مشاوره جنسی تلفنی

در بسیاری از کشور های جهان درمان جنسی تلفنی توسط سکس تراپ صورت می گیرد

زیرا تخصص لازم جهت این کار را دارد:

در واقع سکس تراپ مشاور خانه ای است که دوره های سکستراپی را گذرانده باشد.

سوال این است چه کسانی به درمانگری جنسی نیاز دارند؟

  1. افرادی که با همسرشان رابطه زناشویی سردی دارند.
  2. افرادی که همسرشان از توانی جنسی و جسمی آنان ناراضی هستند.
  3. افرادی که در مورد سیستم جنسی آموزش لازم را ندیده اند.
  4. افرادی که تازه به سن بلوغ رسیده و دچار چالش شده اند.

سایت “مشاوره خانواده” با بیشترین آرشیو مقالات علمی سعی دارد تا روابط شما را بهبود بخشد.

مشاوره جنسی تلفنی