کنترل کودکان چیست؟

همه پدرها و مادرها سعی دارند تا فرزندان خود را به گونه ای آموزش دهند که رفتار آنها با احترام و کنترل کامل باشد.

کودکان پس از کودکی و ورود به محیط های مختلف مانند محیط مهد کودک و مدرسه در فواصل زمانی مختلف ممکن است رفتارهای نامناسب و بی ادبانه ای را نشان دهند.

• والدین چگونه چنین کودکی را کنترل کنند؟

• برای جلوگیری از اشتباه در رشد فرزندتان چه باید بکنید؟

با این نوشته همراه باشید تا ما بتوانیم به شما راه های مؤثر و خوب برای کنترل کودکانی که اطاعت نمی کنند را به شما بگوییم

معلمان و مدرسانی که با کودکان کار می کنند، روز به روز رفتارهای مختلفی در کودکان می بینند و باید به صورت مناسب واکنش نشان دهند.

روش هایی که در این مقاله ذکر می شوند، روش هایی است که معلمان و والدین کودکان در مهد کودک ها و خانه ها از آن برای آموزش مناسب کودکان استفاده می کنند.

روش های کنترل کودکان

• کودکان را سرگرم کنید

معلمان و مشاوران تخصصی کودک می گویند که رفتار غیراخلاقی نشانه خستگی و ناامیدی است.

طول مدت توجه کودک به طور کلی برابر با سن کودک به همراه پنج دقیقه است.

به عنوان مثال، یک کودک در ده سالگی می تواند تمرکز خوبی برای حدود پانزده دقیقه داشته باشد.

اگر کودک ناراحت و بی سر و صدا باشد، وقت آن است که چیزی جدید به او بدهد یا او را به محل دیگری برساند.

به عنوان مثال، یک کودک روی صندلی یا روی زمین نشسته و موقعیت خود را تغییر می دهد.

• اطفال را راهنمایی کنید و رفتارهای خوب انجام دهید.

با کمک یک نمودار، می توانید فرزندتان را به تشخیص رفتارهای خوب و بد خود کمک کنید و آنها را به انجام رفتارهای خوب تشویق کنید.

از کودک خود بپرسید که در مورد رفتار خود با هر حرکت فکر کند.

فکر کردن در مورد رفتار و پیامدهای کودک باعث می شود که کودک در آینده بهتر شود

• همیشه چیزی که فرزندتان می خواهد را انجام ندهید.

دلیل اصلی هرج و مرج در کلاس های مدرسه این است که معلم به وضوح درباره آنچه دانش آموز باید انجام دهد صحبت نمی کند.

معلم می تواند به جای گفتن جمله ها و توضیحات که کودکان ممکن است عمل نکنند، می تواند از احکام روشن استفاده کند.

در خانه، این تکنیک کار بسیار زیادی دارد.

از صحبت ها و دستورات واضح در برخورد با کودک استفاده کنید.

• ثابت قدم باشید.

در رفتار خود ثبات داشته باشید این بدان معنی است که هنگامی که شما نباید رفتار بی تفاوتی نسبت به رفتار فرزند داشته باشید و روز بعد برای همان رفتار او را مجازات کنید.

اگر رفتاری به نظر شما زشت و بد است همیشه یک رفتار با ثبات در برابر آن داشته باشید.

این ثبات کمک می کند تا کودک شما را تشخیص دهد و کار درستی انجام دهد

• پاداش برای رفتار خوب را در نظر بگیرید.

به نظر مربیان کودک، توجه کودکان به کاهش نا امنی کودک و سوء استفاده از کودک بسیار تاثیرگذار است.

متخصصان کودک می گویند که جوایز برای رفتار خوب کودک، نسبت به مجازات در رفتار بد موثرتر است.

اگر فرزندتان را به انجام کارهای درست راهنمایی کنید، کودک سعی خواهد کرد که چیز درستی را انجام دهد.

دادن پاداش و همچنین توجه کردن می تواند تاثیر خوبی بر روی کودکانی که به خوبی رفتار نمی کنند، داشته باشد.

سوالات تست کنترل کودکان

ابزار پژوهش ابزاری جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است.

پرسشنامه مقیاس تمایل کودکان به کنترل در سال ۱۹۹۳ توسط ” گویرا “، “کراوشا” و “هاوسمن” تهیه شده است.

این آزمون که میزان تمایل به کنترل و استفاده از روش های پرخاشگرانه برای به دست آوردن کنترل را مورد ارزیابی قرار می دهد، از شانزده عبارت تشکیل شده است.

کودکان باید در یک مقیاس لیکرت چهار درجه ای میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر یک از این عبارات مشخص کنند.

شیوه نمره گذاری

شیوه نمره گذاری این مقیاس یک نمره کلی از میزان تمایل را ارزیابی می کند.

شیوه نمره گذاری گزینه ها بدین شرح است: کاملا غلط – ۱، نسبتاغلط- ۲، نسبتا درست -۳ ، کاملا درست -۴ عباراتی که بیانگر تمایل به کنترل توسط دیگران هستند (۴، ۸، ۱۰، ۱۶، ۱۴ ، ۱۲ ، ۱۱) به طور معکوس نمره گذاری می شوند.

نمره نهایی از تقسیم مجموع امتیازات بر تعداد عبارات (۱۶) به دست می آید.
بالاترین امتیاز (۴) نشان دهنده تمایل بالای کودک به خود کنترلی است.

پایین ترین امتیاز در این مقیاس (۱) بیانگر تمایل کم کودک به خود کنترلی است.

ویژگی های روان سنجی به منظور بررسی پایایی و اعتبار مقیاس تمایل کودکان به کنترل، این پرسشنامه بر روی نمونه ای متشکل از دانش آموزان آفریقایی – امریکایی و اسپانیایی پایه دوم تا پنجم مدارس مناطق شهری اجرا شد.

نتایج این پژوهش نشان دادند که میزان همسانی درونی این آزمون، ۰۶۹ و پایایی آن در فاصله یک سال ۴۹, ۰ است.

۱- بیشتر از آن که دستور بگیرم، به دیگران دستور می دهم.

۲- هنگامی که وقت نگاه کردن به تلویزیون فرا می رسد، باید خودم برنامه هایی را که می خواهم ببینم را انتخاب کنم.