سایت مشاور خانواده

وظیفه اصلی “سایت مشاوره خانواده” به وجود آوردن یک رابطه ی خوب  و قبول کردن  آن بدون  گذاشتن شرط برای رجوع کننده می باشد.

  •   تا بتواند به رجوع کننده و یا خانواده او یاری دهد
  • تا با اطلاعات و شناخت و یاد گرفتن توانایی‌های مطلوب به برطرف کردن مسئله ها دست پیدا کنند
  • و بتواند آنها را قادر کند تا با مسئله ها یا تحولات ناشی از آن به صورت تاثیرگذار عمل کنند و آنها را با یکدیگر تطابق دهد.

بیشتر اشخاص وجود مشاور یا روانشناس را در زندگی خود دارای یک ارزش بد به حساب می آورند ولی به این صورت نمی باشد.

وجود داشتن یک مشاور برای شخص و همینطور خانواده احتیاج می باشد.

از طریق راهنمایی کردن خانوادگی  رابطه ی سالم و دارای تعادل میان اعضای خانواده صورت می‌گیرد

و همینطور آرامش و آسایش آنها توسط مشاور تامین می شود. 

سیستم خانواده به طور معمولی از زن و مرد و همینطور تعدادی فرزند که بین آنها روابطی وجود دارد تشکیل شده است.

امکان دارد روابط میان زن و مرد، پدر یا مادر با فرزند، فرزندان با یکدیگر دچار اختلال شود

و برای همه اعضای خانواده مشکلاتی ایجاد شود.

از طریق راهنمایی کردن خانواده و ارائه دادن شیوه های درست تربیتی، به وجود آمدن تعادل و روابط سالم میان اعضای خانواده به اقدام می پردازد.

سایت مشاوره خانواده

مشاوره خانواده رویکرد سنتی و مدرن

در دنیای امروز نگاه و ریکرد سنتی از خانه و خانواده به عنوان یک آشیانه ی کوچک دارای عشق، دارای امنیت،  با یکدیگر بودن،  و داشتن سعادت بی نهایت است.

در طی این نسل های اخیر دارای تحولاتی بوده است.

پس الزامی می باشد مشاوران بتوانند به صورت تاثیر گذار نه فقط برای مشاوره دادن برای رابطه دو نفره

بلکه خانواده و سیستم چند نفری مشاوره را ارائه دهد.

در حال حاضر خدمات مشاوره دارای بُعدهای متفاوتی می باشد.

می توان این را بیان کرد که هر شخصی در هر مرحله زندگی خود به مشاوره احتیاج دارد.

دیگر مقالات سایت مشاوره خانواده را مطالعه کنید.