تشریح VRM

آزمون VRMحافظه سریع و تاخیری اطلاعات کلامی را در شرایط یادآوری آزاد و شرایط تشخیص گزینه¬دار مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

در آزمون VRM، یک لیست از 12 کلمه (یا 18 کلمه که بستگی به حالت آزمون دارد) به فرد نشان داده می‌شود و بعد از آن بر اساس حالت انتخاب شده، از او خواسته می‌شود که :

• بلافاصله بعد از ارائه، در سریع‌ترین زمان ممکن تا جایی که می‌توانید کلمات را یادآوری کنید.(برای تمامی حالت‌ها).

• کلماتی را که قبلا در لیست24 تایی (یا 36 تایی) از کلمات دیدید و دارای12 (یا 18) کلمه اصلی و12 (یا 18) مورد گمراه‌کننده است را تشخیص بدهید. (برای یادآوری سریع نمی‌باشد).

• بعد از یک تاخیر30-20 دقیقه¬ای، کلماتی را که قبلا در یک لیست دیگر 24 (یا 36) کلمه¬ای، که شامل لیست اصلی می‌باشد و 12 (یا 18) مورد گمراه‌کننده جدید به همراه آن است را تشخیص بدهید (برای حالت یادآوری سریع نمی‌باشد).

• بعد از یک تاخیر 30-20 دقیقه¬ای، تا جایی که می‌توانید کلمات را به یاد بیاورید (فقط برای حالت‌های یادآوری سریع دارای تاخیر).

نمایش دادن

در مرحله ارائه، در هر زمان یک کلمه بر روی صفحه نمایش داده می‌شود.

شکل 49. مرحله ارائه VRM با دو کلمه دارای سایز نرمال (سمت چپ) و سایز بزرگ (راست) (ترجمه متن سمت چپ: صبحانه، سمت راست : نهنگ)

در مرحله یادآوری آزاد، صفحه از فرد دور نگه داشته می‌شود و به سمت اجرا کننده آزمون قرار می‌گیرد، بنابراین فرد آزمون گیرنده کلمات بیان شده توسط فرد آزمون¬دهنده را می‌تواند ثبت کند.


شکل 50. مرحله یادآوری آزاد VRM برای حالت 12 کلمه¬ای (چپ) و 18 کلمه‌ای (راست ) (کلمات انگلیسی سمت راست به ترتیب از بالا به پایین و راست به چپ: Student, Fun, Alligtot, Track, Machine, Beach, Vast, Pech, Bill, Wall, Ring, Breakfast, Wallet, Soldier, Chesnut, Wife, Speaker, Evaning, Novl word, Subtract, Add، کلمات سمت چپ هم کپی بعضی از این کلمات هستند).


شکل 51. صفحه مرحله تشخیص VRM (و مرحله تشخیص تاخیری) با کلمات در سایز نرمال (چپ) و سایز بزرگ (راست) (کلمه انگیسی در وسط صفحه سمت راست: Peach و سمت چپ: Foreigner)

مشاوره تحصیلی کسی که از درس خوندن پیشمون شده و می خواهد درست انتخاب رشته کنه

مأموریت

از فرد درخواست می‌شود تا حداکثر کلماتی را که می‌تواند به یاد بیاود و زمانی که این کلمات تعداد کلمات مشابه گمراه‌کننده نمایش داده می‌شوند، آن¬ها را تشخیص بدهند.

زبان‌ها

VRM در حال حاضر در زبان‌های زیر در دسترس می‌باشد:
• انگلیسی
• دانمارکی
• هلندی
• فرانسه¬ای
• آلمانی
• اسپانیایی
• سوئدی

به منظور تغییر زبان اجرای VRM، شما باید گزینه زبانی مناسب را از گزینه‌های جعبه دیالوگ مربوط به مرکز کنترل مجموعه تحقیقاتی CANTAB انتخاب کنید.
در صورتی که زبانی را انتخاب کنید که ورژن ترجمه شده آن در دسترس نباشد، VRM در زبان انگلیسی اجرا خواهد شد.

حالت‌های آزمون VRM

حالت‌های یادآوری و تشخیص برای آزمون VRM شامل چهار حالت دوازده کلمه¬ای (زیر) و چهار حالت 18 کلمه¬ای معادل می‌باشد که عنوان آن¬ها دارای تفاوت” 18 کلمه”در آخر عنوان می‌باشد؛ برای مثال: حالت سریع بالینی 18 کلمه¬ای:

• حالت سریع بالینی 18 کلمه‌ای)
• حالت موازی 1- سریع تا موازی 4 – سریع (18 کلمه‌ای)
• حالت بالینی تاخیری (18 کلمه‌ای)
• حالت موازی 1 تاخیری تا حالت موازی 4 تاخیری (18 کلمه‌ای)

علاه بر این، در اینجا 15 فرم موازی از حالت‌های فقط یادآوری سریع و تاخیری وجود دارد:

• حالت سریع موازی 1 یادآوری – سریع – 18 کلمه¬ای تا حالت سریع موازی 15 یادآوری – سریع – 18 – کلمه¬ای
• حالت موازی 1 تایری یادآوری – سریع – 18 – کلمه¬ای تا حالت موازی 15 تاخیری یادآوری – سریع – 18 کلمه¬ای.

این حالت‌های 18 کلمه‌ای، دارای معادل¬های 12 کلمه‌ای نمی‌باشند.

در یک گروه، حالت‌های سریع (که برای حالت‌های یادآوری و تشخیص، که از مراحل ارائه ، یادآوری آزاد و مرحله تشخیص ترکیب شده است و برای حالت‌های یادآوری سریع، که ازیک مرحله ارائه و یک مرحله یادآوری آزاد تشکیل شده است، و بعد از آن یک مرحله ارائه ثانویه که از همان محرک و مرحله یادآورای آزاد ثانویه استفاده می‌کند) همواره باید قبل از حالت‌های تاخیری (که برای حالت‌های یادآوری و تشخیص، فقط مرحله تشخیص را شامل می‌شود و برای حالت‌های سریع یادآوری، فقط شامل یک مرحله یادآوری می‌شود) اجرا شوند.

 همواره از یک حالت تاخیری استفاده کنید که با حالت سریع مطابقت دارد، برای مثلا حالت موازی 1 – سریع و حالت موازی 1 تاخیری، که لیست کلمات با هم مطابقت دارد.

حالت‌های تاخیری به نحوی طراحی شده¬اند که شما می‌توانید مرحله شناخت یا یادآوری از مجموعه را در 30-20 دقیقه بعد از ارائه اولیه الگو اجرا کنید ، تا بتوانید حافظه شناخت کلامی تاخیری یا یادآوری را بسنجید. ممکن است که شما بخواهید که آزمون‌های دیگر را بین بخش¬های اصلی و بخش¬های تاخیری آزمون VRM اجرا کنید. با این وجود، لطفا مطمئن شوید که :

اجرای این آزمون‌ها در حدود 30-20 دقیقه طول می‌کشد.

آزمون‌ها دارای مولفه¬های شفاهی قابل توجهی نیستند. بیشتر آزمون‌های مجموعه تحقیقاتی CANTAB برای هدف آزمون مناسب هستند، به جز برای آزمون AGN و GNT.

این آزمون¬ها دارای مولفه حافظه ضمنی قابل توجهی نیستند (برای مثال، PAL). آزمون‌های از قبیل IED، SOC ، RTI، RVP، MTS، SSP یا SWM می‌توانند مفید باشند.
شما باید هرگونه تاثیر تداخل احتمالی را با دقت در نظر بگیرید.

دستورالعمل اجرای VRM سریع

مرحله ارائه

زمانی که صفحه شروع VRM نمایش داده می‌شود، این را بگویید:

برای شروع آزمون، K را فشار بدهید.

در صورتی که فرد یک کلمه را به صورت اشتباهی بخواند، قبل از این¬که کلمه از صفحه ناپدید شود، آن را اصلاح کنید. زمانی که 12 (یا 18) کلمه نمایش داده شوند، یک صفحه سفید در گوشه سمت راست صفحه نمایش داده خواهد شد.

مرحله یادآوری آزاد

صفحه را از روبروی فرد برگردانید و به برای مرحله یادآوری آزاد، آن را در روبروی خودتان قرار بدهید.
بعد از این¬که صفحه از سمت فرد دور می‌شود، نباید بتواند صفحه را ببیند.

برای نمایش داده شدن صفحه یادآوی آزاد، که یک لیست از تمامی 12 (یا 18) کلمه را دارد، K را فشار بدهید.
به فرد بگویید که :

برای ثبت جواب¬های فرد، به صورت ساده هر کلمه‌ای را که آن¬ها می¬گویند را فقط بر روی صفحه لمس کنید.
در صورتی که فرد بخواهد برگردد، تعداد تکرار را با لمس کردن آن در هر باری که تکرار می‌کند، ثبت کنید.

در صورتی که فرد یک کلمه جدید بگوید، در هر زمانی که فرد این کلمه جدید را می‌گوید، بخش”کمله جدید”را لمس کنید.

در صورتی که یک کلمه اشتباه را به صورت اشتباهی لمس کنید، دکمه کم کردن را لمس کنید، و بعد ،آن کلمه را بار دیگر لمس کنید.

در صورتی که فرد تمامی کلمات موجود در صفحه را بیان نکند، این پیام را به آن¬ها بدهید:

در پایان مرحله یادآوری، برای پاک کردن صفحهK را فشار بدهید.

زمانی که صفحه تمیز شد، به جز برای مربع سفید رنگی که در پایین نمایش داده می‌شود، برای مرحله تشخیص سریع، صفحه را به سمت فرد برگردانید.

مرحله تشخیص سریع

به فرد بگویید که:

زمانی که اولین صفحه نمایش داده می‌شود، بگویید:

فرد را تشویق کنید که جواب خودش را با لمس کردن کلمه “بلی” یا “خیر” در زیر کلمه ارائه بدهد.
در صورتی که فرد نسبت به دیدن یا ندیدن آن کلمه در مرحله قبلی مطمئن نباشد، وی را تشویق کنید که حدس بزند.

بعد از این¬که فرد”بله” یا “خیر”در زیر کلمه آخر را لمس کند، آزمون خاتمه خواهد یافت. (در مرحله تشخیص، 24 یا 36 کلمه وجود که بستگی به حالت انتخاب شده دارد).

دستورالعمل اجرایی VRM تاخیری

مرحله تشخیص تاخیری

باید 30-20 دقیقه بعد از بخش اول (سریع) آزمون اجرا شود.

به فرد بگویید که :

برای شروع آزمون، K را فشار بدهید.
زمانی که اولین کمله ظاهر می‌شود، بگویید:

فرد را تشویق کنید که جواب خود را با لمس کردن کلمه “بلی” یا “خیر” در زیر کلمه ارائه بدهد.

در صورتی که فرد نسبت به دیدن یا ندیدن آن کلمه در مرحله قبلی مطمئن نباشد، وی را تشویق کنید که حدس بزند. بعد از اینکه فرد “بله” یا “خیر” در زیر کلمه آخر را لمس کند، آزمون خاتمه خواهد یافت. (در مرحله تشخیص، 24 یا 36 کلمه وجود که بستگی به حالت انتخاب شده دارد).