کتاب روانشناسی به دو دسته تقسیم می شوند:

گروه اول کتاب های تخصصی است.

 • که به منظور ارتقا سطح روانشناس مورد استفاده قرار می گیرد.
 • نظریات قدیم و جدید و روش های مختلف را بیان می کند.
 • در زمینه خاصی اطلاع تخصصی ارائه می دهد.

گروه دوم کتاب های عمومی شامل:

 • کتاب های موفقیت است که کمک می کند فرد مصمم تر راه موفقیت را طی کند
 • کتاب های جذب که سعی دارد شما را هدفمند کند
 • کتاب های ازدواج که برخی روشهای شناسایی فرد مناسب را به شما آموزش می دهد

برخی کتاب های دیگر نیز وجود دارد که از رشته های دیگر وارد روانشناسی شده است.

کتاب روانشناسی

کتاب های روانشناسی انگیزشی

متخصصین در مورد این گونه کتاب روانشناسی بحث های زیادی مطرح می کنند.

اما نکته قابل توجه این است که این کتاب ها همواره می گویند معجزه می کنند ولی معجزه اصلی در زندگی شما وقتی رخ می دهد که تلاش هدفمند داشته باشید

از متخصصی سایت “مشاوره خانواده می توانید راهنمایی بگیرید.

روانشناسی تطبیقی1
روانشناسی تطبیقی

روانشناسی تطبیقی

روانشناسی تطبیقی شاخه ای از علم روانشناسی می‌باشد که به مطالعه کردن رفتار حیوانات خواهد پرداخت .

و تحقیق های تازه بر روی برخورد حیوانات و به صورت موضوعی چندرشته ای توسعه یافت.

در دنیای امروز زیست شناسان و همینطور روانشناسان و بوم شناسان و همینطور متخصصان علم ژنتیک.

و بسیاری دیگر در مطالعه برخورد حیوانات مشارکت کرده‌اند.

که روانشناسی تطبیقی غالباً از شیوه های تبلیغی برای مطالعه کردن برای برخورد حیوان ها استفاده خواهد کرد.

که شیوه‌های تطبیقی مستلزم مقایسه کردن و تطبیق دادن شباهتها و تفاوتها در میان موجودات زنده به منظور درک کردن ارتباط تکاملی می باشد.

و شیوه های تربیتی به منظور مقایسه کردن گونه های تازه حیوانات با گونه های قدیمی نیز امکان دارد که مورد استفاده قرار بگیرد.

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره خانواده” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

روانشناسی تطبیقی1

 موضوعات اصلی در روانشناسی تطبیقی

 •  تکامل
 •  وراثت
 •  منطبق کردن و یادگیری
 •  جفت گیری کردن و برخوردهای تربیتی

مطالعه برخورد حیوانات می تواند به درک کردن عمیق تر و همین طور گسترده تر روانشناسی انسانی بیانجامد.

که مطالعه ها بر روی برخورد حیوان‌ها کشفیات فراوانی در رابطه با برخورد انسان به منجر شدن رسیده است.

که از آن جمله می‌توان به تحقیق هایی  در رابطه با شرطی شدن کلاسیک  اشاره داشت .

روش مطالعه روانشناسی تطبیقی

 • که دانشجویان علوم زیست‌شناسی و همین‌طور علوم اجتماعی نیز از مطالعه کردن روانشناسی تطبیقی استفاده خواهند کرد.
 • روانشناسی یعنی ارزیابی و مطالعه علمی رفتار و رویکردهای ذهنی می باشد که این تعریف موضوع های بسیار فراوان.
 • و گسترده ای را شامل می شود که ریشه ان روانشناسی در زمان فلاسفه های بزرگ یونان برقرار بوده است .
 • که آنها پرسش‌های اساسی را در رابطه با زندگی روانی انسانها مطرح کرده اند.
 • که در سال ۱۸۷۹ میلادی روانشناسی از فلسفه به جداشدن رسید.  روانشناسی یک علم گسترده‌ای می‌باشد.
 • و وجود داشتن شاخه‌های روانشناسی نشانگر ارزش و اهمیت این رشته به حساب می‌آید.
 • که از یک طرف برخوردهای انسان متفاوت می باشد و از سمت دیگر این برخوردها در سن های متعدد.
 • و در زمان های متعدد به طور متفاوتی آشکار می‌شود.

شاخه‌های متعدد روانشناسی

برای شناختن انسان ها در سنین و زمان های متعدد احتیاج به آگاهی از روان آنها می باشد.

با توجه به اینکه روانشناسی بر بسیاری از وجوه زندگی ما موثر می‌باشد شایسته می باشد.

که حتی افرادی که در پی  کسب کردن تخصص در این رشته نمی‌باشند.

آگاهی مختصری را از این دانش به دست آورد و آگاهی از مقدمات روانشناسی به شما یاری می‌دهد .

تا متوجه شوید که به چه علت اشخاص به روش های ما فکر می کنند و به آن عمل می کنند.

و همین طور در شما بصیرتی نسبت به طرز فکرها و واکنش‌های خود به وجود می آورد .

که در حقیقت ما همواره با انسانهایی سر و کار داریم و برای به وجود آوردن یک ارتباط ایده آل با آنها .

و همینطور خود ما  شناخت کافی دارا باشیم و پرسش هایی که در علم روانشناسی مطرح می باشد.

با همه جوانب زندگی آدمی دارای سر و کار می باشد به طور مثال سوال می کنیم.

که روش تربیت کردن فرزند والدین شما چه تأثیری در روش فرزندپروری خود شما دارا می باشد؟

بهترین روش برای معالجه دارویی چه می باشد ؟

آیا مردها هم می‌توانند به خوبی زنان از نوزادان به مواظبت کردن بپردازند؟

روان شناسان به کمک آزمایشها تلاش کرده‌اند که به این سوالها جواب بدهند.

 عملکرد های معاصر در روانشناسی

 •  منظور از عملکرد روش نگرش به موضوعی می باشد .
 • که در روانشناسی هر موضوعی را می‌توان با عملکردهای متعدد به ارزیابی کردن پرداخت.
 • و هر یک از عملکرد ها اعمال آدمی را تا حدودی به گونه ای دارای فرق تبیین خواهند کرد‌ .
 • و هر یک از آنها سهمی در تصویر ما از تمام وجود هر شخص دارا می باشد.
 • که در حقیقت هر یک از اعمال انسان را می توان به گونه‌های متعدد به توصیف کردن پرداخت.

روانشناسی اعمال انسان

به طور مثال فرض کنید که از خیابانی به رد شدن می پردازید و با عملکرد روانشناسی زیست شناختی.

این عمل را می توان شلیک عصب هایی به حساب آورد که عضله های پای شما را به کار می اندازد.

ولی رویکرد رفتاری همین عمل را بدون اشاره کردن به رویدادهای داخل بدن به توصیف کردن پرداخته است .

که به این معنا که چراغ سبز محرکی به حساب می‌آید که شما را به عبور کردن از خیابان به آن جواب خواهید داد.

و عمل عبور کردن از خیابان را می توان با عملکرد شناختی نیز به ارزیابی کردن پرداخت.

یعنی شیوه ی توجه کردن به فرایندهای ذهنی سازنده آن برخورد.

و رویکردهای شناختی عمل شما بر اساس هدف ها و نقشه های تان مشخص خواهد شد.

 شاخه های متعدد روانشناسی

روانشناسی مثل دیگر علوم ها دارای رشته های فرعی بسیار گسترده می باشد.

که ناشی از تأثیر ها و نفوذ روانشناسی در زمینه‌های متعدد دانش می باشد .

که در حال حاضر در انجمن روانشناسی حدود ۵۴ کمیته تخصصی در زمینه های متعدد روانشناسی موجود می باشند .

که این رشته های فنی روانشناسی شامل موارد زیر خواهد شد:

 روانشناسی بالینی

 •  روانشناسی بالینی شاخه از روانشناسی می باشد که به درک کردن و همینطور پیش بینی کردن.
 • و معالجه نابهنجاری ها و آشفتگی های شناختی و همینطور روان شناختی و رفتاری یاری می‌دهد .
 • و در گستره وسیعی از جمعیت‌ها در جستجوی معالجه کاربرد دارد و نقشه های شش گانه آن شامل بررسی کردن.
 • و تشخیص دادن و همینطور مداخله و معالجه،  مشاوره و آموزش و نظارت کردن بر کار روان درمانگر ها، پژوهش و کنترل.
 • قالب کارهای روانشناسی بالینی در راستای معالجه و تشخیص دادن و همینطور آموزش و پژوهش به حساب می آید.

روانشناسان مشاوره بیشتر کارهای روانشناسان بالینی را انجام خواهند داد.

ولی بیشتر مشکلاتی را تحت معالجه قرار خواهند داد که روانشناسی بالینی کمتر به آن خواهند پرداخت.

 روانشناسی تربیتی

روانشناسی تربیتی یکی از شاخه های روانشناسی به حساب می‌آید.

که به پژوهش در مسئله های یادگیری و آموزش خواهد پرداخت .

که در حقیقت هدف از روانشناسی تربیتی کمک کردن  به دست اندرکاران تربیت

در رفتار صحیح با مسئله های آموزشی و تربیتی می باشد.

 روانشناسی سلامت

روانشناسی سلامت به مطالعه رویکردهای رفتاری و روانشناختی در هنگام سلامت .

و همینطور مواظبت کردن سلامت خواهد پرداخت که این علم مربوط به درک کردن این نکته می باشد.

که به چه صورت عامل و عوامل فرهنگی و برخوردی و روانشناختی موجب سلامت یا بیماری جسمی خواهند شد. ادامه مطلب …

روان درمانی عمیق چگونه است؟
روان درمانی عمیق چگونه است؟

روان درمانی عمیق بیانگر یکی سری از روش های درمانی است که به جای یک حالت  و یا شرایط خاص، بخش ناخود آگاه را در نظر می گیرد.

این رهیافت میان رشته ای درمانی، بر مبنای این ایده می باشد که همه افراد دارای مشخصات یا مولفه های طبیعی هستند که می تواند بر طرز عمل آنها، که در اغلب موارد به صورت نا خود آگاه می باشد، تاثیر بگذارد.

این طرز عمل ها – همانند توانایی احساس، انتخاب، کار، دوست داشتن یا احساس آزاد –  می تواند به طور منفی، تحت تاثیر این مولفه ها قرار گیرند.

همچنین ممکن است که افراد برای حل کردن دردهای تجربه شده خود در نتیجه یک فرآیند غیر متوازن، به درمان مراجعه کنند.

درمان های عمیق می تواند به افراد کمک کند تا این افراد نیروهایی را که بر روی آنها تاثیر گذار است را کشف کنند و به یک شناخت هوشیارانه در مورد آنها دست یابند.

همچنین این افراد برای داشتن یک شناخت بهتر نسبت به وضعیت فعلی خودشان، این نیروها را مورد مطالعه قرار می دهند.

روان درمانی عمیق چگونه است؟

روان درمانی عمیق

 • توسعه و نظریه روان درمانی عمیق
 • روان درمانی عمیق به چه نحوی کار می کند؟
 • چه نوع مشکلاتی می توانند با استفاده از روش روان درمانی عمیق رفع شوند؟
 • آموزش برای روان درمانی عمیق
 • نگرانی ها و محدودیت ها

توسعه و نظریه روش روان درمانی عمیق

واژه “روان درمانی عمیق” برای اولین بار در اواخر دهه ۱۹ ام و توسط اگن بلولر[۱] که سرپرست تیمارستان بورقولزلی[۲] در شهر زوریخ (جایی که بعدها کارل جان[۳] در آن روان پزشک بود) بود، مورد استفاده قرار گرفت.

پیشگامان این روش درمانی همانند کارل جانگ، پیر جنت و اوتو رنک[۴] منجر به پیشبرد این روش و کاربردهای امروزی آن شدند، که شامل روش های درمانی و رهیافت های تحقیقاتی گسترده ای می شود که تلاش دارد تا اعماق ذهن ناخود آگاه را کشف کند.

این رهیافت ها شامل مولفه های روان کاوی و روان شناسی جانگین[۵] (طرفداران جانگ)، با روان شناسی شفاف و صریح و اگزیستیانیلیسم (مکتب وجود نگری) و سایر روش ها می باشند.

روش درمانی عمیق بیانگر چندین روش درمانی است، ولی به سه مکتب کلی تقسیم شده است:

 • روان کاوی بر مبنای ایده های سیگموند فروید[۶] 
 • روان شناسی انفرادی بر مبنای ایده های آلفرد آدلر[۷] 
 • روان شناسی تحلیل بر مبنای ایده های کارل جانگ 

نظریه مبنایی مربوط به درمان عمیق این ایده می باشد که بخشی از روان انسان به صورت فرآیند هوشیاری و بخشی به صورت فرآیند ناهوشیار می باشد که تجاربی سرکوب شده و مشکلات شخصی را به صورت نیروهای انباشت شده و به شکل الگوهای اولیه، ذخیره می کند. روان شناسی عمیق آن چیزی را که به عنوان روح شناخته می شود، یا نقطه تعامل مابین شفاف بودن وضعیت روانی و جنبه های شخصی، را به عنوان بخش مهم در مباحث مربوط به دوره های درمانی مد نظر قرار می دهد.

بکار گیری و شرکت داشتن بخش روان ناهوشیار در درمان، یکی از اصول مهم در زمینه درمان عمیق می باشد. چرا که باور بر این است که کشف کردن لایه های روانی از طریق روان شناسی عمیق، یکی از مولفه های مهم مربوط به بهزیستی عاطفی، خود اکتشافی و رشد می باشد.

سایت مشاوره خانواده

پاسخگویی شبانه روزی – ۰۲۱۲۲۳۵۴۲۸۲ – ۰۲۱۲۲۶۸۹۵۵۸ – ۰۲۱۴۴۰۳۴۴۹۰

همه روزه بجز برخی تعطیلی های رسمی ۹صبح تا ۱۱ شب

روان درمانی عمیق به چه نحوی کار می کند؟

دوره های درمان عمیق به صورت انفرادی صورت می گیرند. به دلیل اینکه بررسی و کشف کردن بخش ناخود آگاه و ناهوشیار به سطوح بالای اعتماد و پذیرش نیاز دارد،  در رهیافت های روان درمانی عمیق تاکید زیادی بر روی ارتباط مابین درمانگر و فرد درمانجو می شود.

یک دوره می تواند شامل بررسی اتفاقات فعلی و همچنین تجربیات گذشته باشد؛

در هر دو مورد، درمانگر از طریق فرآیند خود آگاهی و بینش درونی درمانجو، از آنها حمایت می کند.

درمانگر ها می توانند از طریق بررسی شرایط ناخود آگاه، ارائه حمایت و راهنمایی به درمانجو ها کمک کنند و آنها را به تفکر تشویق کنند تا به یک شناخت کامل از خودشان دست یابند. اطلاعات جدیدی که در این مرحله کسب می شود می تواند به عنوان ابزاری برای توسعه و رشد ویژگی ها و مولفه های مثبتی بکار برده شود که در مراحل اول با سطوح هوشیار و در مراحل بعدی با سطوح ناهوشیار ادغام و ترکیب شوند.

تکنیک های مورد استفاده در روان درمانی عمیق

تکنیک های مورد استفاده در روان درمانی عمیق که می تواند منجر به رشد و تغییر در فرد شود، عبارتند از:

تکنیک های مورد استفاده در روان درمانی عمیق

نحوه پرسش سقراطی

که درمانگر ها با صمیمیت و ملایمت از افراد درمانجو سوالاتی می پرسند، ولی این سوالات، سوالات چالشی و بحث برانگیز می باشند. این سوالات به افراد کمک می کند تا آگاهی آنها نسبت به محرک های ناخود آگاه و تجارب اولیه افزایش یابد. بعد از آن، می توان از پرسش سقراطی برای کمک به افراد استفاده کرد تا آنها الگوهای جایگزین و واقعی تر را برای اقدامات و واکنش های خود انتخاب کنند. در غیر این صورت، واکنش ها نمی توانند تاثیر قابل توجهی بر روی عوامل ناخود آگاه بگذارند.

تجسم راهنمایی شده و مشخص

که توسط درمانگر استفاده می شود و افراد درمانجو از طریق بررسی و کشف تجارب احساسی کامل نسبت به خاطرات اولیه خودشان، راهنمایی می شوند. درمانگر با استفاده از بررسی های جزئی در مورد تجاربی که منجر به ایجاد احساس پستی و یا دلسردی در آنها شده است، می تواند برای دست یابی به یک آگاهی مشخص کمک کند و فرد درمانجو را مورد حمایت و تشویق قرار دهد تا آنها تصاویر و خاطرات اولیه را یادآوری کنند.

نقشی که سناریوهای آینده ایفا می کنند

می تواند منجر به ایجاد محیط امن برای افراد درمانجو شود تا آنها برنامه ها و الگوهای جایگزین و عقلایی را برای اقدامات خود انتخاب کنند. ایفای این نقش می تواند شامل تمرینات مربوط به سناریوهای چالشی باشد که روز به روز چالش آنها در حال افزایش است، بنابراین افراد می توانند این فرصت را پیدا کنند که از رفتارها و روش های تفکر جدید، که مورد حمایت و پذیرش درمانگر است، استفاده کنند.

روان درمانی عمیق برای چه مشکلاتی می تواند مفید باشد؟

برای افرادی که دارای مشکلات ، آسیب ها و یا نگرانی هایی با ریشه های عمیق هستند که نمی توانند به صورت کامل آن را بشناسند، روش روان درمانی عمیق می تواند به عنوان یک روش درمانی مفید برای این افراد مورد استفاده قرار گیرد.

بنابراین، افرادی که اضطراب، افسردگی، مشکلات رابطه ای، نگرانی های جنسی ، وسواس عملی یا دیگر چالش های مربوط به زندگی را تجربه می کنند،

می توانند با استفاده از درمان عمیق، قادر به کشف و شناخت ریشه های این مشکلات باشند. در حالت کلی، درمان های عمیق بر حل مشکل یا مسئله خاص تمرکز ندارند، بلکه به دنبال شناسایی حیطه کلی مربوط به احساسات هوشیارانه و ناهوشیارانه افراد می باشند.

برای افرادی که تمایل دارند تا زمانی را صرف شناخت عمیق تر مواردی کنند که باعث شده است آنها به درمانی مراجعه کنند، روش درمان عمیقی می تواند یک رهیافت مفیدی باشد

 

مطالعات روانشناسی خانواده نشان داده است که درمان عمیق می تواند نتایج مهم و پایدار داشته باشد.

معمولا این رهیافت درمانی، طولانی مدت تر از روش های درمانی متمرکز شده بر حل مشکل می باشند، و برای افرادی که تمایل دارند تا زمانی را صرف شناخت عمیق تر مواردی کنند که باعث شده است آنها به درمان مراجعه کنند، رهیافت درمانی عمیق می تواند یک روش مفیدی باشد.

یکی از پیامدهایی که می تواند در نتیجه روان درمانی عمیق ایجاد شود، افزایش خود آگاهی و شناخت عمیق نسبت به خود می باشد. افرادی که در شناخت هدف زندگی خود با مشکل مواجه هستند و یا به دنبال یافتن یک طبقه بندی مشخص از اهداف خودشان هستند،  می توانند به روش روان درمانی عمیق مراجعه کنند و با آگاهی یافتن نسبت به شرایط ناخود آگاه خود، مشکلات خود را حل کنند.

در نتیجه، آنها می توانند یک حس بهتری نسبت به خود واقعی شان  داشته باشند و آزادی بیشتری را در رابطه با نگرانی های تاثیر گذار بر خودشان حس کنند و ظرفیت خودشان در رابطه با ثابت نگه داشتن قدرت و  روابط سالم با دیگران افزایش یابد.

در طول درمان عمیق، ضروری است تا افراد در یک وضعیت تفکر انتزاعی قرار بگیرند. تکنیک های مورد استفاده در طول درمان ایجاب می کند که افراد درمانجو معانی مختلفی را از مفاهیم در نظر بگیرند، الگوهای رفتاری خودشان را بررسی کنند و معانی را در نظر بگیرند که اصلی و واقعی نیست.

در برخی از موارد، افراد درمانجو تمایل و توان قرار گرفتن در وضعیت تفکر انتزاعی را ندارند یا ترجیح می دهند که در چنین وضعیتی قرار نگیرند.

روش های روان درمانی عمیق برای افرادی که ترجیح می دهند در طول درمان از یک رهیافت متمرکزی استفاده کنند، یک روش ایده آل و مناسب نمی باشد.

آموزش روان درمانی عمیق

معمولا درمان عمیق از طریق متخصصان سلامت روانی ارائه می شود که روان درمانگر نامیده می شوند. درمان عمیق تنها یکی از روش های درمانی است که یک درمانگر می تواند ارائه دهد.

انجمن روان کاوی آمریکا برنامه های آموزشی را تنظیم می کند که درمانگران می توانند با طی آنها به متخصصان مجاز در درمان عمیق تبدیل شوند. معمولا دوره های گواهی نامه ای مربوط به روان کاوی، شامل حداقل چهار سال مطالعه گسترده است.

به منظور شرکت در برنامه های مورد تایید انجمن روان کاوی آمریکا، افراد باید درجه های زیر را به دست بیاورند:

 • دکترای پزشکی (MD)
 • دکترای دارو شناسی اوستئوپاتیک (DO)
 • درجه دکتری در روان شناسی، علوم اجتماعی و یا دیگر رشته های علمی مربوط به سلامت روان
 • درجه ارشد در رشته های مرتبط، در مواردی که درجه ارشد، بالاترین درجه بالینی می باشد، همانند خانواده و ازدواج درمانی و یا پرستاری روان پزشکی

آموزش روان درمانی عمیق

ادامه مطلب …

هیپنوتیزم عمیق از چیستی تا روش ها
هیپنوتیزم عمیق از چیستی تا روش ها

هیپنوتیزم عمیق نوعی روش درمانی می باشد که شامل مولفه هایی از جادوگری، بودیسم، روان شناسی شفاف و هیپنوتیزم درمانی می باشد.

اولین هدف هیپنوتیزم درمانی کمک به افراد است تا آنها بتوانند به یک تغییر اساسی و پایدار در ذهن، بدن و روح خود دست یابند.

متخصصان سلامت روان با استفاده از ارزیابی های فکری و روحی و همچنین تکنیک های هیپنوتیزم درمانی، می توانند به افراد کمک کنند تا مشکلات عمیق خود را کشف، بررسی و رفع کنند و به یک بهبود در درمان و رشد دست یابند.

هیپنوتیزم عمیق از چیستی تا روش ها

هیپنوتیزم عمیق

 • توسعه هیپنوتیزم عمیق
 • هیپنوتیزم به چه نحوی کار می کند؟
 • هیپنوتیزم برای چه افرادی مفید می باشد؟
 • چه کسانی هیپنوتیزم عمیق را ارائه می دهند؟
 • محدودیت ها و نگرانی ها

توسعه هیپنوتیزم عمیق

هیپنوتیزم عمیق در دهه ۱۹۹۰ و توسط دکتر عیسی گوسیاردی[۱]و همزمان با شروع تحقیقات وی در مورد بهبود عاطفی، معرفی شد.

گوسیاردی به این نتیجه رسید که شناخت درمانی مرسوم یک روش ناقصی می باشد و به دنبال روش درمانی گشت که مشکلات موجود را عمیقا شناسایی کند.

وی مشاهده کرد که روان درمانی تا یک حدودی، روش مفیدی می باشد ولی ماهیت کنترلی هیپنوتیزم تلقینی، و آن چیزی که در جامعه به عنوان تکنیک اریکسونین[۲]  شناخته می شود را رد کرد.

گوسیاردی بر این باور بود که روان درمانی از نوع مورد ذکر شده، همانند تغییر و اصلاح رفتاری به صورت ناخود آگاه می باشد و نتیجه گیری کرد که آن چیزی که مورد نیاز است روش درمانی می باشد که می تواند به جای علائم مشکل، ریشه های مشکل را بشناسد.

سایت مشاوره خانواده

پاسخگویی شبانه روزی – ۰۲۱۲۲۳۵۴۲۸۲ – ۰۲۱۲۲۶۸۹۵۵۸ – ۰۲۱۴۴۰۳۴۴۹۰

 • همه روزه بجز برخی تعطیلی های رسمی ۹صبح تا ۱۱ شب

هیپنوتراپی عمیق و مطالعات دکتر گوسیاردی

مطالعات دکتر گوسیاردی در زمینه انسان شناسی، مذاهب مختلف و فرهنگ های متفاوت منجر به توسعه بیشتر فلسفه خود وی در مورد رشد و تغییر روحی شد. وی نشان داد که انتقال فرهنگ یک جامعه به جامعه دیگر، یا آن چیزی که وی پوشش فرهنگی نامیده است، باعث شده است که افراد از خود های اصلی شان فاصله بگیرند.

گوسیاردی بر مبنای هیپنوتیزم عمیق در هر دو مورد چارچوب های روحی نتیجه گیری کرد که برای کمک به افراد برای شناخت خود، جادوگیری و بودیسم بیشتر از سایر موارد مورد استفاده قرار می گیرد.

دکتر گوسیاردی دکترای خود را در روان شناسی شفاف و آشکار به دست آورد و باعث شد وی به رهیافت درمانی دست یابد که برای یکپارچه و ترکیب کردن تجربیات خود به آن نیاز مند بود.

وی تکنیک های هیپنوتیزم درمانی ، رویه درمانی جادوگری، مفهوم بودیسم از درد و مدل های درمانی مشاوره ای روشن و آشکار مربوط به هیپنوتیزم عمیق را با هم ادغام کرد.

این امر باعث شد که روش درمانی استفاده شده در این رهیافت، سریع تر انجام شود و در حال حاضر در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار گیرد.

هیپنوتیزم عمیق به چه نحوی کار می کند؟

هیپنوتیزم عمیق برای کمک به افراد طراحی شده است تا آنها به خود های واقعی دست یابند، واکنش های دفاعی مشکل زا را از بین ببرند، و درمان خود را تسهیل بخشند.

افرادی که در روش درمانی هیپنوتیزم عمیق شرکت می کنند، حضور فعالی در فرآیند تغییر دارند.

هر چند که روش درمانی هیپنوتیزم عمیق بر مبنای عادت های فکری و روحی می باشند، ولی نیازی ندارد که مشارکت کنندگان مبناها و عقاید مذهبی مورد استفاده را باور و یا حتی نسبت به آن شناخت داشته باشند.

این یک فرآیند تجربی است که به شرکت کنندگان اجازه می دهد تا به یک وضعیت تغییر یافته از شخصیت برسند، موانعی را کشف کنند که آنها را “راکد و ثابت” نگه داشته است، و به یک قدرت شخصی دست یابند که منجر به بهبود وضعیت آنها گردد.

درمانگران هیپنوتیزم عمیق بر این باورند که واکنش ها به آسیب و استرس، در یک سطح ناخود آگاه انباشته می شود و بنابراین باید از طریق دسترسی به ناخودآگاه حل شوند.

اینجا هست که روان درمانی می تواند مفید باشد.

درمانگران هیپنوتیزم عمیق از تکنیک های روان درمانی بر مبنای صدا استفاده می کنند تا به راحتی وضعیت شرکت کنندگان را در مورد هوشیاری تغییر دهند و آنها به یک شناخت بهتر دست یابند.

متخصصان، افراد درمانجو را از طریق انجام پروسه درمانی به منبع “انرژی حیات شان” راهنمایی می کنند و به آنها کمک می کنند تا این نیرو را به صورت احشایی و ملموس تجربه کنند.

هیپنوتیزم عمیق بر مبنای فلسفه غربی

هیپنوتیزم عمیق بر مبنای فلسفه غربی ایجاد شده است و در برخی سطوح با رهیافت درمانی غربی معمول ، تفاوت دارد. معمولا دوره ها به صورت زیر انجام می گیرند:

 • دوره اول: متخصصان از شرکت کنندگان یک مجموعه سوالات ارزیابی در مورد بیوگرافی عاطفی خودشان می پرسند و مشکلات بیان شده آنها را بررسی می کنند. در طول ارزیابی، متخصصان به صورت منظم جواب ها و واکنش های شرکت کنندگان را مستند می کنند. این امر منجر به ایجاد چیزی می شود که به عنوان برنامه ریزی عاطفی شناخته می شود. این برنامه ریزی علائم، حوزه های مشکل زا، حالت های تدافعی، قدرت ها، وقفه ها و الگوها را مشخص می کند. برنامه ریزی عاطفی به عنوان نقطه شروع راهنمایی مربوط به کار درمانی مورد استفاده قرار می گیرد.
 • دوره دوم: شرکت کنندگان با داشتن برنامه ریزی عاطفی که آنها را راهنمایی می کند، معمولا در اواخر دوره اول آن چیزی را که می خواهند بر روی آن کار کنند را شناسایی و مشخص می کنند. در شروع دوره دوم، معمولا شرکت کنندگان با یک وضعیت تغییر یافته از هوشیاری شروع به کار می کنند. شرکت کنندگان از طریق نشان دادن رفتارهای ناخود آگاه، درمانگر را راهنمایی می کنند تا به بینش درونی دست یابد و در این وضعیت تغییر یافته، یک مبنا و اساسی را برای کارهای آینده ایجاد کنند. مفاهیم جادوگری از بازیابی قدرت و بازیابی روحی، با یکدیگر ترکیب می شوند تا درمان و بازیابی، بهبود یابند.
 • مرحله سوم: کارهایی که در این مرحله صورت می گیرد اغلب به عنوان “برگشت هیپنوتیزم درمانی” نامیده می شود. این یک پروسه بررسی وضعیتی است که فرض شده است در گذشته وجود دارد. موقعیت های قبلی که می توانند منجر به مشکلات فعلی شوند، بهبود یافته اند و متخصصان می تواند به فرد درمانجو کمک کنند تا رابطه خود را با اتفاقات گذشته تغییر دهند و در نتیجه علائم مربوط به وضعیت قبلی را کاهش دهند و فرآیند درمانی را تسهیل بخشند.

همچننی دوره های آینده، برای ادغام بیشتر این کارهای برگشتی با تکنیک های از قبیل خواب درمانی و بررسی بینش، مورد استفاده قرار می گیرد تا دستاوردها و بهبودهای درمانی را نشان دهند.

شرکت کنندگان می توانند از علائم مربوط به دوره های اولیه درمان نجات پیدا کنند و در اغلب موارد، بعد از گذشت چند دوره کوتاه مدت، یک درک تغییر یافته از احساسات و عواطف بهزیستی را گزارش می دهند.

هیپنوتیزم عمیق بر مبنای فلسفه غربی

چه  کسانی می توانند از هیپنوتیزم درمانی بهره مند شوند؟

هیپنوتیزم عمیق یک روش درمانی تقریبا جدیدی است، بنابراین مطالعات محدودی برای تعیین کارایی آن در افرد و جوامع مختلف انجام شده است.

با این وجود، برخی از مطالعات موردی نشان داده است که این روش درمانی برای مشکلات سلامت روانی خاص موثر می باشد. برخی از این مشکلات عبارتند از:

افرادی که از آنان سوء استفاده

ار نظر مشاور خانواده موردی نشان داده است که هیپنوتیزم عمیق، در مورد افرادی که علائم مربوط به سوء استفاده جنسی، عاطفی و یا فیزیکی را تجربه کرده اند، کارایی مناسبی دارد.

هیپنوتیزم عمیق می تواند به افراد کمک کند تا این افراد ساختار دفاعی خود را، که بر مبنای خاطرات مربوط به سوء استفاده از آنها شکل گرفته بود را تغییر دهند و احساسات مربوط به آنها را دوباره ایجاد کنند.

اشخاصی که اختلالات غذایی

نشان داده شده است که هیپنوتیزم عمیق منجر به بهبود عادات غذایی در افراد دارای اختلالات غذایی و تغذیه ای شده است که در درمان شرکت کرده اند.

در زمانی که یک اختلال غذایی نشانگر خاطرات سرکوب شده یا مشکلات مربوط به آن باشد، این روش درمانی دارای کارایی ویژه ای برای رفع آن خواهد بود.

استرس بعد از آسیب

افراد بازمانده از آسیب، که PTSD را به عنوان نتیجه احساسات و عواطف رفع نشده مربوط به آسیب، تجربه می کنند می توانند از این نوع روش درمانی بهره مند شوند.

زمانی که آسیب در یک محیط امن و سالم، دوباره تجربه می شود، ممکن است افراد درمانجو قادر باشند تا این احساسات را شناسایی و حل کنند و بنابراین یک کاهش در اضطراب و استرس را تجربه کنند.

هیپنوتیزم عمیق و درمان بیماری

هیپنوتیزم عمیق می تواند ریشه های علائم را شناسایی کند و به طور بالقوه، از طریق ظاهر سازی مشکلات موجود، آنها را تسکین دهد.

علاوه بر مشکلات بالا، هیپنوتیزم عمیق می تواند در درمان موارد زیر هم مفید باشد:

 • اضطراب
 • افسردگی
 • حملات مزمن
 • فوبیا ها
 • اعتیاد
 • بی توجهی و بی دقتی
 • رفتار های مربوط به وسواس فکری

پروژه تحقیقی هیپنوتیزم عمیق – یک مطالعه آزمایشی که برای ارزیابی کارایی هیپنوتیزم برای مشکلات مربوط به اضطراب، افسردگی و استرس بعد از آسیب طراحی شده است – در سال ۲۰۱۵ شروع شده است.

هیپنوتیزم عمیق و درمان بیماری

 

چه کسانی هیپنوتیزم عمیق را ارائه می دهند؟

انجمن درمانگران هیپنوتیزم عمیق (ADHD)، یک سازمان مشخص و مسئول برای کاربرد هیپنوتیزم عمیق می باشد. اطلاعات مربوط به برنامه های آموزشی و گواهی نامه ای جامعه، که مورد تایید ADHD می باشد، در وب سایت ADHD برای درمانگران علاقه مند در دسترس می باشد.

موسسه جریان افراد روحانی، ارائه دهنده برنامه های گواهی نامه ای و آموزشی مناسبی می باشد که مورد تایید ADHD هم هستد.

همچنین درمانگران می توانند گواهی نامه هایی را برای پیشرفت آموزش هیپنوتیزم عمیق دریافت کنند که شامل روش جادوگری استفاده شده، حالت های انرژی انباشت شده و مشاوره روانشناسی خانواده بودیایی بکار برده شده می باشد.

ادامه مطلب …

خواص آیه 17 سوره انفال1
خواص آیه ۱۷ سوره انفال

خواص آیه ۱۷ سوره انفال

انفال جزو هشتمین سوره قرآن مجید می باشد  که از آیه ی اولین سوره گرفته شده است.

و برخی از مسئله های بازگو شده در این سوره شامل صفت های مومن های واقعی ، داستان های جنگ بدر.

و حکم اسیران جنگی ، جهاد و همینطور حکم خمس ، خرافات مشرکان و شیوه شناختن منافقان .

و مقابله کردن با آنها که این سوره دارای ۷۵ آیه می باشد که در مدینه نازل شدن رسیده است.

خواص آیه 17 سوره انفال1

 فضیلت سوره ی انفال

در فضیلت این سوره نقل شده است که هر فردی که سوره انفال را مطالعه کند  شفاعت خواهد شد.

و در روز قیامت شخص از انفال به دور خواهد شد .

و به تعداد تمام مردان و زنان منافق در دنیا به او ده‌ها حسنه داده خواهد شد .

و در گناه و عذاب پاک خواهد شد و ۱۰ درجه بالاتر افزایش پیدا می‌کند.

و حاملان آن در روزهای زندگی او در دنیا به او درود خواهند فرستاد.

هر فردی که سوره انفال را بخواند هرگز نفاق داخل قلب او نخواهد شد.

و در زمره ی شیعیان از امر حسابرسی دور خواهد ماند.

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره خانواده” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

 آثار و برکت های سوره انفال

غالب شدن در خصم:

هر فردی که سوره ی انفال را یادداشت کند و آن را به همراه خود دارا باشد در مقابل هر حاکم زورمندی که قرار بگیرد.

می تواند حق خود را بگیرد و حاجتش برآورده خواهد شد و هیچ فرد به او تجاوز نخواهد کرد .

و با هر فردی که منافع داشته باشد بر او غالب خواهد شد که این نوشته مایه حفظ و امان او در آینده می شود.

ادای قرض:

هر فردی که آیه ۶۶ سوره انفال را در زمان یک هفته در عقب هر نماز واجبی آن را بخواند.

به صورتی که ابتدای آن نمازی که این آیه ها پس از آن خوانده خواهد شد.

اگر روز جمعه انجام دهد خداوند بار وام را از گردن او بر خواهد داشت.

برای خلاص شدن از زندان:

هر فرد با ایمانی که در بند و زندان قرار بگیرد یا به دست ظالمی به گرفتار شدن برسد .

و با نیت خالص و توجه کردن به خدا و معنی آن تلاوت کند خلاص خواهد شد.

جهت شادی و خوشدلی:

فردی که این آیه را در ۲۷ ماه رمضان در قطعه کاغذ به نیت خالص و توجه کردن به خدا و معنی آن یادداشت کند.

و آن را در نگین قرار دهد هر فردی آن نگین را که با خود دارد همیشه شادمان و خوشحال خواهد بود.

و بر تمام دشمنان مظفر خواهد شد.

و اگر فردی این آیه را به نیت خالص و توجه کردن به خدا و همینطور معنای آن بر ورد زبان بسازد بر اعدا ظفر یابد.

جهت محبوب شدن در بین مردم:

هر فرد با دارا بودن ایمان  آیه های ۶۲ و ۶۳ سوره انفال را در روز جمعه اول ماه رمضان مابین نماز ظهر.

و همینطور عصر در هنگامی که با طهارت کامل باشد بر سه قطعه از پارچه یادداشت.

کند که یکی از آنها سبز و دیگری زرد و همینطور سرخ باشد .

و آنها را با خود به همراه داشته باشد هر فردی که او را مشاهده کند دوست او شود.

معالجه بخل و سختی دل:

هر فرد با ایمان که می‌خواهد سختی دل او برطرف شود و از دل او خارج شود.

و بر اطاعت و اعمال خیر پیدا کند از آرد جو خالص خمیر درست کند.

بدون نمک و از آن قرص نانی بپزد قبل از طلوع آفتاب با یک نیت خالص و توجه کردن به خدا .

و همینطور معانی آن ، آن را یادداشت کند و بر آن قرص نان هفت بار آیه ۲ سوره را به قلمی که فارغ باشد.

از سیاهی بعد از آن روز را روزه بدارد و با قرص نان افطار کند به قصد خود خواهد رسید. ادامه مطلب …

مقابله با حواس پرتی
مقابله با حواس پرتی

مقابله با حواس پرتی

 

۱-آگاهی برای مطالعه

برای آغاز کردن مطالعه و جلوگیری از حواس پرتی ابتدا باید خود را از جهت های متفاوت آماده کنید.

به دلیل اینکه  با داشتن حداکثر آمادگی مقدمه ای می باشد.

برای  علاقه مند بودن به مطالعه کردن، به وجود آوردن تمرکز حواس و همین‌طور یادگیری بهتر صورت می گیرد.

منظور از آماده بودن  به وجود آمدن همه موقعیت هایی می باشد .

که فرد را قادر می کند تا با  اطمینان داشتن به موفقیت و همین طور اعتماد به نفس به تجربه مخصوص روی آورند.

مقابله با حواس پرتی

آماده بودن بدنی

به رشد کردن و تکامل معمولی بدن، تندرست بودن و نبودن نقص در بدن مربوط می شود.

بعضی اوقات وجود داشتن بیماری هایی مثل:

زخم داشتن در معده، سردرد و میگرن و دیگر عوامل موجب از دست رفتن تمرکز حواس و مانع شدن در مطالعه شخص می شود .

و شخص  برای  کسب کردن تندرستی به صورت کامل قادر به برقرار کردن تمرکز  حواس نمی باشد و برای مطالعه انگیزه ندارد.

آماده بودن از لحاظ ذهنی

آمادگی ذهنی را می‌توان از ویژگی‌هایی مانند:

رشد گویای سلامت،  قدرت داشتن در تفسیر و تعبیر کردن اشکال،  مهارت درک کردن شباهت ها و تفاوت ها به این کلمات شناسایی کرد.

آماده بودن از لحاظ اجتماعی

به ماهیت و مقدار تجربه‌های فرد بستگی دارد.

که می توان آن را با استفاده از تجربه و بررسی کردن در زمینه خانه و خانوادگی، فضای اجتماعی فرد در آن تجربه دارد و به عنوان تربیت او مشخص کرد.

آمادگی روانی

آماده بودن از لحاظ روانی به صورت  پیچیدگی با رشد و تکامل بدنی و همین طور اجتماعی آمیخته می باشد.

 • خسته شدن، بی قراری و  بی تاب شدن،  نبود تمرکز در هنگام مطالعه می باشد.
 • همچنین واکنش نشان دادن منفی نسبت به خود و اطرافیان،  ضعیف بودن اعتماد به نفس هم شامل میگردد.

و دیگر عوامل به دلیل عدم آماده بودن روانی و بدنی ، اجرا کردن برنامه های آموزشی،  تمرکز کردن حواس و رویکرد یادگیری را بهتر و مناسب تر می کند.

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره خانواده” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

۲-راه های مقابله با حواس پرتی

در آغاز کار سعی کنید برای همه فعالیت‌های درسی و غیر درسی برنامه ریزی داشته باشید.

اوقاتی که در طول شبانه روز دارید را در یک جدول که دارای زمان بندی می باشد .

از زمان بیدار شدن تا هنگام خواب یادداشت کرده و برای  هر فعالیتی، زمان مخصوص و مطلوب آن را مشخص کنید.

تلاش کنید طبق همان برنامه که تنظیم کرده اید به انجام دادن همان کار معین انجام دهید.

حتی وقت مشخصی که در طول روز برای فکر کردن در مورد مسئله های متفاوت به  همراه تخیلات و همینطور تفکرات مزاحم اختصاص دهید.

مقابله با حواس پرتی1

فواید داشتن برنامه ریزی

داشتن برنامه ریزی دارای دو  فایده های  مهم تلقی می شود:

 • داشتن انضباط در همه فعالیت ها حتی در تفکر موثر می باشد که این امر دارای اهمیت می باشد.

قانون صحیح مطالعه

قانون ضروری برای عدم حواس پرتی و داشتن مطالعه دارای فایده را شناسایی کنید.

و آن را با دقت به رعایت آن بپردازید. که شامل موارد زیر می باشد:

با قرار دادن یک هدف مشخص در رابطه با مطالعه کردن ،  احساس احتیاج به مطالعه را در خود افزایش دهید.

در زمان مطالعه یا حضور داشتن در کلاس از تفکراتی که دارای ناامیدی و بدون منطق می باشد دوری کنید.

و امید داشتن و مهارت را در ذهن خود پرورش دهید.

به طور دائم برای مطالعه یا همینطور در کلاس سعی کنید دارای کاغذ و قلم باشید .

و به نوت برداشتن بپردازید یا خلاصه ای از مطلب ها را بنویسید تا در محیط روانی درس و مطالعه قرار گیرید.

نه اینکه فقط به دنبال تفکر  و ذهنیات خود باشید و سعی کنید با مطالعه قبلی داخل کلاس شوید.

و سوال هایی که در مورد درس به ذهن شما خطور می کند ، از استاد خود سوال کنید .

و ذهن خود را مشغول سوالات مطرح شده رها نکنید.

با انجام دادن این روش آسان می توانید رویکرد تدریجی و همین‌طور محتوای درسی کلاس را یاد بگیرید.

و خود را در موقعیت درسی یا مطالعه قرار دهید.

 

ادامه مطلب …

تست میزان کنجکاوی
تست میزان کنجکاوی

تست میزان کنجکاوی

پیش از اینکه مطلب های مربوط به این بخش را مطالعه کنید.

با در نظر گرفتن روحیه ای که دارید یکی از خصوصیات زیر را علامت بزنید.

افسرده- خنثی-شاد

در این صورت نسبت به رسیدن تصمیمات خوب نگران نباشیم.

با تقسیم شدن موضوعی به قسمتهای کوچکتر و مرحله های آسانتر، به راحتی می توانید به مسئله های خود تفکر کنید.

تا چه اندازه کنجکاو هستید؟

دکتر روانشناس ساموئل جونز هنگامی می گفت:

 کنجکاو بودن علامت داشتن یک شعور بالا می باشد.

ولی انگیزه داشتن در رابطه با کنجکاوی بیشتر در بچه ها مشاهده می شود که به دور اتاق در حال دویدن و مشغول بازی کردن می باشند.

 1. یا در زمین بازی دارای فعالیت می باشند.
 2. انسانی که دارای رضایت و در رابطه با موقعیت تازه خود خوشنود می باشد.
 3. به طور دائم به جستجو پیرامون خود  می پردازد تا از آنها آگاهی های ضروری را کسب کند.

تست میزان کنجکاوی

سایت “مشاوره خانواده” با کادری متخصص همواره در کنار شماست.

تست روانشناسی کنجکاوی

تا چه اندازه جستجوگر هستید؟

تست زیر را انجام دهید.

 1. در صورتی که همسرم دیر به خانه بیاید، حتما باید علتش را بدانم.

درست-غلط

 1. هنگام مواجه با حادثه، سوالاتی در مورد نوع حادثه و دلیل وقوع آن از افرادی که در محل حضور دارند، می پرسم.

درست-غلط

۳٫هنگامی که از کنار خانه ای بگذرم که درش باز باشد حتما درون خانه را نگاه می کنم.

درست-غلط

 1. هدیه ای که روی آن نوشته تا روز تولدت آن را باز نکن، باز نخواهم کرد.

درست-غلط

 1. به تابلوی« ورود افراد متفرقه ممنوع» اهمیت نمی دهم و وارد می شوم.

درست-غلط

 1. اگر کسی  لباس خوبی پوشیده باشد، حتما از او می‌پرسم که لباسش را از کجا تهیه کرده است. حتی اگر غریبه باشد.

درست-غلط

 1. به حرف زدن تلفنی دیگران گوش می دهم تا متوجه شوم چه می گویند.

درست-غلط

 1. نامه و ایمیل و تلگرام دیگران را باز می کنم تا بفهمم چه می کنند.

درست-غلط

 1. والدین دقیقاً باید در مورد تمام رفتار فرزندانشان بدانند و او را به صورت کامل کنترل کنند.

درست-غلط

 1. رئیس خوب باید به صورت لحظه ای کارمندان خود را چک کند.

درست-غلط

 

پاسخ تست روانشناسی میزان کنجکاوی

به ازای هر جواب مشابهی که داده اید به خود یک امتیاز بدهید.

 1. درست
 2. درست
 3. درست
 4. غلط
 5. دست
 6. درست
 7. درست
 8. درست
 9. درست
 10. درست

 

امتیاز ۱۰-۹:

 • شما به شدت نسبت به دنیای اطراف خودتان کنجکاو هستید.
 • اما مواظب باشید به حریم خصوصی دیگران اسیب وارد نکنید.

 

امتیاز ۸-۵:

 • کنجکاوی شما در حد متوسط است.
 • دوست دارید در مورد اتفاقات اطراف خود بدانید.
 • اما برای دستیابی به آن تلاش زیادی نمی کنید.

امتیاز کمتر از ۴:

 • انگیزه و میل کنجکاوی در شما کم است. 
 • احتمالا یکی از دلایل آن مشغله ذهنی زیادتان باشد.

 

 

 تست میزان کنجکاوی

 توضیحات تست میزان کنجکاوی

کنجکاوی یکی از انگیزه‌هایی می باشد که به طور دائم همراه انسان  قرار گرفته است.

این پرسشنامه نشانگر این می باشد که افراد دارای شخصیت های متفاوت در این رابطه برداشت های مختلفی را دارا می باشند.

امکان دارد خودمان متوجه این امر نباشیم.

اما هنگامی که کنجکاوی ما بیشتر می‌شود، به تنش دچار می شویم.

در این موقع با بررسی کردن می توانیم آرامش به دست آوریم.

هنر امروزی و مدرن، که انتزاعی محسوب می‌شود و اشکال غیر طبیعی دارد.

در حقیقت به همین صورت که کنجکاوی به وجود می آورد مورد توجه قرار گرفته است.

کنجکاوی خصوصیات باطنی و ذاتی می باشد که در انسان و حیوانات قابل مشاهده است.

هری هارلو در  پژوهشی روانشناختی که در دانشگاه استنفورد در پالو آلتو در کالیفرنیا، چوبی که دارای چهار چفت و قفل بوده است را جلوی میمونها قرار می دهد.

بدون آنکه پاداش در نظر بگیرد.

میمون ها یاد گرفتند که این چفت و قفل ها را بتوانند باز و بسته بکنند.

پژوهش هایی که انجام شده توسط پروفسور روانشناسی فیلیپ زیمباردو در دانشگاه استنفورد نیز نشانگر این می باشد که:

 1. موشهایی که گرسنه یا تشنه می‌باشند
 2. هنگامی که در فضای جدید واقع شوند
 3. پیش از غذا خوردن  و یا نوشیدن آب ابتدا محیطی که برای آنها تازه می باشد را مورد بررسی قرار می‌دهند.
 4. انسان‌ها هم دارای همین خصوصیات مشابه می باشند.

ادامه مطلب …

مزایای امیدواری
مزایای امیدواری

برای پخش فایل مرورگر خود را آپدیت کنید یا از اینجا فایل را دانلود نمایید. مزایای امیدواری مزایای امیدواری بسیار زیاد است. امید یکی از پر اهمیت ترین مسائل در زندگی می باشد. اشخاصی که دارای امید می باشند: با طرز فکری مثبت می توانند حتی با منفی ترین مسئله های زندگی به مقابله بپردازند.  […]

روش افزایش تمرکز
روش افزایش تمرکز

روش افزایش تمرکز

روش افزایش تمرکز بر پایه درک مفاهیم است.

تمرکز داشتن زمان مطالعه دلیل اصلی درک کردن مفاهیم می‌باشد.

دلیل اصلی در تمرکز حواس استفاده کردن از شیوه‌های می باشد که موجب تقویت شدن مهارت ها می شود.

همین‌طور پرورش در تواناییهای ضروری برای این کار می باشد.

بدون داشتن تمرکز حواس امکان دارد درک کردن مفاهیم که فقط یک ساعت وقت لازم دارد ساعتها طول بکشد.

از طرف دیگر  به کار بردن شیوه هایی که به خواننده یاری می دهد تا موقع مطالعه کردن فعال باشد.

تمرکز کردن حواس را  تقویت کرده است.

توانایی شخص را در به وجود آمدن تمرکز در زمان مطالعه بیشتر می کند.

که شامل موارد زیر می باشد:

روش افزایش تمرکز

مطرح کردن سوال 

اولین روش افزایش تمرکز بیان سوال است.

با مطرح کردن سوال قبل از مطالعه، شخص وادار می شود که به صورت فعال و تمرکز، کافی بودن دقت و همینطور با علاقه به مطالعه بپردازند.

مطرح کردن سوال موقع مطالعه یکی از شیوه‌هایی می باشد که خواننده را فعال می کند.

به صورت عمیق در مطالعه درگیر می‌کند و موجب بر انگیخته شدن جدیت و سعی او  موقع مطالعه می شود.

شخص برای دریافت کردن جواب سوال های خود باید تمرکز خود را حفظ کند.

به دلیل اینکه در موقع مطالعه نمی توان بدون داشتن تمرکز جواب سوالات را پیدا کرد.

هماهنگ نبودن در  اراده کردن و تخیل در تمرکز مانع می شود. ادامه مطلب …

ایروبیک و تقویت مغز
ایروبیک و تقویت مغز

در این مقاله می خواهیم در مورد ایروبیک و تقویت مغز سخن بگوییم:

ده دقیقه فعالیت ایروبیک می تواند توانایی مغز را تقویت کند.

ایروبیک و تقویت مغز

ممکن است نیازی نباشد برای اینکه فواید مغزی مرتبط با فعالیت فیزیکی را کسب کنید به برنامه های ورزشی بلند مدت متعهد شوید.

مطالعه‌ی کانادایی جدید نشان می دهد که ده دقیقه انجام دادن مداوم و به موقع فعالیت های ایروبیک می تواند:

در برخی روش ها، شرکت کنندگان متوجه افزایش ۱۴درصدی توانایی های شناختی خود شدند.

تحقیقات قبلی فواید شناختی را پس از درگیری در یک دور ورزش ده دقیقه ای یا با ملزم شدن به انجام برنامه های ورزشی در بلند مدت نشان داده اند.

اما این مطالعه نشان می دهد که حتی ده دقیقه فعالیت ایروبیک می تواند بخش هایی از مغز که نقش مهمی در حل مسئله و تمرکز دارند را به فعالیت وا دارد.

“دکتر متیو هیت” استاد حرکت شناسی و “مشاور خانواده“برنامه های مندرج در “نوروساینس” در دانشگاه آنتاریوی غربی می گوید:

برخی افراد نمی توانند به دلیل:

 1. کمبود زمان
 2. ظرفیت فیزیکی

به دوره های ورزشی بلند مدت پایبند باشند.

و نشان دهنده آن است که افراد می توانند به مدت کوتاهی ورزش کرده و فایده ببرند.

حتی یک مرتبه دوچرخه سواری کنند یا تندتند بدوند فواید آنی در پی خواهد داشت.

او که مطالعه ای را با شاگرد خود آقای سامانی انجام داد.

از شرکت کنندگان مطالعه درخواست کرد.

 1. بنشینند و مجله بخوانند
 2. یا ده دقیقه درگیر در یک ورزش دوچرخه سواری نشسته از نوع متوسط تا شدید شوند.

 

ایروبیک و تقویت مغز

نتایج پژوهش تاثیر ایروبیک بر مغز

در ادامه پژوهش ایروبیک و تقویت مغز ، پس از اتمام جلسات خواندن یا ورزش

محققان از ابزار ردیابی چشم برای بررسی زمان های واکنش شرکت کنندگان به درخواست های شناختی مرتبط با حرکت چشم استفاده کردند.

هدف از این تکلیف  به چالش کشیدن نواحی مغزی مسئول  کارکردهای اجرایی از قبیل تصمیم گیری و بازداری طراحی شد.

هیت که از اعضای وابسته به انستیوی مغز و روان وسترن نیز است می گوید:

افرادی که ورزش کردند بهبودی فوری را نشان دادند.

واکنش های آنها درست تر بود و زمان واکنش هاحدود ۵۰ میلی ثانیه کوتاهتر از مقادیر پیش از ورزش بود.

این میزان ممکن است کم به نظر برسد اما  در برخی نمونه ها با سود ۱۴درصدی بازنمایانده می شود”.

او در حال حاضر در حال انجام مطالعه ای است تا مدت زمانی که این فواید ممکن است با ادامه ورزش ها طول بکشد را بررسی کند.

او گفت یافته های جدید کاربردهای مهمی برای افراد میانسالی دارد که در مراحل آغازین زوال عقلی تقریباً ثابت قرار دارند

و یا هر کس دیگری که به دنبال یک بهبود سریع در توانایی های مغزی خود در کار است. ادامه مطلب …

قانون راز
قانون راز

قانون راز

قانون راز یا همان جذب کائنات یک قانون جداسازی محسوب می شود و به صورت خلاصه مسائل را بازگو می کند.

آنچه که در ذهن انسان می گذرد چه خوب چه بد، در حقیقت می یابد.

سرعت به حقیقت رسیدن این تصوری که در ذهن می باشد به شدت متمرکز شدن آن بستگی به موضوع و واضح بودن تصویر در ذهن دارد.

در حقیقت نیازهایی که در ذهن به وجود می آید باید به صورتی باشد که بتوان در ذهن به آن اطمینان کرد.

قانون جذب کردن این را بازگو می کند که هر چی که در فکر شما باشد رخ می دهد.

عده از آن را برای یافتن عشقشان استفاده کرده و در این حالت به آن قانون جذب عشق می گویند.

و یا قانون جذب پول که با آن ثروت های بیشماری کسب شده است.

قانون راز

چگونگی استفاده از قانون جذب

به صورت مراحل قانون جذب به چهار دسته تقسیم می شود:

تجسم کردن

 •  برای اینکه بتواند انسان تجسم کند باید ذهن خود را مورد استفاده قرار دهد.
 • تصور کردن نیازها، که الان برای او می باشد و به وسیله آن فعالیتی را انجام دهد
 • و از اینکه آن را دارد برای او لذت بخش است
 • مثل این می ماند که به نیاز خود رسیده است.

قانون جذب

تهیه شده توسط سایت ” مشاوره خانواده

احساس

علاوه بر تصور کردن باید احساس خالق العاده ای درباره احتیاج خود در آن ایجاد شود.

یک نوع احساس شادی و هیجان که همه اینها توسط تصورات انسان صورت می گیرد.

به همین ترتیب فرکانس دارای لرزش توسط انسان ایجاد می شود که نیازهای خود را مثل آهن ربا جذب خود می کند.

دوام داشتن بر روی نیازها

بعد از تعیین شدن هدف و نیاز باید برای اینکه به آن برسیم سعی و تلاش کنیم

و بر روی آنها تمرکز کافی داشته باشیم.

قانون راز کائنات را بیشتر بشناسیم

به طور مثال

 • هنگامی که اشعه های خورشید درحال متمرکز شدن می باشند.
 • دمای بیشتری را از خود تولید می کنند.
 • با متمرکز شدن به نیازهای خود نزدیکتر می شویم.

دریافت کردن

به همین صورت قانون جذب از راه نیروی معمولی، به صورت واقعی و حتی نامرئی فعالیت می کند تا انسان را به وسیله این روش به نیازهایش برساند.

خلاصه قانون جذب

راز قانون جاذبه کائنات بیان می کند همه دنیا دارای لرزش می باشد و میان چیزهایی لرزش یکسانی را دارا می باشد.

ضمیرناخودآگاه برایش اهمیتی ندارد که تصوراتی که دارید حقیقی باشد یا در تلویزیون و همین طور در ذهن ما وجود داشته باشد.

آن چیزی که توسط ما دیده می شود بر روی ذهن ما به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تاثیرگذار خواهد بود.

تصویرهایی که بد باشد اثرات منفی و تصاویری که خوب باشد اثرات مثبت برذهن ما ایجاد می کند.

احساس ما انرژی دارد و منظور از این انرژی همان مهارت داشتن در کا می باشد.

انرژی های عاطفی مانند آهن ربا انرژی ها را در خود جذب می کند. ادامه مطلب …