روان درمانی بدن – ذهن (BMP) یک رهیافت درمانی شناختی – بدنی می باشد و شامل عناصر فیزیولوژی، پیشرفت حرکتی اولیه و تمرکز بدن – ذهن می باشد و به یک رهیافت درمانی دارای برند تجاری تبدیل شده است.

BMP با استفاده از مواردی از قبیل آگاهی، تجسم و آناتومی تجربی به افراد کمک می کند تا با تجارب بدنی خود ارتباط برقرار کنند و سلامتی کلی شان افزایش یابد.

روان درمانی بدن – ذهن می تواند برای درمان افراد، زوج ها، خانواده ها و گروه ها به کار گرفته شود.

• تاریخچه مربوط به روان درمانی بدن – ذهن

• نحوه کار روان درمانی بدن – ذهن

• در دوره های روان درمانی بدن – ذهن چه اتفاقاتی صورت می گیرد؟

• معمولا چه نوع شرایط و مشکلاتی با استفاده از روان درمانی بدن – ذهن درمان می شود؟

• آموزش و گواهی نامه های مربوط به روان درمانی بدن – ذهن

• انتقادات و محدودیت های مربوط به روش روان درمانی بدن – ذهن

روش روان درمانی بدن – ذهن توسط سوزان آپوشیان و مابین دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ معرفی شد.

در طول دهه ۱۹۷۰، آپوشیان یوگا، مدیتیشن و رقص را مورد مطالعه قرار داد.

وی همچنین رساله های فارغ التحصیلی خود را با موضوعات روان شناسی، بیو مکانیک و رقص درمانی را به ترتیب در دانشگاه ویرجینیا، دانشگاه بوستون و دانشگاه نیویورک ارائه داد. ولی آموزش تمرکز بر بدن – مغز باعث شد که دانش وی نسبت به شناخت کاربرد بالینی مربوط به روش روان درمانی بدن – ذهن بیشتر شود.

بر اساس وب سایت رسمی این روش درمانی، تمرکز بر بدن و مغز یک مطالعه تجربی بوده و بر اساس تجسم و کاربرد اصول آناتومی و کالبد شکافی، روان شناسی، سایکو فیزیکال (وابسته به علم روابط ما بین تن و روان) و توسعه ای می باشد.

در این روش از حرکت، تماس، صدا و ذهن استفاده می شود.

آپوشیان بعد از کامل کردن آموزش خود در زمینه تمرکز بر بدن – ذهن و به همراه موسس این روش، بونی بایندبرج کوهن در سال ۱۹۸۲، شروع به بکارگیری آموخته های خود در رابطه با افرادی کرد که مشکلات سلامت روانی بی شماری داشتند.

اصول مربوط به تمرکز بر بدن – ذهن، به عنوان مبنای توسعه روش درمانی بدن – ذهن بکار گرفته شده است.

نحوه کار روش روان درمانی بدن – ذهن

روش روان درمانی بدن – ذهن بر مبنای این ایده است که افراد تمایل دارند تا از تجارب بدنی خود دور شوند.

به دلیل اینکه وجود و شخصیت انسانی قادر به تفکر، ایجاد و اعمال کنترل بر محیط پیرامون خودش است، آنها بر ذهن خود متمرکز می شوند و نسبت به بدنشان بی توجهی می کنند.

پیدا کردن درمانگری که قادر به استفاده از BMP باشد می تواند به فرد کمک کند تا ذهن و بدن خود را آزاد بگذارد و به آنها اجازه دهد تا تجربه کنند و هماهنگ باشند.

برای کمک به افراد به منظور دسترسی به چنین یکپارچگی و هماهنگی مابین بدن و ذهن، BMP چند عامل، اصول و تکنیک های کلیدی را به کار می گیرد. این موارد عبارتند از:

• توسعه موارد مرزی:

این عبارت بیانگر مفهوم مرز در جایی است که توانایی (بالفعل) فرد تمام می شود، و توانایی بالقوه وی شروع می شود. افرادی شروع به پیشرفت و توسعه می کنند که همواره در حال یادگیری، رشد و نمو کردن باشند. مرز بیانگر جایی است که افراد از جایی که قبلا در آن بوده اند شروع به حرکت می کنند و به مناسب بودن و “شدن” تبدیل می شوند.

• تجسم:

تجسم یکی از مفاهیم اصلی در BMP می باشد و بیانگر حرکت و هُل دان افراد به سمت یک فضای باز و ارتباط برقرار کردن با تجارب، احساسات و همچنین بیان کردن وضعیت بدنی خودشان می باشد. با اجازه دادن به بدن افراد برای برقراری ارتباط، این افراد می توانند آسیب های قبلی، الگوهای منفی و دیگر مشکلات روان شناختی را که به آنها ضربه می زند را از بین ببرند.

• پیشرفت و توسعه:

درمانگران BMP در روش های منحصر به فرد خود از معیارهای توسعه ای استفاده می کنند تا منجر به رشد عواطف و احساسات فرد شوند.

• آناتومی تجربی:

BMP از روش تمرکز بر بدن – مغز به دست آمده است، و درمانگران BMP با استفاده از این ابزار، در طی مراحل تجارب عاطفی و در یک سطح فیزیولوژیایی، از فرد حمایت می کنند.

• برنامه ریزی فعال:

این تکنیک برای نشان دادن جریان انرژی در بدن استفاده می شود و شامل جاهایی است که انرژی فشرده و / یا تخلیه می شود.

• چرخه بر هم کنش:

این چرخه شامل مراحل چهار گانه ای است که به پیشرفت فرد درمانجو کمک می کند.

این چرخه با تجسم شروع می شود، با شناسایی تمایلات فرد ادامه می یابد و به سمت آگاهی نسبت به واکنش به این تمایل، انتقال می یابد و در نهایت منجر به واکنش می شود و مراحل آن خاتمه می یابد.

در دوره های روان درمانی بدن – ذهن چه اتفاقاتی صورت می گیرد؟

بر اساس عقاید موسس آن ، سوزان آپوشیان، “هر یک از دوره های BMP متفاوت از سایر دوره ها می باشد.

یک دوره BMP با پیدا کردن هدف فرد از مراجعه به درمان شروع می شود.

بر اساس این هدف، ما با همکاری یکدیگر نحوه حرکت این تمایل در بدن را از طریق مسیر توسعه ای منحصر به فرد پیدا می کنیم.

بر اساس این مسیر، ما بررسی می کنیم که فرد به چه نحوی می خواهد از این پیشرفت حمایت کند.

این مرحله برای افراد مختلف دارای تنوع زیاد می باشد.

برخی از افراد قادر به تفکر و بحث در مورد راهی هستند که مربوط به مرحله توسعه بعدی می باشد، برخی دیگر از افراد بیشتر تنفس می کنند و از بینش بدنی برای پیدا کردن مرحله توسعه بعدی استفاده می کنند و در نهایت، برخی از افراد از حرکت و صدا استفاه می کنند”.

معمولا چه نوع شرایط و مشکلاتی با استفاده از روان درمانی بدن – مغز درمان می شود؟

بر اساس وب سایت رسمی روان درمانی بدن – مغز، متخصصان به این نتیجه رسیدند که BMP در درمان مشکلات زیر کاربرد دارد:

• استرس بعد از آسیب

• اوتیسم

• مشکلات وسواسی – عقیده ای

• تغییر حالات روانی

• اعتیاد

• افسردگی

• اضطراب

• غصه و زیان

• اختلالات مربوط به خوردن