روانشناسی تجربی چیست؟

روانشناسی تجربی چیست؟

استفاده کردن از روانشناسی آزمایشی از لحاظ تاریخی پر اهمیت ترین شیوه تحقیق در روانشناسی به حساب می‌آید .

و هدف از این شیوه مطالعه برخورد موجود تحت شرایط به خصوص و مقایسه کردن حالت های او در این موقعیت می باشد.

آزمایش کننده موقعیت ویژه تحولات برخورد را ایجاد می‌کند و آزمایش شونده تحت این موقعیت قرار می‌گیرد حاصله مطالعه خواهد شد.

و متغیر مستقل محرکی می باشد که تحول پذیری پیدا خواهد کرد و متغیر وابسته جواب می باشد.

که به متغیر مستقل داده خواهد شد و آزمایش کننده می‌تواند از راه های متعدد بر متغیر مستقل نظارت داشته باشد.

که معمولترین آنها شیوه ی تحول و تغییر مستقیم می باشد.

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره خانواده” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

انواع آزمایشهای روانشناسی

 • تمام آزمایشهای روانشناسی باید از دو گروه گواه و آزمایشی مورد استفاده قرار داد .
 • و گروه آزمایشی شامل اشخاصی می شود که در موقعیت به خصوص آزمایش قرار خواهند گرفت.
 • و آثار دارای اعتبار مستقل روی آنها مطالعه خواهد شد.

گروه گواه افرادی می باشند که این کیفیت های گروه آزمایشی را دارا می باشند.

اما تحت موقعیت آزمایش واقع نخواهند شد بدین ترتیب تحولاتی که در اثر متغیر مستقل ایجاد می شود.

با مقایسه کردن دو گروه قابل مطالعه می باشد.

و برای به دست آوردن اطمینان از نتیجه های تجربیات باید به نکته های زیر توجه داشت:

 • –  رسیدگی کردن از لحاظ توارث
 • –  رسیدگی کردن از راه طرح آزمایش
 • –  پالایش تجربی

این شیوه ها به منظور حذف کردن و یا در مورد ضعف قرار دادن آثار های متغیر هایی می باشد .

که مورد علاقه آزمایش کننده نمی باشد و در موارد دشوار و پیچیده تر روانی آثار عوامل مختلف با یکدیگر درگیری پیدا خواهند کرد .

و باید به کیفیت تغییر از یک عامل در واحد زمان به آن توجه کرد.

روانشناسی تجربی چیست؟1

شیوه‌ی آماری فرضیات روانی

و شیوه‌ی آماری فرضیات روانی را به صورت کیفی و به صورت کمی در خواهند آورد .

و نتیجه های تجربیات متغیر مستقل و روی محور عمودی تغییرات متغیر وابسته را ثبت می کنند.

که در روانشناسی از انواع نمودارها که ارتباط میان متغیرها را آشکار خواهد کرد .

مورد استفاده قرار می دهند بنابراین هرگاه بخواهیم یک نوع برخورد را از روی برخورد دیگری به پیش بینی کردن بپردازیم.

بستگی ها و توابع را به کار خواهیم برد و بستگی عبارتند از اظهاری که به طور کمی یا نمودار.

یا کلام تحولات متغیر وابسته را همزمان با متغیر مستقل نشان خواهد داد.

مشاوره تحصیلی کسی که از درس خوندن پیشمون شده و می خواهد درست انتخاب رشته کنه

 معایب و محاسن شیوه ی تجربی

معایب:

۱.

 •  تاکید کردن بر کلیات که بیشتر پژوهش ها بر طبق سنت قانونگرا صورت می‌گیرد .
 • که بر ادغام به مردم برای کسب کردن وجه مشترک دارای تاکید می باشد.
 • تا فرد نگر به یگانه بودن شخص اهمیت خواهد داد.

۲.

 •   پژوهش زمان‌بر و همینطور وقت گیر می باشد.

۳.

مهارت فنی:

 • پژوهش مستلزم دارا بودن توانایی و مهارت فنی قابل ملاحظه می باشند.
 • که باعث دلسردی اشخاصی می شود که خواهان پژوهش می باشند.

 

محاسن شیوه ی تجربی

۱.

 •   این شیوه به کنجکاوی های یک محقق جواب خواهد داد.

۲.

 •   خواست فردی. برخی از روانشناسان پژوهش را برای رضایت درونی انجام خواهند داد.
 • یعنی آنها چالش پژوهشی را علاقه دارند.

۳.

 • رقابت بین حرفه ها.  بعضی از اشخاص به عنوان مسیری برای پیشبرد رشته تخصصی خود به پژوهش گرایش پیدا می کنند.

۴.

 • آزمایش ها قابل تکرار شدن و تعمیم پذیر می باشد.

۵.

 • نتیجه های عینی که نتیجه به طور عینی بیان خواهد شد.

۶.

 • نتیجه ها  قابل اندازه گرفتن می باشند و یعنی می‌توانیم گزاره‌های کیفی را به گزاره‌های کمی تبدیل کنیم.
 • و گزاره های کیفی مثل خوب و یا بد و زیاد و غیره.
 • گزاره کمی مثل عدد بر حسب واحد های اندازه گیری مانند میلی متر و شمارش مقادیر.

۷.

 • محرک ها قابل مدیریت می باشند و بررسی اثر متغیر مستقل و وابسته راحت تر .
 • و دقیق تر می باشد و محرک ها و عوامل تحت کنترل آزمایشگر می باشند.

۸.

 •   منشاء بیشتر فرضیات و نظریه ها علمی می باشند.

۹.

 • آزمایشگر می تواند متغیر های مزاحم را مدیریت کنند و اثر آنها را بر روی آزمودنی ارزیابی کنند.

رشته های علم روانشناسی

در دنیای امروز روانشناسی آزمایشی به عنوان رشته ای از علم روانشناسی و رابطه نزدیک با زیست شناسی .

و همینطور فیزیولوژی مطرح می باشد که در این نوع روانشناسی مبحث های به خصوصی مثل  حافظه .

و همینطور یادگیری با استفاده کردن از شیوه آزمایش مدیریت شده آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

و روانشناسی آزمایشی تجربی در مقایسه کردن با دیگر علوم تاریخچه کوتاه تری را دارا می باشد .

و هنوز مرحله های نوزادی خود را در این مدت سپری می‌کند اما شیوه های آزمایشی که مطرح می کنند .

در طبقه بندی اشخاص از نظر دقت کردن و شنوایی و بینایی و غیره دارای فایده و تاثیر گذار می باشد.

و اگر در آن زمان قلمرو  روانشناسی تجربی محدود به مسئله هایی مانند احساس و درک ها.

و همینطور یادگیری و حافظه بود در دنیای امروز شرایط کاملاً تغییر و تحول پیدا می‌کرد .

روانشناسی تجربی چیست؟

پژوهش در روانشناسی تجربی

 • پژوهش در روانشناسی تجربی بیشتر مسئله های روانشناختی مانند روانشناسی اجتماعی .
 • و همینطور روانشناسی محیط و غیره را شامل خواهد شد که شیوه آزمایش معیار علم روانشناسی.
 • به عنوان یک علم دارای استقلال می باشد که ابتدا نمایش به عنوان یک شیوه علمی به منظور ارزیابی کردن .
 • ارتباط موجود بین متغیرها و رد و قبول کردن فرضیه به کار برده شده است که آزمایشگاه روانشناسی.
 • در سال ۱۸۷۹ به کار برده شد و بعد از تغییر و تحولات و پیشرفت کردن این علم با انقلاب رفتارگرایی.
 • در روانشناسی  و از این شیوه برای مطالعه‌ی برخورد موجود زنده و تفکر کردن به عنوان کنش مغز استفاده فراوان شده است.
 • و اگرچه مسئله روانشناسی به مراتب پیچیده‌تر از مسئله دیگر علوم طبیعی می‌باشند.

آزمون های روان سنجی

بعضی از پدیده‌های روانی را نمی توان با شیوه آزمایش به مطالعه کردن پرداخت اما انجام دادن مطالعه ها به صورت منظم .

و استفاده کردن از آزمون های روان سنجی دارای اعتبار در شیوه بالینی در موقعیت مدیریت شده یک شیوه ی آزمایشی می باشد.

که بعضی آن را روش تجربی نامیده اند و به همین خاطر به عقیده بعضی از روانشناسان این شیوه را از شیوه آزمایش .

و روانشناسی آزمایشی متمایز می دانند و در دنیای امروز بر طبق نظریه روانشناسی شناختی با استفاده کردن.

از دستاوردهای علوم اعصاب در چارچوب روانشناسی آزمایشی مورد مطالعه قرار داده اند .

و در این دیدگاه و طرز فکر روانشناسی آزمایشی به عنوان زیرمجموعه‌ای از علوم اعصاب در کنار روان شناسی زیستی.

و همینطور روانشناسی فیزیولوژیک و غیره مطرح می باشد که آن برخورد و تفکر به عنوان کنش عصب مرکزی و مغز می باشد.

 موضوع روانشناسی آزمایشی

 •  موضوع روانشناسی آزمایشی همان موضوع مورد مطالعه در حوزه روانشناسی علمی می باشد .
 • که با شیوه آزمایش و استفاده کردن از  امکانات آزمایشگاهی و در موقعیت کنترل کردن .
 • و مدیریت کردن متغیرها به مطالعه ای برخورد موجود زنده و پدیده‌های روانی می‌پردازند.
 • و به همین خاطر این روانشناسی را آزمایشگاهی هم نام گذاری کرده اند.
 •  تاریخچه روانشناسی آزمایشی همان تاریخ روانشناسی علمی می باشد .
 • که متاثر از فلسفه تحصلی اوایل قرن نوزدهم در آلمان و مطالعه های پیرامون مناسبت‌های روان .
 • و فیزیک در کنار علوم شیمی مخصوصاً فیزیولوژی می باشد پس روانشناسی آزمایشی میان سالهای ۱۸۰۰ تا ۱۸۵۰ .
 • بر پایه پژوهش های فیزیولوژیست ها و پدیدار شناس ها در کنار علوم زیستی بنیانگذاری شده است.
 • هرچند که طی قرن‌های متمادی فلسفه و دانشمندان همواره به رویکرد ذهن و بدن آدمی توجه و اهمیت می دادند .
 • ولی با شروع شدن روانشناسی علمی معمولا مقارن با تاسیس شدن اولین آزمایشگاه روانشناسی می دانند.

 

 

 

تماس با بهترین مشاوران خانواده کانون مشاوران ایران

۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲ خط ویژه  

منبع : مطالعات دانشگاه رویال لندن


 

تکنیک های خانواده درمانی به زبان ساده

28 آذر 1402/توسط دکتر نظری

روش رفتار با خواهر شوهر

28 آذر 1402/توسط دکتر روانشناس مشاوره خانواده

روش های معجزه آسا آشتی با مادر

بپذیرید که مرتکب اشتباه شده اید. هنگامی که به صورت شفاف تعیین شد که به …
28 آذر 1402/توسط روانشناس

با همسر دروغگو چه کنم؟

دروغگویی همسر یکی از رایج ترین رفتارهای انسان است. دروغگویی می تواند دلا…
2 آذر 1402/توسط دکتر روانشناس مشاوره خانواده

رابطه ی دوستی طلایی داشته باشید

مدیریت رابطه عاشقانه ، راه های ابراز علاقه رابطه سالم و پایدار یکی…
26 آبان 1402/توسط دکتر روانشناس مشاوره خانواده

چگونه زوج شادی باشیم؟

19 مهر 1402/توسط دکتر نظری

راه حل طلایی مدیریت رابطه زناشویی در حال شکست

3 مهر 1402/توسط دکتر نظری

جملات احساسی برای نشان دادن علاقه به همسر

19 شهریور 1402/توسط دکتر نظری

با مردان خسیس چگونه رفتار کنیم؟ روش جدید درمان خساست مردان

19 تیر 1402/توسط دکتر نظری

روش دلبری معجزه آسا برای رابطه ای رویایی

روش دلبری | آشنایی با راه و شیوه های دلبری از مرد و زن ر…
11 تیر 1402/توسط دکتر نظری

روش های روانشناسی معتبر برای ابراز احساسات به عشق

31 خرداد 1402/توسط دکتر نظری

چند عامل در روابط زناشویی لذت بخش را بشناسیم

29 خرداد 1402/توسط دکتر نظری
بارگذاری موارد بیشتر

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *