خیلی از مردها هنگامی که با یک زن خشمگین مواجه می‌شوند دُم خود را بر روی کول خود قرار می‌دهند و فرار خواهند کرد و آنها با خود تصور می‌کنند که وای عجب شرایط بدی می باشد .

پس بهتر می باشد که تا جایی که می توانم از این موقعیت دور بشوم هنگامی که دود از سر یک خانوم بلند می شود تعداد کمی از مردان در این موقعیت باقی می مانند و عملا در این موقعیت گرفتار خواهند شد.

بیشتر این مردها در پاسخ عصبانیت همسرشان دلخور و عصبانی خواهند شد.

این جا می باشد که فریادها و مشاجره ها آغاز می شود و در برخی اوقات به سیلی زدن و کتک زدن و همینطور خشونت منجر خواهد شد ولی آیا به طور حقیقی کارهای گفته شده در برابر عصبانیت انجام شده صحیح می باشد؟

بهترین عکس العمل چه می باشد؟ برای پاسخ باید بیان کرد که خیر. بلکه راهکار خیلی دارای فرق می باشد و این عکس العمل ها نسبت به عصبانیت از این ناشی خواهد شد که مرد همسرش را در همان آغاز ماجرا درک نخواهد کرد و خودش و همسر عزیز و مورد علاقه خود را به یک شرایط وخیم تر هدایت خواهد کرد.

عصبانیت هنگامی که آغاز می‌شود که در شرایط به خصوص احساس ناتوانی داشته باشیم که این ناتوان بودن هنگامی که چیزی را می خواهید بیشتر احساس خواهید کرد که عصبانیت فقط همین احساس ضعیف بودن می باشد.

هیچ چیز پیچیده دیگری نخواهد داشت که عصبانیت به نوعی عکس العمل با ناامیدی می باشد که در برابر احساس درماندگی به وجود می آید به همین خاطر می باشد .

اگر در همان مرحله ابتدایی این کمبود احساسی به جبران شدن برسد دیگر شعله های عصبانیت زبان نخواهد کشید و در همان مرحله اولیه خاموش خواهد شد .

حالا اگر با یک زن گفت و گو کنیم و علت عصبانیت او را سوال کنیم شاید باورتان نشود که علت عصبانیت او واقعاً یک موضوع خیلی کوچک و ناچیز می‌باشد علتهایی که یک دختر برای عصبانیت خود بازگو می کند شامل موارد زیر می شود:

– روز بدی داشته است.

– با خشونت با او رفتار کرده اید.

– فقط می خواهد که تنها بماند.

طرف دیگر علت‌های اصلی و صحیحی که همسرتان را از شما عصبانی خواهد کرد عبارت می‌باشد از:

– او احساس خواهد کرد که به شما خیلی نزدیک نمی باشد.

– او احساس خواهد کرد که شما به همان اندازه به او اهمیت نخواهید داد.

– همسر شما احتیاج جنسی دارد.

هیچ زنی مستقیماً سراغ شما نخواهد آمد و برای شما بیان نمی‌کند که ناامید می باشد و احتیاج جنسی دارد یا بیان نمی کند که شما با او خیلی سرد رفتار کرده اید ولی دقیقا همین مسئله علت اصلی عصبانی شدن همسرتان با شما می باشد.

نکته ای که برای مردان موجود می باشد این است که اگر تازه نامزد کرده اید یا تازه به ازدواج کردن پرداخته اید و اگر همسرتان خیلی با شما صمیمی نمی‌باشد گوش به زنگ باشید که امکان دارد او روز خوبی دارا نباشد .

همه چیز بر خلاف مراد او پیش نرفته باشد که دقت داشته باشید که به طور حقیقی زمان هایی موجود می باشد که یک زن می خواهد تنها باشد .

اگر تازه با نامزدتان به آشنایی رسیدید تا هنگامی که احساس می کنید او احتیاج به تنهایی دارد از او عذرخواهی کنید و او را تنها بگذارید که دلیلی ندارد که او را آشفته تر و حال هر دوی تان را بد کنید.

اگر می‌خواهید مردی باشید که همسرش را می شناسد سه علت اصلی را به خاطر داشته باشید و به این نکته توجه کنید که بیشتر عصبانیت همسرتان به همان علت های گفته شده می باشد.

 علائم عصبانیت خانم ها

۱. احتیاج جنسی همسر:

اگر مدتی با همسرتان ارتباط جنسی نداشته اید مخصوصاً اگر فعال جنسی باشد و این مسئله را می توانید از صبور بودن او در مکالمه ها متوجه بشوید که او بد اخلاق و تندمزاج و همینطور زودرنج خواهد شد .

مردم هنگامی که نیاز جنسی شان بیشتر می شود بیشتر عصبانی و هیجان زده خواهد شد پس بنابراین هرچه فاصله میان ارضای جنسی همسرتان افزایش پیدا کند و بد اخلاق تر و حساس تر خواهد شد .

امکان دارد واکنش‌های تندی دارا باشد که در اینگونه مواقع او بر سر مسئله های کوچک رنجیده خاطر خواهد شد و مسئله های کوچک را بزرگ دارد و اگر می خواهید همسرتان آرامش فراوانی را دارا باشد و بیشتر خونسرد باشد.

در مسئله های جنسی او را به خوبی و با خشنودی کامل به ارضا کردن برسانید و به این نکته توجه کنید که یکی از مسئولیت‌های شما این می باشد که در مساله های جنسی حس آرامش و خشنودی را در همسر خود به وجود آورید .

تلاش کنید که بهترین احساسات در او به وجود آورد که بیشتر زنها نمی دانند که به علت احتیاج جنسی آشفته شده اند و آنها فقط زودرنج تر و آشفته تر خواهند شد ولی شما به عنوان یک همسر ایده آل می توانید از این مسئله مطلع بشوید .

از این دانایی برای ارتباط ایده آل تر با همسرتان مورد استفاده قرار دهید علائم های دیگر احتیاج به رابطه جنسی در زنان می باشد که هنگامی که به رابطه جنسی احتیاج دارند تا هنگامی که به همسرتان احتیاج جنسی پیدا کند .

گاهی از دوستانشان دوری خواهند کرد و از کارهای خود دست خواهند کشید و به مردم اطرافش آن توجه فراوانی خواهند کرد .

در این موقعیت اگر احتیاج جنسی همسرتان را رفع کنید و همه توجهش را متوجه شما خواهد کرد و اگر احتیاج جنسی رفع شود و یکی از آن سه علائم عصبانیت همچنان برقرار بود سراغ علت دیگری باید رفت که شامل موارد زیر می شود:

۲. نزدیک نبودن:

همسرتان این احساس را خواهد کرد که در موقعیت زیر به شما نزدیک نمی باشد:

– همسرتان این احساس را دارد که با او به بازی کردن پرداخته اید ولی به این بازی علاقه ای ندارید و اگر شما با همسرتان بر سر یک مسئله دو نفره و مشترک میان خودتان به شوخی کردن بپردازید و او متوجه شوخی بودن صحبت شما نشود.

– اگر زن احساس این را داشته باشد که شوهرش کلاً بدون حوصله می باشد که در این حالت زن تصور می‌کنند که مرد در دنیای خودش به غرق شدن رسیده است و یا در حال خیانت کردن می باشد.

در این موقعیت زن بد اخلاق و عبوس و کم طاقت خواهد شد به دلیل اینکه شوهرش را می‌خواهد اما احساس می‌کند که به اندازه کافی به مرد زندگی اش نزدیک نمی باشد.

اگر همسرتان به شما علاقه دارد ولی زمان گفت و گو کردن و همنشینی با شما رفتار خوبی نداشته باشد علت اصلی این می باشد که او احساس می‌کند که رابطه تان در حال فاصله گرفتن از شما می باشد .

یک دقیقه فکر کنید و علت عکس العمل همسر خود را پیدا کنید تا بتوانید خطاها را به جبران کردن بپردازید به طور معمول یکی از علت های زیر می باشد:

– کنایه زدن بیش از اندازه در گفت و گو کردن

– اشتباه های بیش از اندازه و ارتباط حقیقی کافی نمی باشد.

– کمبود تماس فیزیکی هنگامی که زن به آن احتیاج داشت و یا انتظار آن را داشت.

این اشتباه ها را به تصحیح کردن بپردازید و مشاهده خواهید کرد که همه عصبانیت های خانم ها از بین خواهد رفت که آسان ترین راه برای این گونه مسئله ها می باشد که آزار دهنده ها را کاهش دهیم و جدی‌تر و خونگرم و مهربان تر باشیم.

منبع : سایت همسرانه