مرکز مشاوره رشت

مرکز مشاوره رشت

مرکز مشاوره رشت به چند صورت است ولی توجه کنید پیش از مراجعه به نکات زیر توجه کنید

رواشناس آن مرکز باید تخصص لازم را داشته باشد

روانشناس خوب فردی است زیر نظر مرکز مشاوره خانواده فعالیت کند

اگر درمانگرخوب برای مراجعه حضوری پیدا نکردید می توانید از تماس تلفنی و آنلاین بهره ببرید

در ضمن توجه کنید که آنجا تخصص لازم برای روانکاوی ویا روانشناسی به شما را داشته باشد

پیش از مراجعه حضوری یا تلفنی نوع موضوع خود را مشخص کنید:

مشاوره خانواده

برای بهبود روابط میان همسران و یا والدین و فرزندان می باشد

سکس تراپ

زمانی است که در روابط زناشویی خود با همسرتان یا نامزدتان دچار مشکل شده اید

هنگامی که در دوره بلوغ هستید و از پرسیدن موضوعات جنسی از خانواده خجالت می کشید

مشاوره ازدواج

در دوره پیش از ازدواج هستید و می خواهید نسبت به شخصی که آشنا شدید بیشتر بدانید

دوره نامزدی هستید و در ادامه راه شک دارید

در دوره نامزدی می خواهید آموزش های لازم برای زندگی زناشویی بهتر به شما داده شود

تصمیم به ازدواج دارید ولی نمیدانید امکانش هست یا نه؟

مشاوره نجات زندگی

زندگی شما به سمت جدال و اختلاف کشیده شده و حتی ممکن است به طلاق منجر شود

در این زمان شما و همسرتان دوست دارید زندگی شما نجات پیدا کند 

این نوع مشاوره زیر مجموعه درمانگری خانواده و طلاق است

در ایران این نام زیاد نمی شود و متاسفانه بیشتر مشورت طلاق بیان می شود

مشاوره طلاق

دیگر جدایی اخرین راه است البته مشاور اول چک می کند که آیا می تواند کمک کند یا نه

بعد از طلاق نیز دو طرف باید زندگی جدید شروع کند و نیاز به مشورت و راهنمایی یک متخصص را دارند

آدرس مرکز مشاوره رشت مشاوره جنسی مشاوره تلفنی مشاوره خانواده مشاوره نجات زندگی مشاوره طلاق مشاوره ازدواج مشاوره پیش از ازدواج

مراکز درمانی استادسرا پاسکیاب سرخه بنده آتشگاه (آتشگاه بیستون) محله صیقلان کیاب سبزه میدان (آرامگاه استاد ابراهیم پورداود در این محل واقع است) شهرداری گلسار

مرکز مشاوره خانواده بوسار پیربازار فخب پل عراق استخر دو برادران (چهار برادران) مرکز مشاوره رشت خواهر امام رشتیان (رشت) خانواده درمانی  سلیمان داراب تازه آباد

محله منظریه رشت احمد گوراب جاده لاکان پل طالشان آفخرا (آقا فخرا) آج بیشه (حاجی بیشه) مشاور خوب شهرک قدس سنگ سازی استقامت حمیدیان پسیخان پارس گاز پیرکلاچاه