تشریح CRT

CRT آزمونی برای ارزیابی زمان واکنش (پاسخ) از بین دو گزینه¬ است که شبیه به آزمون زمان واکنش( پاسخ ) ساده می‌باشد، با این تفاوت که در این آزمون دو پاسخ محتمل وجود دارد.

نمایش دادن

یک محرک به شکل محور در سمت راست یا سمت چپ صفحه نمایش داده می‌شود.

شکل ۱۴٫ صفحه مأموریت CRT

مأموریت

در صورتی که محرک در سمت چپ صفحه نمایش داده شود، فرد باید دکمه سمت چپ پد فشاری را فشار بدهد و درصورتی که محرک در سمت راست صفحه نمایش داده شود، فرد باید دکمه سمت راست پد فشاری را فشار بدهد.

در این آزمون یک مرحله تمرینی (بلوک۱) وجود دارد که شامل ۲۴ آزمایش است و دو مرحله ارزیابی وجود دارد (بلوک ۲ و ۳ ) که هر کدام از آن¬ها دارای ۵۰ آزمایش برای حالت بالینی است.

یک مرحله ارزیابی برای حالت ۲۴p – ۵۰A – No- assessed – feedbak وجود دارد.

حالت‌های آزمون CRT

آزمون CRT دارای دو حالت می‌باشد:
• بالینی
• ۲۴p – ۵۰A – No- assessed – feedbak

هر یک از این دو حالت‌ از دستورالعمل یکسانی استفاده می¬کنند. در مواردی که ما بین این حالت‌ها تفاوت وجود دارد، این تفاوت¬ها در دستورالعمل نمایش داده می‌شود.

در حالت بالینی، یک فیدبک خودکار از کل آزمون به فرد داده می‌شود (خیلی زود، خیلی دیر، و اشتباه)؛ در حالت ۲۴p – ۵۰A – No- assessed – feedbak ، این فیدبک فقط در مرحله تمرینی ارائه می‌شود. حالت بالینی دارای دو مرحله ارزیابی شده برای ۵۰ آزمایش است.

حالت ۲۴p – ۵۰A – No- assessed – feedbak یک مرحله ارزیابی برای ۵۰ آزمایش دارد.

 این آزمون از پد فشاری دو دکمه¬ای استفاده می‌کند. در صورتی که هیچ نوع پد فشاری در دسترس نباشد و شما بخواهید این آزمون را انجام دهید، شما می‌توانید از کلید¬های I و S در صفحه کلید کامپیوتر خودتان استفاده کنید. اشخاص آزمون¬دهنده همواره از پد فشاری استفاده می‌کنند.

مرحله دو – (مرحله ارزیابی اول)

این بخش از آزمون را توضیح بدهید:

برای شروع مرحله دو، k را فشار بدهید.

در صورتی که فرد اشتباهی انجام دهد، شما می‌تواند از پیام¬های مربوط به مرحله یک (بالا) برای کمک به آن¬ها استفاده کنید.

توجه داشته باشید که حالت ۲۴p – ۵۰A – No- assessed – feedbak هیچ نوع فیدبکی را در مرحله ارزیابی شده ارائه نخواهد داد. حالت بالینی همراه با ارائه فیدبک ادامه خواهد یافت.

در پایان این مرحله (۵۰ آزمایش)، کامپیوتر عبارت لطفا صبر کنید را نمایش خواهد داد. این کار برای این است که برای فرد یک زمان استراحت بین دو مرحله ارزیابی شده فراهم شود. این استراحت نباید بیش از سی ثانیه طول بکشد.

برای ۲۴p – ۵۰A – No- assessed – feedbak، آزمون در این مرحله خاتمه می¬یابد.

مرحله سه – (مرحله ارزیابی ثانویه) فقط حالت بالینی

این بخش از آزمون را توضیح بدهید:

برای شروع مرحله سه، k را فشار بدهید.
این مرحله دارای ۵۰ آزمایش است و بعد از آن آزمون خاتمه می¬یابد.

دانلود رایگان pdf کتاب مجموعه آزمون‌های ارزیابی عصب روانشناختی کنتب  + CANTAB

از طریق  سایت همسرانه  برای شما فراهم شده است.

منبع: دادخواه، یاسر و نگار احمدی (۱۳۸۸).  مجموعه آزمون‌های ارزیابی عصب روانشناختی CANTAB ، انتشارات نارون دانش.