X

مشاوره اینترنتی


با افزایش تمایل مردم به استفاده از اینترنت و ایجاد فضاهای و شبکه های مجازی شیوه جدید راهنمایی تخصصی با نام مشاوره اینترنتی ایجاد گردید

این روش جدید معایب و فوایدی دارد که حتما باید به آن توجه کرد.

در این مقاله این نکات گفته شده و در نهایت شما را در یافتن مرکز مشاوره یاری می کنیم


هنگام استفاده از مشاوره اینترنتی برخی افراد سودجو ممکن است اطلاعات شما را سرقت کنند

در صورتی که شما با یک مرکز نامشخص که خود را روانشناس یا مشاور می خواند مشاوره خانواده آنلاین داشته باشید

این فرد از اطلاعات شما سو استفاده می کند

راه حل

با مشاوران یک مرکز مشاوره مورد تایید و مشخص مشاوره کنید

هز فردی که خود را روانشناس خوب می داند مشاوره نکنید


وقتی با مشاور خود رو در رو هستید و وی می تواند رابطه بهتری با شما برقرار کند

این امر به معنی بد بودن مشاوره آنلاین نیست بلکه مشاوره حضوری بهره بری بیشتر خواهد داشت

در واقع هنگامی که توان رفتن به مراکز مشاوره را ندارید و یا زمان مناسبی نیست همچون شب ها، این نوع مشاوره کاربرد زیادی دارد


دسترسی به خدمات اینترنتی در تمامی مکان ها فراهم نیست

در گذشته سرعت کم اینترنت این گونه مشاوره تخصصی را با خلل رابطه ساخته است

فرد برای این منظور باید به خدمات منتاسب دسترسی داشته باشد

و اگر به صورت تصویری باشد هزینه بر نیز خواهد بوددر هر لحظه شبانه روز قابل استفاده است


در برخی موارد و انواع ان همچون مشاوره با چت ارزان است


در کمترین زمان می توانید به مشاور و روانشناس دسترسی داشته باشید

البته سرعت دسترسی به سرعت اینترنت بستگی دارد

که این موضوع در شهرهای مختلف ایران متفاوت است
مطالب مرتبط