مشخصات این آزمون :

حالت مقایسه‌ای، قابلیت استفاده آنلاین، زمان آزمون کوتاه .

زبان‌ها:

چینی (سنتی)، هلندی ، انگلیسی ، آلمانی ، پرتقالی ، رومانیایی ، ترکیه‌ای .

کاربرد :

این پرسش‌نامه برای اندازه‌گیری استرس و نارضاتی در محیط کار طراحی شده است. این آزمون برای استفاده در محیط کاری – و آزمون‌های روان‌شناسی سلامت – قابل توصیه و استفاده می‌باشد.

پس زمینه نظری :

با استفاده از نظری لازاروس یک تحقیقی برای اندازه‌گیری استرس در محیط کاری صورت گرفته است.

آن چیزی که باید اندازه‌گیری شود، عبارت از وضعیت‌های عاطفی و هیجانی گذرا نمی‌باشد (این روش فقط برای محیط های کاری قابل اعمال است)، بلکه این روش تجربه استرس مزمن و بیش از حد را اندازه‌گیری می‌کند.

مقیاس‌های مربوط به اندازه‌گیری استرس ذهنی در حوزه‌های مختلف زندگی ، برای توصیف کردن (در دقیق ترین حالت ممکن) محیط های مختلفی به کار گرفته می‌شود که این جنبه‌ها به عنوان عوامل استرس زا عمل می‌کنند.

اجرا :

بعد از مرحله راهنمایی و معرفی، سوالات به ترتیب بر روی صفحه نمایش داده می‌شوند.

فرد پاسخ‌دهنده، جواب‌های “صحیح” یا “ناصحیح” را بیان می‌کند. امکان رد کردن و اصلاح کردن یک مورد وجود دارد. سوالاتی که جواب داده نشده باشند، بار دیگر در آخر آزمون ارائه می‌شوند ولی هیچ نوع اجباری برای ارائه جواب وجود ندارد.

فرم‌های آزمون :

یک فرم آزمون در دسترس می‌باشد که شامل 55 آیتم است.

امتیاز بندی :

امتیازات خام مربوط به هر مقیاس و زمان پاسخ مربوط به هر آیتم، ثبت می‌شوند. یک پرینتی داده می‌شود که شامل یک جدول نتایج، به همراه امتیازات خام و استاندارد برای تمامی مقیاس‌ها، و زمان کار و همچنین پروفایل آزمون اختیاری و یک آیتم راهنمای تحلیل برای ثبت جواب‌های فرد پاسخ‌دهنده می‌باشد.