مشخصات این آزمون :

فروش بالا، مقاومت در برابر موارد نادرست ، طیف معیار گسترده.

زبان‌ها:

عربی، چینی (سنتی)، چکی، هلندی، انگلیسی، فنلاندی، فرانسه‌ای ،آلمانی، یونانی ، هندی ، مجارستانی ،ایتالیایی، پرتقالی، رومانیایی ،روسیه‌ای، اسلواکیایی، اسلوونیایی، اسپانیایی، سوئدی، ترکیه‌ای.

کاربرد :

ارزیابی توجه در فرم هوشیاری ثابت در موقعیت مشاهده ای محرک محدود؛ مناسب برای استفاده افراد شش ساله و بزگتر.

پس زمینه نظری :

چالش های دارای ویژگی هشیار بودن، دارای مشخصات زیر می‌باشند: یک آزمون طولانی به هوشیاری پیوسته در رابطه با مورد تحت کنترل نیاز دارد؛ سیگنال‌هایی که باید مورد توجه قرار بیرند، به صورت نامنظم ظاهر می‌شوند و به صورت اتوماتیک وار منجر به جلب توجه نمی‌شوند.

از این رو نیاز است که محرک ارائه شده دارای شدت و حجم محدودی باشد و اتفاقات مهم باید به ندرت صورت بگیرند. به عنوان یک قاعده عمومی، باید حداکثر ۶۰ محرک مهم در هر ساعت ارائه شود.

کاهش در عملکرد آزمایشات هشیاری می‌تواند از طریق کاهش سطح فعال سازی موارد تحت کنترل و افزایش مربوط به نهفتگی واکنش توضیح داده شود.

بر اساس نظریه فعال سازی روان‌شناسی عصب شناختی، کمبود عامل محرک منجر به تحریک نامناسب لایه پوستی از طریق سیستم فعال سازی شبکه ای صعودی (ARAS) می‌شود.

از این رو لایه مغزی در دریافت محرک‌های بیداری، که برای فعالیت‌های خاص ثابت مورد نیاز است، ناموفق می‌باشد؛ این امر منجر به خستگی روان شناختی می‌شود و کارایی عملکردی را کاهش می‌دهد. در این موقعیت است که مفهوم وجود ” چالش بیش از حد از طریق تخمین کمتر از حد” ایجاد می‌شود.

اجرا  :

یک نقطه سفید در طول یک مسیر مدور مربوط با پرش های کوچک حرکت می‌کند. برخی مواقع این نقطه ها پرش دو برابری انجام می‌دهند؛ در زمانی که این اتفاق صورت می‌گیرد، فرد پاسخ‌دهنده باید با فشار دادن یک دکمه جواب دهد.

فرم‌های آزمون :

S1: نقطه های که یک مسیر دایره ای را تشکیل می‌دهند، در صفحه نمایش به صورت دایره های کوچک نمایش داده می‌شوند. این فرم آزمون، فقط مابین عملکرد‌هایی تمایز قائل می‌شود که کمتر از حد میانگین هستند؛ هدف اولیه مربوط به این فرم، استفاه از آن در مورد بیمارانی بود که تصور می‌شد نقایص قابل توجهی در هشیاری آن ها وجود دارد. به نظر می رسد که محرک مهم، دارای تعداد بیشتری نسبت به فرم‌های S2 و S4 باشد.

S2: در این فرم، مسیر مورد نظر بر روی صفحه نمایش نشان داده نمی‌شود. فرد پاسخ‌دهنده باید تشخیص دهد که آیا دایره های سفید دارای پرش های دو برابر (محرک مهم) هستند یا فاقد چنین حرکتی هستند.

S4: برابر با S2 می‌باشد، ولی طول آزمون تا ۶۶ دقیقه افزایش می‌یابد.

امتیاز بندی :

متغیرهایی که محاسبه می‌شوند عبارتند از: تعداد موارد صحیح، تعداد موارد نا‌صحیح، مقدار متوسط زمان واکنش صحیح (ثانیه)، شیب صحیح و شیب صحیح زمان واکنش، همراه با درستی اندازه‌گیری های مربوطه.

پایایی :

بر اساس ورژن آزمون و نمونه مقایسه‌ای، پایایی‌های نیم بخشی به دست آمده برای متغیرهای اصلی عبارتند از: تعداد موارد صحیح: r = 0.65 – r = 0.95، تعداد موارد نادرست : r = 0.69 – r = 0.93، مقداری متوسط زمان واکنش صحیح :  r = 0.87 – r = 0.99.