مشخصات این آزمون :

فرم آزمون همزمان، مطابقت با مدل راش، مقاومت در برابر موارد نادرست، طیف معیار گسترده.

زبان‌ها:

عربی ،هلندی، انگلیسی، فرانسه‌ای، آلمانی، ایتالیایی، پرتقالی،اسپانیایی، سوئدی ، ترکیه‌ای.

کاربرد :

ارزیابی غیر شفاهی از هوش عمومی افراد دارای ظرفیت متوسط در تفکر استنباطی؛ قابل استفاده برای افراد ۵ سال و بزرگ‌تر.

پس زمینه نظری :

آزمون گروه‌های ریون، توانایی شناخت یک نظم خاص را در آشفتگی ها و هرج و مرج ها مشخص می‌کند، به بیان دیگر، توانایی سازمان دهی  تفکر مشخص و واضح را نشان می‌دهد.

اسپیرمن و برخی دیگر از روان شناسان نشان دادند که توانایی استنباط (ظرفیت استنباط) یکی از دو مولفه اصلی هوش عمومی یا فاکتور g است. استنباط  یک کلمه لاتین از که از e = خارج + ducere = بار یا مفهوم، تشکیل شده است.

اجرا :

بعد از مرحله معرفی، آیتم‌ها بر اساس سطح دشواری شان نشان داده می‌شوند.

فرد جواب-دهنده، سوال ها را به صورت انتخاب یک مورد از شش یا هشت جواب موجود انجام می‌دهد. این احتمال وجود دارد که با تغییر یافتن به جواب‌های دیگر ، چند اصلاح صورت بگیرد و یا حتی می‌توان به مرحله قبلی برگشت.

در مواردی که فرد پاسخ‌دهنده قادر به انتخاب کردن یک جواب نباشد، می‌تواند آن را حذف کند. تمامی موارد حذف شده بار دیگر در آخر آزمون ارائه می‌شوند.

فرم‌های آزمون :

  • S1: فرم استاندارد مربوط به SPM که مبتنی بر نظریه های ریون می‌باشد و شامل ۶۰ مورد است.
  • S4: فرم خلاصه شده از ۳۲ آیتم متجانس راش.
  • S5: دقیقا مشابه با فرم S4 می‌باشد، با این وجود دارای یک محدودیت زمانی (فرم دارای محدودیت زمانی کوتاه) است که تا ۱۵ دقیقه می‌باشد.
  • S6: فرم خلاصه و کوتاه روان‌شناسی ترافیک؛ نشان دهنده ۴۷ مورد آسان می‌باشد که بیرون از فرم S1 هستند.
  • S7: مشابه با فرم استاندارد S1 می‌باشد.

(این آزمون فقط برای استفاده کنندگان مربوط به اتحادیه اروپا در دسترس می‌باشد.)

امتیاز بندی :

جمع پاسخ‌های درست (همراه با مقایسه موارد معیار)، برای اندازه‌گیری مولفه استنباطی فاکتور g مورد استفاده قرار می‌گیرد.

امتیازات اضافی (فقط در فرم‌های آزمون S1 و S7): در تمامی ۵ آزمون فرعی، امتیازات خام با نتایج مورد انتظار مقایسه می‌شوند.

علاوه بر این، الگوی جواب دادن به آزمون مورد بررسی قرار می‌گیرد تا دستکاری شدن یا نشدن امتیازات خام به صورت هدف مند مشخص شود (McKinzey, 1999). اگر این یک مورد واقعی باشد، پیام مربوطه در گزارش امتیاز بندی خواهد آمد. راهنمای آزمون نشان دهنده زمان مورد نیاز برای پاسخ دادن به آن سوال هم می‌باشد.