مشخصات این آزمون:

حالت مقایسه‌ای ، فروش بالا، قابلیت استفاده آنلاین ،گزارش تکمیلی ،مقاومت در برابر موارد نادرست .

زبان‌ها:

عربی ،چینی (ساده‌سازی شده)، هلندی ،انگلیسی ، فرانسه‌ای ، آلمانی، مجارستانی، ایتالیایی، لهستانی، روسیه‌ای، اسپانیایی.

کاربرد :

در مراحل اولیه SIMKAP برای انتخاب پرسنل، مشاوه شغلی ، تشخیص و ارزیابی طراحی شده بود. سایر بخش‌های مربوط به کارایی این آزمون عبارت از روان‌شناسی ترافیک (به خصوص برای روان‌شناسی راه آهن و هوایی)، روان‌شناسی نظامی و همچنین مجموعه‌های بالینی می‌باشد.

پس زمینه نظری :

عملیاتی بودن SIMKAP بستگی به تعریف از ظرفیت همزمان و تحمل استرس دارد. ظرفیت همزمان به عنوان عملکرد به دست آمده ای تعریف می‌شود که به طور همزمان مربوط به کار های عادی و کارهای مربوط به عملکرد شناختی (حل مسئله) می‌باشد.

اخیرا از واژه وظایف چندگانه استفاه می‌شود تا مشخص کننده این استعداد باشد. تحمل استرس به عنون امتداد داشتن کارایی فرد تعریف می‌شود که در زمان مواجه با وظایف عادی مربوط به نرمال(مبنایی) و شرایط استرس زا ادامه پیدا می‌کند.

اجرا  :

SIMKAP شامل پنج آزمون فرعی می‌باشد. در فرم طولانی (S1)، سه آزمون فرعی اولیه نشان دهنده وظایف عادی می‌باشند و هدف آنها اندازه‌گیری مبنای مربوط به سرعت و دقت ادراکی می‌باشد. آنها از نظر محتوا (شماره ها، کلمات، شکل‌ها) متفاوت هستند.

در فرم کوتاه (S2) سرعت و دقت درک ، فقط با استفاده از موارد عددی اندازه‌گیری می‌شوند.

چهارمین آزمون فرعی مربوط به فرم طولانی (دومین آزمون فرعی مربوط به فرم کوتاه) شامل وظایف ذهنی غیر پیچیده (حل مسئله) می‌باشد. آخرین آزمون فرعی ، موردی می‌باشد که ظرفیت همزمان را اندازه‌گیری می‌کند.

این مورد شامل الزامات قبلی می‌باشد .هر دو مورد مربوط به وظایف سرعت / دقت درک و وظایف مربوط به حل مسئله که به صورت همزمان صورت می‌گیرند.

فرم‌های آزمون :

فرم‌های آزمون طولانی (S1) و کوتاه (S2) در دسترس می‌باشند.

امتیاز بندی :

مهمترین متغیرهای امتیاز بندی عبارت از ظرفیت همزمان و تحمل استرس می‌باشند. علاوه بر این، سرعت و دقت درک تحت شرایط نرمال (مبنایی) و استرس زا مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

پایایی :

در فرم‌های کوتاه و و بلند، ضرایب پایایی مربوط به عملکرد کلی برای ظرفیت همزمان و تحمل استرس، به ترتیب بین ۰٫۹۴و ۰٫۹۷ و بین ۰٫۸۹ و ۰٫۹۱ متغیر است. ضرایب پایایی آزمون همزمان برای سرعت درک برابر با ۰٫۹۶ (مبنایی) و برای دقت ۰٫۸۴ (همچنین مبنایی) می‌باشد.