Notice: Undefined index: index in /home/farspir/public_html8/moshavereh_khanevade/wp-content/themes/Enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/buttons_fullwidth.php on line 405
بیوفیدبک

بیوفیدبک

بیوفیدبک (بازخورد زیستی) یک تکنیک مرتبط با ذهن و بدن است که به افراد تحت درمان آموزش می دهد .

تا بر رفتار ها و واکنش های غیر اختیاری بدن خود کنترل بهتری داشته باشند و بهبود سلامتی خود را تسهیل بخشند.

در زمانی که بینی خودمان را پاک می کنیم، در پارک می دویم یا بر روی نیمکت می نشینیم.

ما برخی از اقدامات و واکنش های بدنی را به صورت اختیاری انجام می دهیم و با هوشیاری و آگاهی کامل بر روی آن کنترل داریم.

 • با این وجود، برخی از واکنش های مهم بدن، همانند تنظیم فشار خون، احساس درد، دمای پوست.
 • فعالیت های معدی – روده ای، ضربان قلب و امواج مغزی به صورت غیر اختیاری.
 • و گاها به صورت غیر آگاهانه – از طریق سیستم عصبی بدن کنترل می شوند.

روش درمان بیو فیدبک با استفاده از سنسورهای الکتریکی و سایر تجهیزات، به افراد تحت درمان کمک می کند.

تا در مورد اتفاقاتی که در بدنشان می افتد آگاهی بیشتری داشته باشند و روش تفکر این افراد را تغییر می دهد .

تا بر روی واکنش های بدنشان نسبت به شرایط سلامتی خاص و دیگر محرک ها، کنترل مناسبی داشته باشند.

 • توسعه روش درمان بیوفیدبک.
 • شرایط درمان شده با استفاده از بیوفیدبک.
 • تجهیزات مورد استفاده در بیوفیدبک.
 • دوره های درمان بیوفیدبک به چه شکلی می باشد؟
 • دیگر کاربردهای بیوفیدبک.
 • نگرانی ها و محدودیت های مربوط به بیوفیدبک.

بیوفیدبک1

توسعه روش درمان بیو فیدبک

بیوفیدبک و ارتباط ذهن – بدن مفاهیمی هستند که از هزاران سال پیش شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته اند.

یک مثال در رابطه با کاربرد این مفاهیم در دنیای امروزی، تمرینات استفاده شده .

در تکنیک هایی از قبیل یوگا و پرانایما (تمرینات تنفسی) می باشد.

حمایت ها علمی مربوط به استفاده از این مفاهیم در قرون ۱۹ ام و ۲۰ ام بیشتر شد.

این حمایت علمی از طریق تحقیقات کلیدی کلاد برنارد[۱] (که مفهوم هم ایستایی و خود پایداری را در سال ۱۸۶۵ معرفی کرد).

جی. آر. تارچانف[۲] (که در سال ۱۸۸۵ نشان داد کنترل اختیاری ضربان قلب امری امکان پذیر است).

الکساندر گراهام بل[۳]، نوربرت وینر[۴]، بورهاس فردریک اسکینر[۵]، دونالد شیرن[۶]، جئورج ماندلر[۷] و مایا لیسینا[۸] و دیگران صورت گرفت.

در اکتبر سال ۱۹۶۹، انجمن تحقیق بیوفیدبک که به اسم انجمن روان شناسی و بیو فیدبک اعمال شده نیز مشهور است.

تاسیس یافت و باربارا براون[۹] به عنوان اولین رئیس آن شروع به کار کرد.

افرادی از قبیل نیل میلر[۱۰]، لئو دی کارا[۱۱] و المر گرین[۱۲] اقدامات پیشبردی زیادی در توسعه بُعد درمانی آن کرده اند.

امروزه، روش درمانی بیوفیدبک در زمینه تحقیقات تجربی غنی می باشد.

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره خانواده” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

استفاده از روش درمانی بیوفیدبک 

وقتی که افراد قادر باشند که نسبت به مکانیزم های بیولوژیکی بدن خود آگاهی پیدا کنند.

در اغلب موارد کنترل بهتری نسبت به کنش ها و واکنش های خود پیدا می کنند.

بیشتر افرادی که تکنیک های بیوفیدبک را بکار می گیرند، می توانند با استفاده از آن آگاهی .

و دانش خود را نسبت به بدن خود افزایش دهند و حتی یاد می گیرند که اقدامات غیر ارادی بدن.

از قبیل ضربان قلب و فشار خودن را هم کنترل کنند. بیوفیدبک رهیافتی است .

که توسط درمانگران بدن بکار گرفته می شود و هدف از آن جبران و ترمیم صدمات بدنی است.

این کار از طریق ضربه آرامی انجام می گیرد که منجر به بهبود و پیشرفت مجدد در عملکرد ماهیچه ها می شود.

تکنیک های بیوفیدبک

 • همچنین تکنیک های بیوفیدبک در زمینه هایی دیگری از قبیل مدیریت درد.
 • و توانمند سازی افرادی که در گذشته به دلیل درد دارای محدودیت بودند.
 • هم می تواند مورد استفاده قرار بگیرد و منجر به بهبود کیفیت زندگی افرد.
 • و عملکرد و فعالیت راحت تر این افراد  بشود.
 • همچنین مطالعات انتشار یافته نشانگر نتایج مثبت روش درمانی بیوفیدبک.
 • در بهبود و رها شدن فرد از علایم مربوط به استرس می باشد.
 • متخصصان سلامت روان می توانند تکنیک های مربوط به بیوفیدبک را همزمان.
 • با دیگر روش های درمانی در طول درمان مورد استفاده قرار دهند.
 • روش درمانی بیوفیدبک برای هر دو طرف درمانجو .
 • و درمانگر مفید می باشد و به آنها کمک می کند.
 • تا رفتارهای مربوط به استرس را شناسایی کنند .
 • و برای مقابله با محرک  های استرس زا، واکنش های بهتری را پیدا کنند.

بهبود سلامت ذهنی

این روش درمانی برای بهبود مشکلات سلامت ذهنی متفاوتی مورد استفاده قرار گرفته است.

و مشاهدات بیانگر این نکته است که این روش درمانی دارای کاربرد ویژه ای در افزایش کنترل انگیزش ها و درمان اضطراب می باشد.

برخی از متخصصان سلامت روانی و فیزیکی بر این باورند که با یک پیشرفت و شناخت مناسب نسبت به این روش درمانی.

افراد می توانند توانایی خود را برای کاهش ریسک مربوط به حملات قلبی، آسیب ها، و دیگر مشکلات سلامتی افزایش دهند.

 • افراد مربوط به تمامی گروه های سنی و در تمامی سطوح سلامتی.
 • و رشد، می توانند از بیو فیدبک استفاده نمایند.
 • حتی برای افرادی که هیچ نوع علایمی که مضر سلامتی باشد.
 • در آنها قابل مشاهده نیست نیز این روش درمانی مفید می باشد.
 • در طول این روش درمانی افراد درمانجو آموزش می بیینند.

تا در فرصت مناسب ، توانایی مناسبی برای بیان کردن وضعیت کارکرد بدن خود نشان دهند.

در این حالت آنها یاد می گیرند که در کمترین زمان، حملات قلبی، عصبی و … خود را به دیگران بیان کنند و نجات یابند.

در زمانی که بیوفیدبک در ترکیب با سایر روش های درمانی مورد استفاده قرار گیرد.

در درمان موارد زیر می تواند مفید باشد:

 • میگرن ها
 • استرس بیش از حد
 • اضطراب
 • فیبرو میا لیژا
 • درد مربوط به قسمت زیرین پشت بدن
 • مشکلات مربوط به محل ما بین استخوان فک و استخوان گیج گاه (TMJ)
 • فوبیا ها
 • رفتارهای اجباری و وسواسی
 • رماتیسم
 • توجه بیش از حد یا بی توجهی (ADHD)
 • استرس بعد از آسیب (PTSD)
 • صدمات فیزیکی
 • صرع و بی هوشی
 • بیماری انسداد ریوی مزمن (COPD)
 • سندرم ریناد (یرقان ازرق)

تجهیزات مورد استفاده در بیوفیدبک

در روش درمانی بیو فیدبک تجهیزات تخصصی زیادی مورد استفاده قرار می گیرد.

که بستگی به عملکردهای فیزیولوژیکی دارد که مورد بازبینی قرار می گیرد.

این بُعد های سنسور بیو فیدبکی شامل موارد زیر می باشد:

 • الکترو میو گرافز (عضله نگار برقی یا EMG): اطلاعات مربوط به تنش و درد ماهیچه ها را جمع آوری می کند.
 • دماسنج های فیدبک: اطلاعات مربوط به دمای روی پوست را ارائه می دهد.
 • الکترودرموگرافز (EDG): خصوصیات الکتریکی پوست را اندازه می گیرد.
 • این خصوصیات الکتریکی معمولا با فعالیت غدد عرق ارتباط دارند.
 • الکترو انس فالگرافر (مغز نگار الکتریکی یا EEG): موج های مغزی.
 • و دیگر فعالیت های الکتریکی مغز را اندازه گیری می کند.
 • و معمولا برای نرو فیدبک (بازخورد عصبی) مورد استفاده قرار می گیرد.
 • نمو گرافز یا دم نگار ها: انبساط سینه، انقباض سینه و انداز تنفس را اندازه گیری می کند.
 • فوتو پلیتز موگراف (ECG): اطلاعات مربوط به فعالیت الکتریکی قلب.
 • و تغییر پذیری ضربان قلب را اندازه گیری می کند.
 • همو انسفالو گرافز (HEG): مقدار نسبی اکسیژن گیری .
 • و اکسیژن زدایی را در مغز اندازه گیری می کند.
 • کپنو مترز یا کپنو گرافز: با اندازه گیری فشار جزئی مربوط به گاز کربن دی اکسید در هوای آزاد.
 • در مورد کیفیت تنفس فرد اطلاعاتی ارائه می هد.
 • رِ انسفال گرافز (REG): جریان خون را در مغز اندازه گیری می کند.
 • ابزار های مربوط به فشار هوا: معمولا برای اندازه گیری عملکرد ماهیچه ای مورد استفاده قرار می گیرد.

دوره های درمان بیوفیدبک

 • در حین درمان توسط درمانگری که از روش درمانی بیو فیدبک استفاده می کند.
 • قسمت های مختلف بدن فرد درمانجو با سنسورهای مختلف در تماس قرار می گیرد.
 • این سنسور ها توسط درمانگر بر روی بدن فرد نصب می شوند و پیام ها.
 • و سیگنال های الکتریکی را به یک مانیتور نمایش گر می فرستند .

که معمولا فرد تحت درمان هم این تصاویر را می بیند.

این اطلاعات در قالب های مختلفی همانند نور برق، تصاویر یا صدا توسط سنسور  به افراد ارسال می شود.

و هر کدام از آنها بیانگر فعالیت فیزیولوژیکی خاصی می باشد.

در طول درمان، افراد آموزش می بینند تا واکنش های بدن خود را با تغییر تفکر، حالت و رفتار خود تعدیل کنند.

یادگیری نحوه کنترل فعالیت بدن می تواند در بهبود پیشرفت فیزیکی و سلامت روانی فرد موثر باشد.

تکنیک های ریلکسیشن

 • برای مثال، فردی که بارها سردرد می گیرد، می تواند یاد بگیرد که به چه نحوی ماهیچه های تنیده.
 • و وخیم شده که منجر به سر درد می شود را تشخیص دهد و آنها را شل کند تا درد کاهش یابد.
 • تکنیک های ریلکسیشن رایج که می تواند در طول درمان آموزش داده شود شامل مدیتیشن.
 • و متمرکز کردن توجه، تنفس عمیق، تصاویر ذهنی هدایت شده است.

و ریلکسیشن ماهیچه ای تدریجی می باشد.

یک دوره بیو فیدبک استاندار معمولا ۳۰ تا ۶۰ دقیقه طول می کشد.

با این وجود، طول هر دوره، تعداد دوره های مورد نیاز.

و نوع تکنیک های بیو فیدبک مورد استفاده، به مشکلاتی که فرد تجربه می کند.

و همچنین سرعت یادگیری درمان توسط فرد درمانجو .

(به منظور کنترل عملکردهای غیر اختیاری، بدون استفاده از تجهیزات) بستگی دارد.

بیوفیدبک

سایر کاربردهای بیوفیدبک

غیر از حوزه های درمانی، بیو فیدبک در سایر زمینه های هم کاربرد دارد.

به دلیل کاربرد این روش در افزایش ریلکسیشن، کاهش اضطراب، تراکم سریع.

و بهبود عملکرد بهینه، برای افراد که با فعالیت های تمرینی / بدن سازی، آموزش.

انواع ورزش ها، تجارت و نظامی سر و کار دارند، این روش درمانی می تواند بسیار مفید باشد.

بسیاری از افراد بر این باورند که در صورتی که آنها مغز و بدن خود را آموزش بدهند.

که با هم و به صورت هماهنگ کار کنند، بدن و مغز آنها محرک یکدیگر خواهند بود.

افرادی که در سیستم دادگستری مشغول به کار هستند می توانند از ابزارهای خاص بیو فیدبک، همانند :

 • پلی گراف یا چند نگار (که نشانگر دروغ می باشند) استفاده کنند.
 • در حال حاضر، طراحان بازی های ویدئویی امکان ارتقاء تجارب بازی.
 • از طریق دخالت دادن بیو فیدبک را بررسی می کنند.
 • برای افرادی که به رشد و توسعه شخصی علاقه مند هستند.
 • این رهیافت می تواند به عنوان ابزاری برای افزایش خود آگاهی.
 • و خود اکتشافی مورد استفاده قرار گیرد.

نگرانی ها و محدودیت های مربوط به بیوفیدبک

با توجه به گرایش روش درمانی بیو فیدبک به ایجاد کردن احساسات عمومی بهزیستی.

این رهیافت بدون شناخت مشکلات و نگرانی های بالینی می تواند منجر به بهبود فرد بیماری شود.

افرادی که اختلالات شناختی را تجربه می کنند، ممکن است .

که در شناخت و اجرای مراحل ضروری مربوط به یک درمان موفق با مشکلاتی مواجه باشند.

استفاده از الکترودها و دیگر ابزارهای مکانیکی ناشناس می تواند منجر به ایجاد حس ترس در افراد شود.

و ادراکات و مشاهدات از بدن فرد را تحت تاثیر قرار دهد.

(به دلیل اینکه حس ترس منجر به تغییر در پیام های عصبی ارسال شده از بدن وی می شود).

همچنین سر و صدا در محیط مربوط به سیگنال های الکتریکی، دمای اتاق غیر معمول.

یا ارتباط ضعیف ما بین الکترود ها و پوست، می تواند منجر به شناخت  غیر معمول از بدن فرد شود.

به دلیل اینکه تجهیزات بیو فیدبک در در مجموعه های درمانی، در مراحل اولیه درمان مورد استفاده قرار می می گیرند.

ممکن است برای تامین نیاز های فردی درمانجو، تجهیزات تخصصی و خاص در دسترس نباشد.

با در اختیار نداشتن تجهیزات گران که مورد نیاز هستند، نمی توان به یک مطالعه و شناخت دقیق در مورد افراد دست یافت.

برخی از منتقدان مدعی هستند که بیو فیدبک چیزی فراتر از نوعی ریلکسیشن ماهیچه ای گران نمی باشد.

برای افرادی که به دوره های درمانی زیادی نیاز دارند این روش درمانی پر هزینه می باشد .

و بیشتر سیاست های بیمه ای هزینه های مربوط به روش درمانی بیو فیدبک را پوشش نمی دهند.


[۱] Claude Bernard

[۲] J. R. Tarchanoff

[۳] Alexander Graham Bell

[۴] Norbert Wiener

[۵] Burrhus Frederic Skinner

[۶] Donal Shearn

[۷] George Mandler

[۸] Maria Lisina

[۹] Barbara Brown

[۱۰] Neal Miller

[۱۱] Leo Di Cara

[۱۲] Elmer Green

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *