برنامه برای غلبه بر افسردگی در خانه توسط روانشناس ارائه شده است. در هنگام افسردگی شما می توانید بزرگ ترین دشمن خودتان باشید.

در حقیقت شما خودتان را به خوبی میشناسید و می دانید چگونه می توانید حال خود را بهبود ببخشید ولی این کار را نمی کنید.

خودتان را بهتر درک کنید | آغاز درمان افسردگی در خانه

وقتی با افسردگی درگیر هستید دید منفی بیش تری به مسائل پیدا می کنید و احساس می کنید که موجودی بی ارزش هستید و بدبینی تمام وجود شما را در بر می گیرد.

روحیه بد باعث می شود که زندگی تاریک و سیاه به نظر بیاید و شما احساس بدی نسبت به آینده خود پیدا می کنید. ولی شما هم مانند افراد دیگر می توانید از افسردگی خارج شوید.

وقتی منطقی به افسردگی نگاه کنید، می توانید اندیشه های افسرده را از واقعیت ها جدا کنید. به عنوان مثال فکر کنید که افسردگی چه تاثیری بر دیدگاه شما داشته است و چگونه زندگی شما را تحت تاثیر قرار داده است.

شش اقدام برای درمان افسردگی در منزل

اگر به احساسات منفی و باورهای غلط گذشته بچسبید زندگی شما در آستانه سقوط قرار می گیرد. در متن زیر به شش کار که به از بین بردن افسردگی شما کمک می کند اشاره شده است.

در مقالات دیگر این سایت نیز می توانید در این زمینه اطلاعات کافی به دست بیاورید.

با انتخاب یک هدف و ماموریت به زندگی خود جهت ببخشید.

پس از مشخص کردن این هدف اقدامتی برای رسیدن به آن تعیین کنید.

با اجرا کردن برنامه به جلو گام بردارید.

برنامه خود را مورد ارزیابی قرار بدهید.

پس از برنامه ریزی نقاط قوت و ضعف برنامه خود را بررسی کنید و برنامه خود را اصلاح کنید.

هدف گذاری

ماموریت شما باید هدف مشخصی را در برداشته باشد، این هدف مانند یک فانوس دریایی مسیر را برای شما روشن می کند. اگر نمی توانید هدف مشخصی برای زندگی خود تعیین کنید بهتر است زمانی را تنها بگذرانید و به اهداف خود فکر کنید.