تشریح CGT :

مأموریت شرطبندی کمبریج برای شناسایی رفتار تصمیم¬گیری و ریسک پذیری در خارج از متن یادگیری ارائه شده است. اطلاعات مرتبط به صورت دقیق و صادقانه به فرد ارائه می‌شود و در اینجا هیچ نیاز به یادگیری یا بازیابی اطلاعات از طریق آزمایش¬های متوالی وجود ندارد.

نمایش دادن

در هر آزمایش، ۱۰ جعبه در بالای صفحه به فرد نمایش داده می‌شود که برخی از آن¬ها به رنگ قرمز و برخی دیگر به رنگ آبی هستند. در پایین صفحه مستطیل هایی قرار دارد که کلمات قرمز و آبی بر روی آن نوشته شده است. فرد باید حدس بزند که مربع زرد رنگ زیر کدام جعبه مخفی شده است ؟ قرمز یا آبی ؟


شکل ۱۲٫ صفحه مأموریت CGT برای مرحله تصمیم (متن انگلیسی در تصویر، سمت راست: Blue و سمت چپ: Red)

در مراحل شرط¬بندی، فرد با تعدادی از نقاط که در صفحه نمایش داده می‌شود، شروع می‌کند. فرد می‌تواند نسبت این نقاط (۵%، ۲۵%، ۵۰%، ۷۵% یا ۹۵%) را انتخاب کند که به صورت افزایشی یا کاهشی نمایش داده می‌شود، تا احتمال مربوط به اطمینان در مورد موقعیتی که رنگ زرد قرار گرفته است را مشخص کند. یک جعبه شرط¬بندی در صفحه، تعداد موارد شرط¬بندی شده فعلی را نشان می‌دهد.


شکل ۱۳٫ صفحه مأموریت CGT برای آزمایش شرطبندی. فرد ۱۴۶ امتیاز را کسب کرده بود و بعد از یک شرط¬بندی خوش¬اقبال در رنگ آبی ، در حال حاضر ۳۴۱ امتیاز دارد. (متن انگلیسی نوشته شده: Points 341 146 – You Win! – Red – Blue)

مأموریت

مأموریت برای پنج مرحله ، طراحی شده است و قبل از شروع هر مرحله، راهنمایی¬های مربوط به آن ارائه می‌شود.

مرحله اول، فقط مربوط به مرحله تصمیم می‌باشد، که طی آن شخص باید از طریق لمس کردن جعبه مناسب در قسمت پایین صفحه، قرار گرفتن جعبه زرد رنگ در پشت جعبه آبی یا قرمز را مشخص کند.

مرحله دوم مربوط به مرحله آموزش برای شرطبندی می‌باشد که هم به صورت شرط صعودی و هم شرط نزولی است. (بستگی به حالت آزمون انتخاب شده دارد)، که طی آن فرد با لمس کردن جعبه مناسب در قسمت پایین صفحه، باید در مرحله اول انتخاب کند که جعبه زرد رنگ در جعبه قرمز یا آبی رنگ مخفی شده است .

با لمس کردن جعبه شرطبندی در صفحه، در زمان مناسب و در موقعی که شرطبندی¬ها هم به صورت صعودی و هم به صورت نزولی نمایش داده می‌شوند، میزان شرطبندی را انتخاب کند.

در صورتی که صفحه برای انتخاب میزان شرطبندی لمس نشود، آخرین مقداری که در جعبه میزان شرطبندی نشان داده شده است، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مرحله سوم عبارت از مرحله شرطبندی آزمون است که عملکرد فرد مورد ارزیابی خواهد گرفت.

چهارمین مرحله عبارت از مرحله بعدی آموزش شرطبندی می‌باشد؛ در این موقعیت میزان شرطبندی در جهت معکوس و به سمت مراحل دو و سوم حرکت خواهد کرد.
پنجمین مرحله عبارت از مرحله بعدی شرطبندی می‌باشد که میزان شرطبندی¬ها در جهت یکسان با مرحله چهارم جرکت می‌کند. عملکرد فرد مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

حالت‌های آزمون CGT

آزمون CGT دارای سه حالت می‌باشد:
اول صعودی کردن (مرحله فقط تصمیم¬گیری، آموزش صعودی کردن به ترتیب و مراحل آزمون و بعد از آن آموزش نزولی کردن به ترتیب مراحل آزمون)

اول نزولی کردن (مرحله فقط تصمیم¬گیری، آموزش نزولی کردن به ترتیب و مراحل آزمون و بعد از آن آموزش صعودی کردن و مراحل آزمون)

اول صعودی کردن مختصر (مشابه با حالت اول صعودی کردن صعودی می‌باشد، ولی فواصل ما بین نمایش میزان شرطبندی نمایش داده شده در صفحه نمایش کوتاه¬تر می‌شود و تعداد آزمایش‌های ارزیابی نصف می‌شود.)

در حالت‌های اول صعودی کردن و اول صعودی کردن مختصر، مقدار و ارزش میزان شرطبندی در جعبه میزان شرط نشان داده می‌شود که در مراحل ۲ و ۳ افزایش می¬یابد و در مراحل ۴ و ۵ کاهش می¬یابد.

در حالت اول نزولی¬کردن، مقدار شرطبندی شده در جعبه میزان شرطبندی نمایش داده می‌شود که در مراحل ۲ و ۳ کاهش می¬یابد و در مراحل ۴ و ۵ افزایش می¬یابد.

حالت اول نزولی کردن در مورد افرادی طراحی شده است که تمایل دارند این آزمون را برای گروهی از افراد اجرا کنند و با ایجاد دو گروه تقریبا یکسان، حالت‌های اول صعودی کردن و اول نزولی کردن را در یک گروه متوازن کند.

زمان اجرا

زمان اجرا برای حالت‌های اول صعودی کردن و اول نزولی در حدود ۲۳ دقیقه می‌باشد. زمان اجرا برای حالت اول صعودی کردن مختصر، در حدود ۱۰ دقیقه است.
دستور العمل اجرایی CGT (اول صعودی کردن و اول صعودی کردن مختصر)

مرحله فقط تصمیم گیری

زمانی که صفحه شروع CGT نمایش داده شود، برای شروع آزمون k را فشار بدهید.
در مرحله اول، آزمون را به این صورت به شخص نشان دهید.

مربع آبی را لمس کنید و فیدبک تصمیم درست را دریافت کنید (جمله¬ی شما برنده شدید! بر روی صفحه نمایش داده می‌شود و صدای اسپیکر بیشتر می‌شود.)
رنگ برخی از جعبه¬های بالای صفحه تغییر می¬یابد، تا برای آزمون بعدی آماده شود.

به فرد بگویید که :

در پایان این مرحله (در کل چهار آزمایش) ، صفحه لطفا صبر کنید را نمایش می‌دهد.

یک مثلث کوچک در گوشه پایین و سمت راست صفحه نمایش داده می‌شود که سمت بالا را نشان می‌دهد و بیان می‌کند که مرحله بعدی یک مرحله صعودی و افزایشی است

آموزشی و آزمون ترتیب صعودی

برای شروع مرحله بعدی، k را فشار بدهید و با نشان دادن آزمون شرطبندی به فرد بگویید که :

مربع قرمز را لمس کنید. به سمت جعبه مقدار شرطبندی شده اشاره کنید.

شرطبندی¬های مربوط به جعبه شرط، در فواصل پنج ثانیه¬ای افزایش می¬یابند (۲ ثانیه برای فاصله ۲ حالت متخصر اول صعودی) همراه با آن، یک آهنگ موسقی کوتاه با تغییر مقدار نواخته می‌شود.

جعبه میزان شرط بندی را لمس کنید.

زمانی که صفحه، شروع آزمایش بعدی را نمایش می‌دهد که جعبه¬های آبی و قرمز در بالای صفحه و مربع¬های “قرمز” و “آبی” در پایین صفحه قرار دارد، به شخص بگویید:

در پایان مرحله آموزش، صفحه عبارت لطفا صبر کنید را نمایش خواهد داد و همراه با آن یک مثلث به سمت بالا، در قسمت پایین و سمت راست گوشه نمایش داده می‌شود.
با گفتن این عبارت ، فرد را آماده مرحله آزمون بکنید:

برای شروع مرحله آزمون، k را فشار بدهید.

این مرحله شامل چهار بلوک (حالت اول صعودی یا اول افزایشی) است . (حالت اول صعودی متخصر، از دو بلوک که هر کدام ۹ آزمایش دارد، تشکیل شده است). در پایان هر بلوک، صفحه امتیاز نهایی را نشان می‌دهد.

در شروع هر بلوک، مقدار امتیازات دوباره در مقدار ۱۰۰ امتیاز تنظیم می‌شود.

برای شروع بلوک بعدی، k را فشار بدهید.
در پایان آخرین بلوک صعودی، بعد از اینکه امتیاز کلی نمایش داده شد و شما k را فشار دادید، صفحه عبارت لطفا صبر کنید را نمایش خواهد داد و یک مثلث اشاره کننده رو به پایین در پایین و گوشه سمت راست نمایش داده خواهد شد تا به شما اعلام کند که مرحله بعدی، مرحله آموزش نزولی یا کاهش خواهد بود.

در صفحه امتیاز نهایی در ما بین بلوک‌ها، شما می‌توانید از پیام زیر استفاده کند که بستگی به نحوه افزایش امتیازات توسط فرد دارد:

در صورتی که امتیاز فرد خیلی پایین بیاید، بلوک زودتر خاتمه خواهد یافت. شما می‌توانید از این پیام استفاده کنید:

آموزش و آزمون نزولی

زمانی که صفحه عبارت لطفا صبر کنید را همراه با یک مثلث اشاره کننده به سمت پایین ، در سمت پایین و گوشه راست صفحه، نمایش می‌دهد، برای شروع مرحله آموزش نزولی k را فشار بدهید و بگویید:

در پایان مرحله آموزش (۴ آزمایش)، صفحه عبارت لطفا صبر کنید را با یک مثلث اشاره کننده به سمت پایین در قسمت پایین و سمت راست صفحه نمایش خواهد داد.
با گفتن این عبارت فرد را برای مرحله آزمون آماده کنید.

برای شروع آزمون k را فشار بدهید.

این آزمون (حالت اول صعودی) از چهار بلوک تشکیل شده است که هر کدام از آن¬ها نه آزمایش را دارد. (برای حالت اول صعودی مختصر، این مورد از دو بلوک که هر کدام ۹ آزمایش دارد، تشکیل شده است). در پایان هر بلوک، صفحه امتیاز نهایی را نشان می‌دهد.

در شروع هر بلوک، مقدار امتیاز دوباره در میزان ۱۰۰ امتیاز تنظیم می‌شود.
در پایان آخرین بلوک نزولی، آزمون خاتمه می یابد.