مشخصات این آزمون:

انطباق‌پذیری ، دارای قسمت های کوچک و مقیاسی، قابلیت اجرای آنلاین ، گزارش تکمیلی، مطابقت با مدل راش .

زبان‌ها:

چینی ،کراوسیایی، چکی، هلندی، انگلیسی، فرانسه ای ، آلمانی ،مجارستانی، ایتالیایی ،پرتقالی ،رومانیایی، روسیه ای ،اسلواکیایی.

کاربرد:

ارزیابی سطح هوش ، برای گروه سنی ۱۴ ساله و بزرگتر.

پس زمینه نظری:

همان طور که عنوان این آزمون نشان می دهد، گروه ساختاری هوش کوتاه مدت یک ورژن ساده شده از گروه ساختار هوشی (INSBAT) می باشد.

این روش همانند INSBAT، بر مبنای مدل هوش رتبه ای مدل کاتل – هورت – کارول (Carroll, 1993, 2003; Hrn, 1989; Horn & Nll, 1997) می‌باشد که فرض می کند فاکتورهای ثانویه‌ای مبنایی گسترده ای وجود دارد که بر مبنای همبستگی مابین فاکتورهای اصلی شخصی و آزمون‌های فرعی می‌باشد.

همبستگی مابین فاکتورهای ثانویه، توسط فاکتورهای عمومی هوش به صورت مناسبی توضیح داده شده است که مدل هوش ترتیبی اوج یا راس را تشکیل می‌دهد.

اعتبار این ساختار فاکتوری، در مطالعات مختلف صورت گرفته در کشورهای مختلف تکرار شده است (برای مثال Arendasy, Hergovich & Somme, 2008, Brickley, Keith & Wolfe, 1995; Carroll, 1989, 2003; Gustafsson, 1984 Undheim & Gustafsson, 1987).

برای گروه ساختاری هوش – فرم کوتاه، فاکتورهای ثانویه انتخاب شده عبارتند از: هوش سیال، هوش ساختار یافته، استدلال کمّی، پردازش بصری و حافظه بلند مدت. به استثناء پردازش بصری و حافظه بلند مدت، هر یک از فاکتور های ثانویه با استفاه از دو آزمون فرعی اندازه‌گیری می‌شوند که عبارتند از: آزمون فرعی با بالاترین تاثیر بر روی فاکتور‌های در حال بررسی و آزمون فرعی اضافی که برای نشان دادن عرض موجود در کارخانه ثانویه استفاده می‌شود.

هشت آزمون فرعی مربوط به گروه ساختاری هوش – فرم کوتاه با استفاده از رهیافت های تولید اتوماتیک متغیری(AIG: Arendasy & Sommer, in press; Irvine & Kyllonen, 2002) ایجاد شده است و یافته‌های تحقیقی جدید در علوم شناختی در نظر می‌گیرد و روان سنج هایی را به کار می‌گیرد.

فرم آزمون‌ها:

در این نوع آزمون، یک فرم آزمون وجود دارد.

اجرا:

بر خلاف INSBAT، استفاده کننده گروه ساختار هوشی – کوتاه مدت، فقط می‌تواند تمامی فاکتورهای ثانویه را حذف کند؛ این امکان وجود ندارد تا آزمون‌های فرعی انفرادی حذف شود و یا اطمینان پذیری آن ها با نیاز های ارزیابی خاص تعدیل شود.

هر آزمون فرعی با راهنماهای استاندارد شده و مثال های عملی ارائه می‌شود که بر مبنای اصول راهنمای برنامه ریزی شده و “یادگیری در سطح تسلط” می‌باشد.

بر اساس نوع آزمون فرعی، پاسخ‌های فرد پاسخ‌دهنده هم به صورت فرمت چند جوابی و هم به صورت پاسخ‌های آزاد خودکار می‌باشد.

بخش از وظایف مربوط به آزمون‌های فرعی انفرادی، در فرم آزمون قدرت ارائه می‌شود و بخشی دیگری از آن با یک محدودیت زمانی برای هر مورد اجرا می‌شود.

در هفت مورد از هشت آزمون فرعی، موارد به صورت آزمون سازگاری (CAT) به همراه مورد شروع انتخاب شده بر مبنای اطلاعات اجتماعی –  جمعیت شناختی ارائه می‌شود که پایایی و امنیت آزمون را به بالاترین سطح ممکن می رساند.

امتیاز بندی:

برای هر آزمون فرعی، پارامتر شایستگی در مرحله اول، بر اساس مدل ۱PL راش محاسبه می‌شود. با این وجود، به دلیل اینکه پایایی و قابلیت اطمینان آزمون‌های فرعی انفرادی در سطح جهانی، به صورت از پیش تعریف شده پایین می‌باشد، این امتیازات آزمون گزارش نشده اند.

آنها فقط یک نقطه شروعی را برای محاسبه فاکتورهای علاقمندی واقعی ایجاد می‌کنند. فاکتورهای ثانویه، که می‌توانند برای شناسایی ساختار هوشی و سطح هوش به کار گرفته شوند. همزمان با گزارش امتیاز فاکتورها، یک قیاس نرمال (رتبه‌های درصدی و IQ؛ فاصله اطمینان) هم به دست می‌آید.

در قسمت نتیجه‌گیری آزمون، نتایج هم به صورت فرمت جدولی و هم به صورت یک پروفایل نشان داده شده است. علاوه بر این، INSSV یک سری مقرراتی دارد که برای تبدیل اتوماتیک نتایج آزمون به یک نمونه گزارش به کار برده می‌شود.