زنان برونگرا امکان دارد در رفتار با شوهر درونگرای خود دچار مسائلی بشوند که شاید در رابطه با مرد برونگرا و زن درونگرا چندان این امر پررنگ نباشد .

مردها برونگرا می باشند و زنها درونگرا که زن ها از گفت‌وگوهای صمیمانه لذت خواهند برد و عاشق مورد توجه قرار گرفتن می باشند و رودررو مقابل یک نفر می باشند .

در صورتی که مردها با احساسات عمیق چندان میانه‌ای ندارند و بیشتر گروه‌ها و همینطور جمع‌های بزرگ را به آن علاقه دارند که برونگرایی و درونگرایی خصوصیات شخصیتی می باشد نه خصوصیات مربوط به جنسیت.

درونگرا چه زن و چه مرد درگیر احساسات و تفکرات خودشان می باشند در صورتی که برونگرا معاشرتی می باشند و به تعامل و برخوردهای اجتماعی توجه می کنند .

بنابراین زنان برونگرا امکان دارد در برخورد کردن با شوهر درون گرایی خود دچار مسائلی بشوند که در رابطه ی با مرد برونگرا و زن درونگرا چندان این امر پررنگ نمی باشد.

به طور مثال شما بیان می کنید که از لباس جدید من خوشت می آید و همسر شما بیان می کند بله و شما در جواب می‌گویید: این زشت ترین لباسی می باشد که من تا به حال مشاهده کرده ام که تو در این لباس درست مانند یک اسب آبی خواهی شد .

چیزی که او تصور می‌کند و برای شما بیان کرده است این می باشد که این لباس خیلی به تو می آید و زیبا می باشد . در این لباس زیبا شده ای و تو هرچه که بپوشی زیبا می‌شوی.

درونگراها با وجود اینکه در اکثر اوقات همان احساسی را دارا می باشند که یک برونگرا دارد ولی نمی دانند که به چه صورت احساسات خود را بازگو کنند و یا اصلا احساس نمی کنند که ضرورت دارد فکر و احساس و همینطور هیجان‌های خود را آشکار کنند .

اگر از یک درونگرا پرسشی بپرسید که جواب بله یا خیر می باشد قطعاً فقط در همین حد پاسخ خواهد داد بله یا خیر. پس بهتر می باشد پرسش های تان را به صورت دیگری بازگو کنید به طور مثال نظرت در رابطه با لباس جدید چه می باشد؟

یا اینکه تلاش کنید نظرش را با بازگوکردن پرسش های پیاپی کسب کنید و او را به مکالمه وادار کنید تا گرایش برونگرایی شما هم راضی شود.

درونگراها می‌شنود و پردازش خواهند کرد و به فکر فرو خواهند رفت و جواب کوتاه می دهند و دوباره به فکر فرو خواهند رفت و برونگراها می‌شنوند و به پردازش کردن می‌پردازد و پاسخ می دهند .

به عبارت دیگر درونگراها می نشیند و به این فکر خواهند کرد که این لباس زیبا و برازنده می باشد ولی برونگراها ابراز می کنند که این لباس چقدر زیبا و برازنده به حساب می‌آید.

 زمان باهم بودن

هنگامی که همسرتان بیان می کند به تنهایی احتیاج دارد منظورش این نمی باشد که به خاطر با شما نبودن تنهایی را می خواهد بلکه فقط به سازماندهی ذهنی و به دست آوردن انرژی مجدد احتیاج دارد به طور معمول پس از مدت کوتاهی تنها بودن بهتر از قبل نزد شما باز خواهد گشت .

انرژی فراوانی برای ارتباط بهتر با شما را به دست خواهد آورد در صورتی که برونگراها معمولا در جمع و همینطور گروه‌های اجتماعی شارژ خواهند شد و انرژی دریافت می‌کنند بنابراین به همسرتان این زمان را بدهید تا بتواند توجهی را که به آن احتیاج دارید نثار شما کند.

پدر و مادری کردن

اینطور تصور نکنید که فرزندان شما از علاقه پدر به خود بی خبر می باشند و صرفاً به این علت که او علاقه و محبت اش را فریاد نخواهد زد همسر شما ارتباط متفاوتی با فرزندانش دارا می باشد .

هرگز در این رابطه داخل نشوید و تلاش نکنید که ارتباط بزرگ تر و عمیق تری را به وجود آورید که فرزندان شما عشق و مهر پدرشان را به درک کردن بپردازند و احتیاجی ندارند که شما این مسئله را به آنها ثابت کنید .

این را به یاد داشته باشید که درون گرا بودن و ایراد گرفتن نقطه ضعف نمی باشد بلکه فقط به این معنی می باشد که شخص درونگرا به طریقی متفاوت ارتباط برقرار خواهد کرد .

هنگامی که پای پدر و مادر بودن وسط می‌آید فرق شخصیتی داشتن یا داشتن زبانهای متفاوت هیچگونه ایرادی ندارد که در حقیقت به نفع بچه ها هم می باشد به دلیل اینکه به آنها این امکان را خواهد داد تا نوع تیپ شخصیتی خودشان را متوجه بشوند و آن را باور کنند.