مشاوره خانواده چیست؟

 • پر اهمیت ترین عامل اجتماعی شدن در زندگی هر فردی.
 • تجربه‌های دوران کودکی او در فضای خانواده می باشد.
 • محیط خانواده پر از محبت ، صمیمیت و گرمی .مشاوره خانواده چیست؟
 • و همین طور همراه با حسادت ، دشمنی و نفرت می باشد.

مشاوره خانواده چیست؟

اهمیت مشاوره خانواده

 • کودکان در رابطه با اجتماعی شدن اینگونه عاطفه ها در کنار پدر و مادر.
 • و همینطور خواهران یا برادران خود تجربه خواهند کرد.

اعضای خانواده به حدی وابسته به یکدیگر می باشند .مشاوره خانواده چیست؟

که اگر مشکلی برای یک عضو خانواده رخ دهد.

بر روی دیگر اعضای خانواده هم موثر می باشد.

 • خانواده به خاطر دارا بودن نفوذ و موثر بودن بر اشخاص خانواده .
 • برخی اوقات به عنوان شیوه ای برای معالجه اختلالات به کار خواهد رفت.

مشاوران  ترجیح می دهند که برای معالجه یک شخص  تمام اعضای خانواده را ببینند.

زمینه های مختلف مشاوره خانواده 

مشاوره خانواده در زمینه های متفاوتی صورت می گیرد.

که این زمینه ها شامل:مشاوره خانواده چیست؟

 • ازدواج کردن.
 • تشکیل خانواده دادن.
 • ارتباطات زناشویی.
 • خانوادگی و طلاق و غیره می شود. 
 • هر کدام از این زمینه ها دارای بعد های گسترده ای می باشند.

مشکلاتی به خاطر آن  به مشاوره خانواده رجوع می شود .مشاوره خانواده چیست؟

شامل موارد زبر می باشد:

مشاوره تحصیلی کسی که از درس خوندن پیشمون شده و می خواهد درست انتخاب رشته کنه

 چند وجهی بودن مسئله

 • خانواده یک نهاد چند وجهی محسوب می شود .
 • که ارتباط درون آن دارای دشواری‌ها و پیچیدگی‌های به خصوصی می باشد .
 • که در مشاوره خانواده مورد بحث قرار گرفته است.
 • به این معناست که اشخاص خانواده تاثیر متقابلی بر برخورد یکدیگر خواهند گذاشت .
 • توجه نکردن به این تاثیرها موجب کم شدن اعتبار در خانواده خواهد شد.

مشاوره خانواده چیست؟1

  فرق داشتن از لحاظ فرهنگی

تعریف و طرز فکری هایی که در یک خانواده در جامعه موجود می باشد.مشاوره خانواده چیست؟

با جامعه های دیگر دارای فرق های متفاوت و در برخی اوقات بنیادی می باشد.

 • نوع ازدواج، ارتباط زناشویی،فرزند پروری و غیره.
 • در فرهنگ ایرانی با فرهنگ های غربی دارای فرق می باشد. 

همچنان در درون یک جامعه باز خورد فرهنگ های متفاوت موجود می باشد .مشاوره خانواده چیست؟

که بی توجه بودن نسبت به آن باعث از بین رفتن اطمینان در خانواده خواهد شد.