نورو بیولوژی (عصب شناسی زیستی) میان فرد (IPNB) توسط دن سیگل و آلان شور معرفی شد. IPNB از مدارک و شواهد بالینی استفاده می کند که رشد ذهنی مدوام از زمان ایجاد آن تایید می کند.

این تکنیک درمانی با تحریک مغز از طریق ترغیب های مثبت و قدرمند، فرصت مناسبی را برای درمان آسیب ایجاد می کند.

مطالعات نشان داده است شرایطی که قبلا به عنوان شرایط برگشت ناپذیر در نظر گرفته می شدند، می توانند با استفاده از یک روش ایمن تغییر یابند.

به دلیل رشد مداوم مغز در کل دوره های زندگی ما، کاربرد آن در درمان نیز پایان ناپذیر می باشد.

این تکنیک برای بخش گسترده ای از افراد بکار گرفته می شود و شامل افرادی می باشد که در حوزه های سلامت روانی، آموزش، سرپرستی، تجارت، صنعت و بخش های دیگری کار می کنند.

• نظریه مربوط به نورو بیولوژی میان فردی

• مدیتیشن درمانی و مسیر های عصبی جدید

• آموزش استفاده از نورو بیولوژی میان فردی

• منابع مربوط به نورو بیولوژی عصبی

نظریه مربوط به نورو بیولوژی زیستی

این روش درمانی تاثیرات درمان بر روی مغز و نحوه مکانیزم مغز را بررسی می کند که تاثیر مستقیمی بر روی تجارب زندگی دارد.

متخصصان درمانی در گذشته معتقد بودند که رشد نورو بیولوژیکی در اواخر دوران بزرگسالی متوقف می شود.

نورو پلاستیک (انعطاف پذیری عصبی) نشان داده است که ایجاد عصب های جدید و ارتباطات نورو بیولوژیکی فرد در سرتاسر عمر فرد به صورت مداوم و پیوسته صورت می گیرد.

این اطلاعات نسبتا جدید، از کاربرد نظریه نورو بیولوژی بین شخصی حمایت می کند و شواهدی را برای اعتبار و کارایی این روش درمانی ارائه می دهد.

درمانگران با بررسی نحوه تاثیر پذیری ارتباطات عصبی، و همچنین نحوه تاثیر این ارتباطات بر روی بدن، مغز و روح به صورت کلی، بهتر می توانند به درمانجو ها کمک کنند که این ارتباطات را دوباره برقرار و به هم متصل کنند تا فرد به یک توازن درونی ایمن تر دست یابد.

مدیتیشن درمانی و مسیر های عصبی جدید

بررسی های بالینی و پزشکی نشان داده است که قدرت درمانی مدیتیشن و آگاهی، تاثیر مستقیمی در ایجاد مسیر های عصبی جدید در بدن فیزیکی دارد.

مدیتیشن افراد را مجبور می کند تا از مغز خود بیرون بیایند و به بدن خودشان توجه کنند تا بتوانند یک درک مناسبی از آگاهی بدست بیاورند.

در نتیجه، افراد نسبت به تفکرات، ایده ها و رفتار هایی که قبلا برای آنها مخفی بود، شناخت مناسبی پیدا می کنند.

این کشف های جدید با استفاده از یک تکنیک مناسب، می تواند منجر به ادغام و یکپارچه شدن ذهن و بینش درونی فرد شود.

نورو بیولوژی میان فردی بیان می دارد که این الگوهای جدید، صرف نظر از اینکه در چه سنی شناخته می شوند، تاثیرات فیزیکی، روان شناختی و عاطفی خواهند داشت.

افراد با بدست آوردن ایده، ویژگی، رفتار و دانش جدید، به صورت فیزیکی تغییر می کنند و این امر بر ساختار مغز آنها تاثیر گذار است.