مشخصات این آزمون :

قابلیت استفاده آنلاین ، مقاومت در برابر موارد ناصحیح ، طیف معیاری گسترده.

زبان‌ها:

چینی (سنتی)، چکی، هلندی، انگلیسی، فنلاندی، فرانسه‌ای ، آلمانی، یونانی، مجارستانی، پرتقالی، رومانیایی، اسلواکیایی، اسپانیایی، سوئدی.

 کاربرد:

ارزیابی تراکم، اشباع روانی و خستگی در کارهای ذهنی دارای فشار زمانی (وظایف ادامه دار، همانند موارد موجود در آزمون پائولی  ، ولی فرم‌های آزمون دشوارتر).

پس زمینه نظری :

ALS، به عنوان یک ورژن پیشرفته از کار کرائپلین و آزمون پائولی، از روش اضافه کردن مداوم استفاده می‌کند تا عملکرد فرد پاسخ‌دهنده را در طول یک دوره زمانی شناسایی کند.

این فرد نیاز دارد تا موارد اضافی تکرار شده مربوط به دو عدد تک رقمی را در سریع ترین زمان انجام دهد و تا حد ممکن و در یک دوره زمانی نسبتا طولانی، دقت بالایی داشته باشد.

این آزمون دارای دو زیر بخش می‌باشد که بر اساس زمان تقسیم شده است (فاصله های جزئی)؛ این امر باعث می‌شود تا روند عملکردی، مورد ارزیابی قرار بگیرد.

همچنین این امکان وجود دارد که جنبه‌های مربوط به هوش سیال فرد پاسخ‌دهنده مورد ارزیابی قرار بگیرد.

اجرا :

وظیفه فرد پاسخ‌دهنده عبارت از انجام دادن موارد اضافه کردن یا کسر کردن مربوط به دو عدد می‌باشد که باید در یک دوره زمانی پیش‌بینی شده انجام دهد.

اعداد نمایش داده شده بر روی صفحه، بالای عدد دیگر می‌باشند.

فرد پاسخ‌دهنده نتایج محاسبات خود را با استفاده از پنل جواب وارد می‌کند. در وظیفه حافظه ای کوتاه مدت، عدد کوچکتر در بالا قرار می‌گیرد و هر زمانی که فرد جواب بدهد، مخفی می‌شود.

بنابراین فرد پاسخ‌دهنده باید عدد کوچکتر را قبل از وارد کردن جواب، حفظ کند تا بتواند وظیفه بعدی را انجام دهد.

فرم‌های آزمون :

سه فرم آزمون در دسترس می‌باشد. در هر موردی، همواره موارد حل شده در دامنه ۱ تا ۱۷ قرار دارند.

  • S1: جمع یک عدد بالایی و پایینی که باید محاسبه شود. این فرم آزمون شامل ۲۰ فاصله جزئی می‌باشد که هر یک از آن ها یک دقیقه می‌باشد.
  • S2: (همراه با بخش حافظه کوتاه مدت): جمع عدد بالایی و پایینی باید محاسبه شود؛ انجام این کار به حافظه کوتاه مدت نیاز دارد. این فرم آزمون شامل ۲۰ فاصله جزئی می‌باشد که هر کدام یک دقیقه طول می‌کشد.
  • S7: دو عدد باید جمع یا تفریق شوند. برنامه کامپیوتر از اجرای موارد جمع که منجر به بدست آوردن جواب‌های منفی می‌شود، ممانعت می‌کند. این فرم آزمون شامل ۱۰ فاصله جزئی است که هر کدام یک دقیقه می‌باشند.

امتیاز بندی:

آیتم‌ها به عنوان اندازه‌گیری سرعت کار جواب داده می‌شوند، افزایش آیتم‌ها به صورت اندازه‌گیری پیشرفت یا بدتر شدن عملکرد فرد پاسخ‌دهنده جواب داده می‌شوند، درصد خطا و خطاها به عنوان ابزاری برای اندازه‌گیری دقت کار فرد پاسخ‌دهنده و تعداد موارد اصلاح شده می‌باشند.

نتایج مربوط به فاصله جزئی، به صورت جغرافیایی پیش‌بینی شده است، و نشان دهنده روند مربوط به عملکرد فرد پاسخ‌دهنده می‌باشد.