سابقه تلاش برای شناسایی ویژگی های شخصیتی که سوء مصرف مواد دارند زیاد است.

اما این گونه افراد دارای ویژگی های مشترک، مانند تنش، علاقه به حوادث، علاقه به پذیرش ریسک و مخالفت با کسانی که دارای قدرت هستند، دارند.

اغلب این افراد دوره ای از نوسانات ذهنی را تجربه کرده اند و از رویدادهای زندگی روزمره خسته شده اند.

پرسشنامه بر اساس تلاش های جان گراهام و گلوریا لئون است که همگی در دانشگاه های معتبر تحصیل کرده اند.

دو محقق هزاران نفر از افراد وابسته به مواد مخدر را مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که هفتاد و نه درصد افراد تمایلات اعتیاد آور دارند.

در یک نظرسنجی، هشتاد و پنج درصد از دانش آموزانی که مستعد ابتلا به اعتیاد بودند، سیزده سال بعد الکل یا سایر مواد مخدر را مصرف می کرده اند.

بسیاری از مصرف کنندگان مواد مخدر از راه دهان معتاد شده اند.

• خوردن

• نوشیدن

• سیگار کشیدن.

این ویژگی کسانی است که مستعد ابتلا به اعتیاد اند.

اما مشخص نیست که چرا بعضی از افراد عصبی نیز روی به مصرف مواد مخدر می آورند.

سوالات تست

۱- به آسانی عرق می‌کنم.

صحیح نادرست

۲- از مطالعه رویداده ای جنایی در رسانه ها لذت می ‌برم.

صحیح نادرست

۳- بیشتر از سایر دوستانم ریسک می کنم.

صحیح نادرست

۴- بیشتر اوقات برای کاهش دادن هیجانم کاری غریزی می ‌کنم.

صحیح نادرست

۵- در محل تحصیل به این علت که نظم و انضباط مناسبی نداشتم مشکل ‌ساز بودم.

صحیح نادرست

۶- زیاد افسرده می‌شوم.

صحیح نادرست

۷- وقتی تحت فشار عصبی قرار می‌گیرم سردرد، اسهال، و یا دل درد می‌گیرم.

صحیح نادرست

۸- بی ‌قرار می‌ شوم و خیلی زود حوصله ‌ام سر می‌رود.

صحیح نادرست

۹- از میهمانی‌ های بزرگ و شلوغ خوشم می آید.

صحیح نادرست

۱۰- در کودکی عمدتا دزدی می‌ کردم.

صحیح نادرست

محاسبه امتیازات

برای هر جواب “صحیح” به خود یک امتیاز بدهید.