دروغ می تواند تعریف های متعددی را دارا باشد و از فرد تا فرد و همینطور از فرهنگ تا فرهنگی دیگر دارای فرق می باشد اما به طور کلی دروغ سخن گفتن صحبتی می باشد که گوینده آن را می داند که صحیح نمی باشد .

اما به قصد فریب دادن یا سوء استفاده کردن از اطرافیان آن را بازگو می‌کند که در برخی از فرهنگ ها بیان کردن دروغ و در بعضی از شرایط ها تشویق هم دارد مانند دروغ گفتن برای آشتی دادن میان دو نفر و یا پیشگیری کردن از هدف رسیدن به شما که پژوهش‌های فراوانی هم بر روی مسئله اینکه به چه علت دروغ می گوییم و به چه صورت آن را به تشخیص دادن بپردازیم و همینطور چگونه با آن برخورد کنیم صورت گرفته است.

به طور قطعی تمام ما در شرایطی واقع شده ایم که به ما دروغ گفته اند و احتمالا شرایطی به وجود آمده که حداقل ترغیب به دروغ گفتن شده ایم و حتی شاید هم دروغ بگوییم. دروغ گفتن انواع های متعددی دارد که شامل موارد زیر خواهد شد.

انواع دروغ

دروغ مصلحتی

دروغ مصلحتی یک نوع دروغ کوچک و بدون ضرر می باشد که برخی از اشخاص برای اینکه شخص مقابل خود را ناراحت نکنند آن را مورد استفاده قرار خواهند داد و برخی اوقات از دروغ مصلحت آمیز به نفع خود استفاده خواهیم کرد به طور مثال دوستانتان از شما سوال می کنند که مدل موی جدید من خوبه؟

و شما برای این که دوست خود را ناراحت نکنید بیان می‌کنید که خوب شده است. در صورتی که اعتقاد دارید اصلا هم خوب نمی باشد .

علت های دیگری هم برای استفاده کردن از دروغ مصلحتی موجود می باشد مانند دور بودن از استرس و پریشانی و همینطور پیشگیری کردن از به وجود آمدن ضرر و کمک کردن به اشخاص و غیره . یکسری از دروغ‌ها دروغ کوچک به حساب می‌آیند و یک سری از آنها دروغ بزرگ به حساب می‌آیند.

برخی اوقات یک سری از اطلاعات درست به قدری به صورت مرتب و منظم در کنار هم قرار می‌گیرند که شنونده برداشت غلط می‌کند ، برداشتی را که گوینده قصد آن را دارا می باشد.

 علائم بازگشت مردان به رابطه با نوجوان
اقدامات بالینی در سلامت روان
مشاوره بارداری
مشاوره تحصیلی کسی که از درس خوندن پیشمون شده و می خواهد درست انتخاب رشته کنه

دلیل گفتن

متاسفانه دروغ گفتن برای خیلی از ما یک امر معمولی به حساب می‌آید و روزانه حتی جاهایی که احتیاج به دروغ گفتن هم نمی باشد باز دروغ می گویند این گونه اشخاص به طور معمول عزت نفس سستی دارند و تلاش می‌کنند .

نقطه های ضعف خود را به پوشاندن بپردازند که بیشتر اشخاص برای حفظ کردن آبرو حاضر می باشند که به دروغ گفتن بپردازند.

توجه داشته باشید که این امر پر اهمیت ترین چیزی می باشد که هر فرد دارد و برای حفظ کردن آنها کوشش و تلاشی که احتیاج باشد انجام می‌دهد.

از جمله دلیل و علتی که اشخاص به دروغ گفتن گرایش پیدا می کنند وجود داشتن ترس می باشد که ترس از نبود آگاهی و ترس از اینکه مردم در رابطه با ما چه تفکراتی خواهند کرد که اشخاص دروغگو به ناچار دروغ خواهند گفت تا بر ترس اینکه اگر درست را بیان کنند چه اتفاقی رخ خواهد داد و برخی از افراد دروغ گو به دلیل اینکه از عواقب آن می‌ترسند دروغ خواهند گفت.

بیشتر اشخاص به دلیل اینکه نشان بدهند که آدم پر اهمیتی می باشد به دروغ گرایش پیدا می‌کند تا حالا چند بار اتفاق افتاده که فردی را بشناسید که در رابطه با موضوعی دروغ گفته باشد.

جبران کردن نداشته ها

بیشتر اشخاص هم برای جبران کردن نداشته های خود دروغ می گویند که همان نوعی از پُز دادن به حساب می آید که شاید جایی در این رابطه در شبکه‌های اجتماعی مشاهده کرده باشید.