روان شناسی انرژی شامل درمان از طریق ارائه و نمایش می باشد و یک رهیافت درمانی با پشتیبانی تحقیقاتی و غربی می باشد که تکنیک های پیشرفت درمانی و روحی که در آن مورد استفاده قرار گرفته است، کل نگر و غیر غربی می باشند.

اولین توسعه دهندگان روان شناسی انرژی شامل افرادی از قبیل فرد گالو، روگر کالاهان و دوید فینستین می باشند.

تکنیک های نمایش که در انرژی درمانی مورد استفاده قرار می گیرد شامل تصور و بازگویی خاطرات آسیب زا و به دست آوردن تجربیات واقعی زندگی در مورد یک شئی و یا در یک موقعیت ترسناک می باشد.

اقدامات طراحی شده برای درمان اختلالات مربوط به انرژی الکتریکی بدن و زمینه های الکتریکی بدن در فرآیند نمایش با هم ادغام می شوند.

• روان شناسی انرژی چیست؟

• نظریه روان شناسی انرژی

• رهیافت ها و تکنیک های روان شناسی انرژی

• روان شناسی انرژی در عمل

• انتقادات و محدودیت های مربوط به روان شناسی انرژی

• سازمان های مربوط به روان شناسی انرژی

روان شناسی انرژی چیست؟

دوید فینستین ، به عنوان یک روان شناس بالینی و یکی از مهم ترین طرفداران روان شناسی انرژی، این رهیافت را به عنوان طب سوزنی بدون سوزن توصیف کرده است.

هر چند که انواع مختلفی از روان شناسی انرژی وجود دارد ولی شناخته شده ترین روش درمان و متداول ترین روش عبارت از تکنیک های طب سوزنی و ماساژ (نوع خاصی از ماساژ که با اعمال فشار از طریق انگشتان به قسمت های خاص بدن صورت می گیرد) و زدن ضربات آهسته به بدن می باشد.

زدن ضربات آهسته و ماساژ بدن شامل تحریک نقاطی در بدن است که هدف طب سوزنی هم تحریک این نقاط می باشد و این نقاط به عنوان نقاط نیمه بدن مشهور است.

هدف از انجام این کار فرستادن سیگنال هایی به مغز و کمک به مغز در تنظیم و تعدیل عواطف مربوط به شرایط سلامت روانی می باشد.

اقدامات فیزیکی در روان شناسی انرژی، همانند ماساژ بدن، مواردی هستند که به صورت مشترک توسط فرد درمانجو مورد استفاده قرار می گیرند تا ذهن آن فرد درگیر احساسات، تفکرات، و / یا رفتارهایی شود که هدف مربوط به رهیافت درمانی می باشد.

این درگیری ذهنی می تواند از طریق تجسم و یا از طریق مشارکت واقعی در موقعیت ترسناک صورت بپذیرد.

برای مثال ممکن است از افراد درمانجو که استرس مربوط به حوادث گذشته را دارند، درخواست شود تا حادثه آسیب زایی را که تجربه کرده است، تجسم کند و همزمان با آن بدن فرد ماساژ داده می شود و به نقاط خاص آن فشار آورده می شود.

همچنین فرد درمانجویی که دارای ترس از عنکبوت است، ممکن است در زمانی که به آرامی در مقابل عنکبوت قرار می گیرد، قسمت های خاصی از بدن او ماساژ داده شود.

نظریه روان شناسی انرژی

روان شناسی انرژی بر مبنای نظریه گسترده ای می باشد که بیان می دارد شرایط سلامت روانی و سلامت فیزیکی، در نتیجه عملکرد های مناسب و جریانات تغییر یافته از انرژی های الکتریکی بدن و میدان های انرژی مربوط به بدن ایجاد می شود.

این عقیده که الکتریسیته و انرژی بدن برای ایجاد درمان و رشد روحی، قابل تغییر می باشند، ریشه در رهیافت های قدیمی و کل نگر پزشکی دارد.

روان شناسان انرژی بر این باورند که اقدامات فیزیکی برای تنظیم و تعدیل سیگنال های الکتریکی و میدان های انرژی، می تواند با درمان از طریق نمایش، که دارای شواهد تجربی می باشد، ادغام شود .

به بهبود مغز بیانجامد و در نتیجه به افراد کمک کند تا بر هر واکنش عاطفی و فیزیکی که روی سلامتی و بهزیستی آنها تاثیر گذار است، کنترل داشته باشند و بر مشکلات موجود غلبه کنند.

حوادث آسیب زا که در سیستم مغز – بدن به تله انداخته شده است، می تواند بر روی چشم داشت، تجربه، تنظیم و تعدیل عواطف، و توانایی بازگویی به دیگران تاثیر بگذارد.

همچنین باور بر این است که تکنیک های روان شناختی انرژی می تواند به فرد درمانجو کمک کند، تا نسبت به افرادی که فقط با درمانگر خود به تنهایی صحبت می کنند، به بهبود سریع تری دست یابند.

یکی از اصول مبنایی مربوط به روان شناسی انرژی، همانند دیگر روش های درمانی، این ایده است که خاطرات آسیب زا و ترس ها برای برخی افراد مشکل زا هستند، دلیل این امر آن است که خاطرات و ترس ها منجر به ایجاد وضعیتی می شوند که انگیختگی بیش از حد نامیده می شود.

انگیختگی بیش از حد می تواند به وسیله فعالیت های روان شناسی و فیزیولوژی افزایش یافته توصیف شود که شامل تنش ماهیچه ای، توان تحمل درد کاهش یافته، احساس وحشت، حساسیت و بی قراری، مشکلات خواب، و واکنش های عاطفی افزایش یافته توصیف شود.

بیشتر روش های درمانی، به خصوص مواردی که شرایطی از قبیل اضطراب و آسیب بعد از حادثه را درمان می کنند، به افراد کمک می کنند تا وضعیت های انگیختگی بیش از حد را کاهش دهند.

مشخصه روان شناسی انرژی این نظریه است که تحریک نقاط نیمه بدن، می تواند سیگنال هایی به مغز بفرستد و به آن کمک کند تا انگیختگی بیش از حد را کاهش دهد.

روان درمانگر های انرژی بر این باور هستند که در زمانی که این کاهش در انگیختگی بیش از حد، مقارن با خاطره یا ظاهر شدن چیزی باشد که منجر به ایجاد اضطراب و عواطف منفی می شود، بدن و مغز بهتر می توانند واکنش های جدید و سالم تری را ایجاد کنند.

طرفداران روان شناسی انرژی معتقد هستند که تکرار مقارن شدن نمایش و تحریک نقاط نیمه ی بدن، می تواند باعث شود که این افراد، در مقایسه با افرادی که قبلا در معرض محرک های انگیختگی بیش از حد (افراطی) و در خارج از درمان قرار گرفته اند، انگیختگی افراطی کمتری را تجربه کنند.

تکنیک ها و رهیافت های روان شناسی انرژی

شناخته شده ترین و متداول ترین نوع روان شناسی انرژی، عبارت از درمان زمینه تفکر، تکنیک های ماساژ تاپاز (پارچه ساخته شده از پوست درخت توت)،و تکنیک آزادی عاطفی و احساسی می باشند.

برخی از طرفداران روان شناسی انرژی، نتیجه گیری کرده اند که این روش های درمانی در کمک به افراد برای بهبود کامل و سریع از یک سری مشکلات و نگرانی های سلامت روانی مفید می باشد.

• درمان زمینه تفکر (TFT):

این روش درمانی توسط دکتر روگر کالاهان ، که رئیس و مسئول اجرایی تکنیک های کالاهان، یک شرکتی که آموزش و منابع TFT را ارائه می دهد، بود معرفی شد.

TFT شامل یک سلسه مراتب خاصی از انواع ماساژ مربوط به بخش های مختلف بدن می باشد. دکتر روگر کالاهان برای تعیین ترتیب ماساژ، الگوریتم هایی را توسعه داد.

در TFT، از افراد درمانجو خواسته می شود تا یک خاطره دردناک و آسیب زا را به یاد بیاورد.

مراحل ماساژ می تواند توسط ارائه دهنده درمان انجام گیرد، ولی درمانجو ها هم می توانند خودشان این مراحل ماساژ را اجرا کنند.

• تکنیک ماساژ تاپاز (TAT):

این نوع از روان شناسی انرژی توسط تاپاز فلمین ، که یک ماساژور صلاحیت دار بود، توسعه یافت. TAT از فشار استفاده می کند، و در بخش های نزدیک چشم، بالای بینی و پشت سر توسط خود فرد اجرا می شود و در واقع به این نقاط فشار آورده می شود.

این نقاط به عنوان نقاط TAT معروف است. در نقاط TAT از فرد درمانجو خواسته می شود تا بر روی تصاویر منفی که منجر به مراجعه آنها به درمان شده است، تمرکز کنند و بعد از آن روی تصاویر مثبت تمرکز کنند و بعد از آن برر وی علت مشکل فعلی خودشان متمرکز شوند.

در نهایت از آنها خواسته می شود تا بر روی درمان و فراموشی کردن شرایط سلامت ذهنی متمرکز شوند. این رویه می تواند یک بار آموزش داده شود و بعد از آن توسط افراد خارج از درمان مورد استفاده قرار گیرد، ولی ممکن است که در دوره های درمان به صورت مکرر به کار گرفته شود.

• تکنیک های آزاد عاطفی و احساسی (EFT):

EFT شامل متقارن شدن خاطره آسیب زا یا حادثه ایجاد کننده اضطراب با فشار آوردن مداوم به ۱۲ نقطه وسطی بدن و استفاده از خود تاییدی از طریق صحبت می باشد.

برای مثال، شخصی که در EFT مشارکت می کند، ممکن است که از وی خواسته شود تا در مورد زمانی که خجالت می کشید تفکر کند، به آنها چیزی همانند “با این وجود اشتباه کردم، من خودم را با دلسوزی عمیق پذیرفتم” و بعد از آن فرآیند فشار آوردن متوالی را کامل کند.

فرآیند های EFT می تواند توسط خود فرد درمانجو و یا توسط یک متخصص آموزش دیده اجرا شود. EFT که توسط گاری کریاگ توسعه یافت، یکی از انواع TFT می باشد.

بیشتری تکنیک های روان شناسی انرژی می تواند توسط خود فرد اجرا شود، و برخی افراد قادرند تا با موفقیت احساسات مشکل زا را شناسایی کنند و الگوهای رفتاری را تغییر دهند.

با این وجود در موارد مربوط به آسیب های شدید، توصیه می شود تا یک درمانگر صلاحیت دار و شایسته درمان را انجام دهد.