تشریح SRT

SRT آزمونی است که زمان پاسخ ساده را اندازه‌گیری می‌کند.

 در این آزمون از پد فشاری استفاده می‌شود. در صورتی که پد فشاری در دسترس نباشد و شما بخواهید که آزمون را ارزیابی کنید، شما می‌توانید از دکمه سمت راست (یا دوم) ماوس استفاده کنید. افراد آزمون¬دهنده همواره باید از پد فشاری استفاده کنند.

نمایش دادن

محرک این آزمون یک مربع ساده در صفحه می‌باشد.


شکل ۴۲٫ صفحه مأموریت SRT

مأموریت

به محض اینکه فرد مربع را در صفحه می‌بیند، باید پد فشاری را فشار بدهد.
در اینجا یک مرحله تمرینی (بلوک۱) شامل۲۴ آزمایش و دو مرحله ارزیابی (بلوک۲ و بلوک۳) وجود دارد که هر کدام از آن¬ها دارای۵۰ آزمایش هستند.

حالت‌های آزمون SRT

آزمون SRT دارای یک حالت می‌باشد:
• بالینی

زمان اجرا

زمان اجرا برای این آزمون در حدود پنج دقیقه می‌باشد.

دستورالعمل اجرایی SRT

در این آزمون از پد فشاری استفاده می‌شود. مطمئن شوید که این پد در روبروی صفحه قرار دارد و فرد به راحتی به آن دسترسی دارد به نحوی که با انگشت اشاره دست غالب خودش می‌تواند دکمه را به صورت آرام فشار دهد.

مرحله یک (مرحله تمرینی)

زمانی که صفحه شروعSRT نمایش داده می‌شود، پد فشاری را در اختیار فرد قرار بدهید و نحوه کارکرد آن را به وی توضیح بدهید. انگشتان آن¬ها باید به آرامی بر روی دکمه¬های مربوط به پد فشاری قرار بگیرند ولی آن را به سمت پایین فشار ندهند.

در این لحظه، اولین مرحله این آزمون را توضیح بدهید:

برای شروع اولین مرحله از آزمون، k را فشار بدهید.

در هر زمان که فرد دکمه صحیح را فشار دهد، کامپیوتر صدا خواهد داد و خوب را نمایش خواهد داد. در صورتی که فرد اشتباه انجام بدهد، کامپیوتر یک صدای بم کوتاه¬تر(بیپ) را خواهد داد و یکی از پیام‌های زیر را نمایش خواهد داد.

در صورتی که فرد دکمه را خیلی زود فشار بدهد، این پیام داده می‌شود:

در صورتی که فرد دکمه را خیلی دیر فشار بدهد، این پیام داده خواهد شد.

در صورتی که فرد دکمه صحیح را فشار ندهد (اشتباه )، این پیام داده خواهد شد:

بعد از ۲۴ آزمایش، کامپیوتر یک مکث خواهد داشت و عبارت لطفا صبر کنید را نمایش خواهد داد.