مشاور خانواده

اگر به دنبال مشاور خوب هستید که خانواده شما را راهنمایی تخصصی کند

 • باید صبور باشید و به حرف هایش گوش دهید
 • مشاور خانواده را قبول داشته باشید
 • از حرف های خیرخواهانه اش عصبانی نشوید
 • سعی کنید سوالاتی که در ذهن دارید را صریح بپرسید
 • حاشیه نروید و رو راست باشید

پیش از وقوع دعوا و حادثه به مشاوره خانواده در دفتر روانشناس مراجعه کنید تا پیشگیری کند

اگر یک طرفه قضاوت کرد به او بگویید و دلیل بخواهید

سعی کنید متخصص زیر نظر مرکز خانواده فعالیت کند

هدر سایت مشاوره خانواده

مشاور خانواده خوب

 • تحمل بالا داشته باشد

  بتواند حرف غیر منطقی را گوش دهد و با صبر شکیبایی آن را رفع کند

 • تخصص لازم را داشته باشد

  مشاور خوب، شخصی است که در زمینه تجربه لازم را دارد

  زیر نظر مرکز مشاور برتر باشد تا در صورت اشتباه او را اهنمایی کنند

  در کنفرانس های بین المللی شرکت کند تا با موضوعات روز آشنایی پیدا کند

 • قضاوت یک طرفه نکند

  بی طرف بودن در قضاوت یک امر ضروری است

  مشاور خوب هیچگاه در پی متهم کردن شما نیست بلکه می خواهد مشکل را با روش های علمی و عملی حل کند

  البته گاهی اگر او طرف آن ها نیاشد فک می کنند که او جهت گیری می کند در صورتی که او بی طرف بوده و سعی در حل مشکل دارد

مشاور خانواده