تشریح ERT

مأموریت تشخیص یا شناخت عاطفی یا احساسی که در دانشگاه بیستول توسط پرفسور مارکوس موتافو و دکتر لن پنتون ووک معرفی شد، یک ابزار تشخیص شناخت اجتماعی است که توانایی فرد برای شناسایی عواطف صورت¬های مختلف را اندازه¬گیری می‌کند.

یک سری از محرک¬ها به فرد نشان داده می‌شود (در کل۹۰ مورد که هر کدام از آن¬ها یک بار در هر بلوک نمایش داده می‌شود) و ویژگی¬های صورت مربوط به افراد واقعی که عواطف خاصی را نمایش می¬دهند، به تصاویر تغییر یافته کامپیوتری تبدیل می‌شود.

برای هر نوع احساس، ۱۵ محرک وجود دارد که به نحوی مرتب شده است که سطوح بالا در هنگام نمایش داده شدن آن هیجان، قابلیت شناخت بالایی داشته باشد.


شکل ۱۶٫ یک نوع محرک صورت ERT

شکل ۱۷٫ ماسک یا پوشش محرک¬های ERT، دقیقا بعد از محرک نمایش داده می‌شود.

مأموریت
بعد از این¬که صفحه پوشش داده شد، شش دکمه نمایش داده می‌شود و فرد باید دکمه¬ای را که فکر می‌کند ارتباط نزدیکی با احساس نمایش داده شده در تصویر دارد انتخاب کند. توجه داشته باشید که احساس مربوط به هر دکمه به صورت تصادفی در شروع وظیفه ، معین شده است و برای هر مسئله¬ای ثابت نگه داشته می‌شود.

شکل ۱۸٫ دکمه‌های ERT که احساسات را نشان می¬دهند. (متن¬های انگلیسی به ترتیب از بالا به پایین و از راست به چپ : Anger، Sadness، Fear، Disgust، Happiness، Surprise).

در این آزمون دو بلوک وجود دارد که هر کدام از آن¬ها دارای۹۰ مسئله ارزیابی شده است و در کل۱۸۰ مسئله ایجاد می‌کنند. یک مسئله، از نمایش محرک و دکمه‌های انتخاب مربوط به آن تشکیل شده است. در ما بین دو بلوک، نیاز به یک مراقب و ناظر وجود دارد.

حالت‌های آزمون ERT

آزمون ERT دارای یک حالت می‌باشد:
• ۶ گزینه انتخاب جایگزین

زمان اجرای ERT

اجرای این آزمون در حدود ۱۲ دقیقه طول می‌کشد که بستگی به سطح اختلال موجود دارد.

دستور العمل اجرای ERT

همزمان با اینکه صفحه شروع ERT نمایش داده می‌شود، بگویید که :

در صورت لزوم راهنماهای مربوطه را دوباره تکرار کنید. بعد از آن بپرسید:

برای شروع مرحله ارزیابی شده k را فشار بدهید. در صورتی که فرد به تشویق و حمایت نیاز داشته باشد یا مردد باشد، شما می‌توانید به او بگویید که :

تعداد مسئله در هر بلوک، در خط سمت پایین صفحه نمایش داده می¬شود (برای مثال، ۹۰ / ۳۲ برای سی و دومین مسئله است)، بنابراین شما با استفاده از آن می‌تواند پیشرفت فرد را مشاهده کنید.
در پایان این بلوک، (۹۰ صورت)، عبارت لطفا صبر کنید بر روی صفحه نمایش داده می‌شود.