و آن طرف راه می روید، اطراف را به خوبی بررسی می کنید و درباره منظره زیبا و فوق العاده با دیگران صحبت می کنید (۳ امتیاز)

ج. به این دلیل که کسی اطراف شما نیست با استفاده از تلفن همراه شماره شخصی را می گیرید تا با او در مورد منظره زیبا صحبت کنید و اگر کسی پاسخ نداد. برای او پیامک زده و احساسات خوب و خوشآیند خود را ارسال می کنید. (۵ امتیاز)

    ۲٫به انجام کارهای دستی با کاغذ علاقه مند هستید و مشغول درست کردن یک الگو یا مدل زیبا می باشید که همسرتان وارد می شود و می خواهد درمورد موضوعی با شما صحبت کند. چه واکنشی نشان می دهید:

الف. اصلا ناراحت نمی شوید و همزمان با گوش دادن به صحبت های همسرتان به کار خود نیز می پردازید. (۵ امتیاز)

ب. احساس می کنید که کسی مزاحم شما شده و در کارتان وقفه ایجاد کرده است، تمرکزتان را از دست می دهید و به همسرتان می گویید که بعدا هنگامی که کارتان تمام شد با شما صحبت کند، زیرا دوست ندارید در آن لحظه کسی مزاحم شما شود. ( صفر امتیاز)

ج. به طور موقت کار خود را کنار می گذارید، به صحبت های همسرتان گوش داده و به نوبه خود با او صحبت می کنید(۳ امتیاز)

    ۳٫به نظر شما ماهیگیری…

الف. فوق العاده است. ماهیگیری فعالیتی مفرح می باشد و هنگام انجام آن مجبور نیستید صحبت کنید بدون آنکه کسی مزاحم شما شود در سکوت و آرامش به کار خود می پردازید( صفر امتیاز)

ب. به نظر بسیار کسل کننده و خسته کننده است. درک اینکه بی کار و بی حرکت بنشینید و در سکوت ماهیگیری کنید برای شما سخت، دشوار و بدون لذت است. (۵ امتیاز)

ج. گه گاهی نیاز به آرامش و استراحت دارید اما نه زیاد برای شما خوشآیند تر است که به همراه دوستانتان به سینما بروید تا ماهیگیری (۳ امتیاز)

    ۴٫هنگام حل مسئله دشوار ریاضی یا یک فرمول پیچیده چه رفتاری از خود نشان می دهید.

الف. زیر لب غرغر کرده و یا تمام مدت با خودتان صحبت می کنید زیرا این کار به شما کمک می کند تا تمرکز بیش تری پیدا کرده و راحت تر بتوانید مسئله را حل کنید. (۵ امتیاز)

ب. در سکوت به مسئله فکر می کنید و روی یافتن راه حلی مناسب تمرکز می کنید، به زودی در افکار خود غرق می شوید و به طور کلی از آنچه در اطراف شما می گذرد غافل می گردید. ( صفر امتیاز)

ج. سعی می کنید به تنهایی پاسخ مسئله را بیابید. اگر موفق نشوید از دیگران کمک می گیرید. (۳ امتیاز)

   ۵٫آیا سکوت های طولانی در جمع برای شما ناخوشآیند است؟

الف. خیر، هرگز (صفر امتیاز)

ب. به موقعیت بستگی دارد، گاهی سکوت طولانی خوشآیند است و گاهی بسیار ناراحت کننده و افسرده کننده می باشد. ( ۳ امتیاز)

ج. بله، زیرا در این مواقع انسان احساس می کند که جو سنگین بوده و اتفاق بدی رخ داده است (۵ امتیاز)

   ۶٫ رئیس شما وظیفه جدیدی را به شما محول می کند، از او می خواهید تا یک ساعت برای فکر کردن به آن به شما وقت دهد، سپس ….

الف. فوری با همسر خود تماس می گیرید تا در مورد نکات مثبت و منفی آن با او صحبت کنید، اگر پس از صحبت با همسرتان هنوز مردد باشید، با چند تن از دوستان و همکاران خود نیز صحبت خواهید کرد. (۵ امتیاز)

ب. به دقت به فرصت های پیشنهادی فکر می کنید و جوانب کار را می سنجید، نظر دیگران را نیز در این مورد آن جویا می شوید. ( ۳ امتیاز)

ج. تلفن خود را قطع کرده، در اتاق را می بندید و همکاران خود را به اتاق راه نمی دهید، سپس در مورد پیشنهاد صورت گرفته تامل می کنید و تمام احتمالات را با احتیاط و دقت بررسی می کنید. ( صفر امتیاز)

    ۷٫هنگام تماشای یک فیلم مهیج تلویزیونی…

الف. غرق تماشای فیلم از هیجان به صندلی میخ کوب می شوید، اما اگر مجبور باشید به تلفن کوتاهی پاسخ دهید یا چند جمله با دیگران صحبت کنید ناراحت نمی شوید. (۳ امتیاز)

ب. با تمرکز زیاد فیلم را تماشا کرده، هیچگونه تلفنی را پاسخ نمی دهید و با دیگران نیز صحبت نمی کنید، زیرا این کارها باعث از بین رفتن تمرکز شما می شوند و از داستان فیلم عقب می مانید. (صفر امتیاز)

ج.هنگام تماشای فیلم نگاهی نیز به روزنامه می اندازید، برخی کارهای کوچک را هم انجام می دهید، چند تلفن می زنید و با دیگران نیز صحبت می کنید، با این وجود قادر خواهید بود که داستان فیلم را به خوبی تعقیب کنید (۵ امتیاز)

   ۸٫به نظر شما هدف از صحبت کردن با دیگران چیست؟

الف. صحبت کردن برای برقراری ارتباط با دیگران و شکل دادن به روابط و دوستی ها ضروری می باشد. (۵ امتیاز)

ب. هدف از گفت و گو و صحبت کردن با دیگران، تبادل اطلاعات و داده می باشد. ( صفر امتیاز)

ج. به شرایط و موقعیت بستگی دارد، و موارد الف و ب هردو درست می باشند. (۳ امتیاز)

   ۹٫اگر از موضوعی ناراحت شوید..

الف. احساس می کنید که هرچه زودتر باید در مورد آن با کسی صحبت کنید، زیرا مشکلات حل نشده تمام روز ذهن شما را به خود مشغول می کند و دیگر قادر نیستید به موضوعات دیگری فکر بکنید. (۵ امتیاز)

ب. بستگی دارد که چقدر سرتان شلوغ باشد و مشکل پیشروی تا چه اندازه جدی باشد به هرحال یا سعی خواهید کرد که آن را به تنهایی حل کنید یا در مورد آن با شخص دیگری صحبت خواهید کرد. (۳ امتیاز)

ج. قادر خواهید بود که به راحتی تمام موضوعات را فراموش و از ذهن خود خارج کنید، تا زمانی که وقت مناسبی برای فکر کردن درباره آن پیدا کنید. ( صفر امتیاز)

   ۱۰٫همراه همسرتان در رستوران ایتالیایی مورد علاقه خود نشسته اید، بخش اعظم وقت خود را در سکوت کامل سپری می کنید، در این هنگام چه فکری خواهید کرد..

الف. اگر قبل از آن میان ما مسئله ای یا برخورد یا درگیری به وجود نیامده باشد اشکالی ندارد. گاهی از نشستن کنار یکدیگر در سکوت لذت می بریم. (۳ امتیاز)

ب. مهم نیست در عوض از غذا و حضور همسرم لذت خواهم برد و غرق در افکار خود خواهم شد. (صفر امتیاز )

ج. نگران خواهم شد مبادا همسرم از دستم عصبانی باشد، یا دیگر دوستم نداشته باشد. (۵ امتیاز)

تست آنلاین تفاهم گقت و شنود

پاسخ تست تفاهم زن و شوهر در ارتباط گفتاری- کلامی

نیاز خود را به صحبت کردن ارزیابی کنید، در ابتدا امتیازهای خود را جمع کرده و سپس توضیحات مربوط به امتیاز خود را مطالعه کنید.

۵۰-۴۰ امتیاز:

به احتمال بسیار قوی شما یک زن هستید، زیرا نیازتان به گفت و شنود زیادی می باشد، اغلب با وجود پشت سر گذاشتن روزی سخت و طولانی نیاز به برقراری ارتباط گفتاری-کلامی دارید.

این بدین معنی است که شما تقریبا همیشه نیاز به صحبت دارید. می توان اظهار داشت که مطالب زیادی وجود دارد که دوست دارید درمورد آن ها صحبت کنید.

اگر همسرتان به همین اندازه به گفت و شنود نیاز ندارد باید مراقب باشید که توقع شما از او بیش از اندازه نباشید، زیرا این موضوع او را عصبی خواهد کرد.

در مواقعی که نیاز به صحبت دارید و صحبت های گفته نشده خود را به زبان می آورید همسرتان عصبانی می شود که چرا او را تنها نمی گذارید و آرام نمی گیرید.

در این موارد همسر شما احساس می کند که بیش از اندازه صحبت می کنید، او با خود می گوید که دوست دارم تنها باشم.

در این حالت کمی باملاحظه تر بوده و فراموش نکنید که بیش تر آقایان به سکوت و آرامش نیاز دارند، او تمام روز را سخت کار کرده، بنابراین در حال حاضر احتمالا دوست دارد که آرامش دریافت کند، البته این بدین معنی نیست که به شما علاقه ندارد یا مشکلی پیش آمده است.

۳۹-۱۵ امتیاز:

شما یا زن هستید با نیاز گفتاری- کلامی پایین، یا مردی هستید که در مقایسه با مردان دیگر از گفت و شنود و صحبت با دیگران بیش تر لذت می برد، میزان نیاز شما به صحبت و گفت و گو، به روزی که پشت سر گذاشته اید و حوادث آن روز بستگی دارد، که البته این موضوع از روزی به روز دیگر متفاوت می باشد.

مادامی که این موضوع را با همسر خود در میان بگذارید، او می داند که چگونه با آن کنار بیاید. بنابراین این کار برای ازدواج شما مفید و مثبت خواهد بود.

به یاد داشته باشید که در هر رابطه و ازدواجی، طرفین باید در مورد روش های ارتباطی مختلف و متفاوت خود با یکدیگر صحبت کنند. مردها باید درک کنند که وقتی زن ها مشغول گفت و شنود و مکالمه با آن ها هستند،

به هیچ وجه توقع ندارند که به یک یک گفته هایشان پاسخ داده شود. گاهی باید تنها گوش داد و سر تکان داد. زنان هرگز قصد ندارند که با صحبت هایشان همسر خود را دیوانه سازند.

زنان نیز باید درک کنند که وقتی مردها زیاد صحبت نمی کنند، نیاز به آرامش دارند و این هرگز به این معنی نیست که مشکلی پیش آمده است.

کم تر از۱۵ امتیاز:

به احتمال قوی مرد هستید، زیرا نیازتان به صحبت کردن کم می باشد. شما دوست ندارید که از همه چیز و همه کس حرف بزنید و دوست دارید که لحظاتی را در آرامش و سکوت کامل با خودتان سپری کنید.

اگر همسرتان با شما هم عقیده بود بسیار عالی می شود، اما زن ها به طور کلی از حرف زدن بیش تر لذت می برند. همان طور که می دانید زن ها به دلیل تفاوت های اساسی ساختاری در مغز خود، نیاز بیش تری به صحبت کردن و ابراز احساسات دارند.

پس از این واقعیت برای سرکوفت زدن و انتقاد کردن از آن ها استفاده نکنید، زیرا این نکته یکی از نکات مثبت برای زن ها تلقی می شود.

به یاد داشته باشید که مقصود زنان از صحبت کردن تنها صحبت نیست بلکه آن ها با این کار به حل مسائل و مشکلات خود نیز می پردازد.

اگر شما مرد هستید نیازی نیست که به تک تک گفته های همسر خود پاسخ دهید، گوش کردن کافی خواهد بود.

بنابراین کار شما بسیار راحت می باشد تنها به حرف همسر خود گوش دهید و می بینید که در انتها چقدر همسرتان را خوشحال خواهید کرد.

منبع : تست آنلاین تفاهم – تست مهارت گفتاری- شنیداری در زندگی مشترک

تست روانشناسی رضایت از شغل
تست روانشناسی: چقدر از زندگی تان راضی هستید؟
تست روانشناسی پایداری رابطه با نامزد
تست روانشناسی سنجش میزان جسارت
تست روانشناسی سنجش صبر و تحمل
تست روانشناسی سنجش صبر و تحمل
تست روانشناسی دیدگاه دیگران در مورد شما