خدمات مشاوره خانواده

خدمات مشاوره خانواده بسیار مختلفی در مراکز خانواده -درمانی ارائه می شود. به اختصار بیان شده و در ادامه توسط سایت ” مشاوره خانواده ” شرح داده می شود.

 • جلسات فردی
 • جلسات خانواده
 • زوج درمانی
 • جلسات تلفیقی
 • جلسات نوروفیدبک
 • تست های روانشناسی با تحلیل روانسج
 • کارگاه های آموزشی
 • کاردرمانی و گفتاردرمانی
 • جلسات درمانگری کودک و نوجوان
 • برنامه ریزی تحصیلی
 • تماس تلفنی 
 • راهنمایی شغلی

ادامه دارد