تشریح OTS

OTS آزمونی برای برنامه¬ریزی فضایی می‌باشد که بر مبنای آزمون مقدار انباشت¬های کمبریج CANTAB ، تغییر می‌کند.
این آزمون عملکرد ناحیه پیشانی مغز را اندازه‌گیری می‌کند.

نمایش دادن


شکل ۲۵٫ صفحه آموزش OTS که نشان دهنده مسئله یک حرکتی است (متن انگلیسی: COPY THIS)

دو نمایشگر که دارای سه توپ رنگی هستند، برای فرد نمایش داده می‌شوند. این نمایشگر¬ها به نحوی نمایش داده می‌شوند که فرد به راحتی بتواند تعداد توپ¬های رنگی انباشت شده در انباره¬ها (محل انباشت) یا تعداد توپ¬های انباشت شده¬ای که از یک ستون آویزان هستند را مشاهده کند.

این آرایش یک مفهوم سه بعدی را ارائه می‌دهد که برای فرد قابل مشاهده و مشخص می‌باشد و با راهنمای شفاهی مطابقت دارد. یک سطر از جعبه‌های دارای اعداد مختلف در پایین صفحه قرار دارد که به سمت بالا می‌باشند.

مأموریت

اجرا کننده آزمون در مرحله اول نحوه استفاده از توپ¬ها را در پایین صفحه نمایشگر به فرد نشان می‌دهد تا الگوی نشان داده شده در بالای صفحه را کپی کند. بعد از آن، افراد توپی که باید حرکت کند را لمس می‌کنند و بعد از آن موقعیتی را که این توپ باید به آنجا حرکت کند، لمس می‌شود.

یک مسئله به فرد نشان داده می‌شود، بعد از آن فرد باید سه مسئله بعدی را حل کند. پیچیدگی مربوط به این مسائل، از یک حرکت تا چهار حرکت افزایش می‌یابد. در صورتی که فرد برای حل مسائل ، بیش از حد حرکت انجام بدهد، کامپیوتر راه حل بهینه را به فرد نشان خواهد داد.


شکل ۲۶٫ مرحله آموزش OTS بعد از حل اولین مسئله مثال (متن انگیسی به ترتیب از بالا به پایین:COPY THIS, FINISHED, Minimum moves: 1, Yoy took: 1, Well done !)

بعد از آن مسائل بیشتری به فرد نشان داده می‌شود، و وی باید برای راه ¬حل¬های مورد نیازی که در ذهنش دارد، حرکات بیشتری انجام بدهد و بعد از آن جعبه مناسب در زیر صفحه را لمس کند تا تعداد حرکات مورد نیازش را نشان بدهد.


شکل ۲۷٫ مرحله ارزیابی شده OTS که نشان دهنده مسئله ۵ حرکتی است.

حالت‌های آزمون OTS

آزمون OTS دارای ۵ حالت می‌باشد:
• ۵ – گزینه – بعد از آن – ۲۰
• ۶ – گزینه – ۲۰
• ۶ – گزینه – بعد از آن – ۲۴
• ۷- گزینه – ۱۵
• ۷ – گزینه – ۲۴

برای هر یک از حالت‌ها، اعداد اول (۵، ۶ یا ۷) نشان دهنده تعداد جعبه‌هایی هستند که در لبه پایین صفحه قرار دارند، و عدد دوم (۱۵، ۲۰ یا ۲۴) اشاره به تعداد مسئله¬های ارزیابی شده دارند که فرد باید حل کند.

برای حالت ۶ – گزینه-۲۰، ۷ – گزینه – ۱۵ و حالت ۷ –گزینه – ۲۴، حداکثر تعداد حرکات مورد نیاز برای حل سخت¬ترین مسائل در این حالت‌ها، یک مورد کمتر از تعداد جعبه‌هایی است که در لبه پایین صفحه قرار دارد.

این حالت‌ها برای اجتناب فرد از اینکه به صورتی اتوماتیک¬وار فرض کند که در صورتی که یک مسئله مشکل به نظر برسد، لزوما حرکات بیشتری برای حل کردن آن مورد نیاز خواهد بود، طراحی شده است. حالت‌های ۷ – گزینه – ۲۴ و ۷ – گزینه ۱۵ برای به چالش کشیدن افراد دارای توانایی زیاد طراحی شده¬اند.

حالت ۵ – گزینه – بعد از آن – ۲۰ و ۶ – گزینه – بعد از آن – ۲۴ برای استدلال¬های نقل قولی طراحی شده¬اند. در این حالت‌ها، حداکثر تعداد حرکات مورد نیاز برای حل سخت¬ترین مسئله، برابر با تعداد جعبه‌هایی می‌باشد که در پایین صفحه نشان داده شده است.

در صورتی که در مراحل قبلی، در این حالت‌ها مورد آزمون قرار نگرفته باشید، ما توصیه می¬کنیم که شما فقط از حالت‌های ۶ – گزینه – ۲۰، ۷ – گزینه – ۲۴ و ۷ – گزینه – ۱۵ استفاده کنید. (بستگی به تعداد افراد تحت مطالعه دارد.)

زمان اجرا

اجرای این آزمون در حدود هشت تا دوازده دقیقه طول می‌کشد. حالت ۶ – گزینه – ۲۰ کوتاه-ترین حالت موجود است ؛ بقیه موارد ۱۰ – ۱۲ دقیقه طول می¬کشند.

دستورالعمل اجرایی OTS

زمانی که صفحه شروع OTS نمایش داده شود، K را بروی شروع آزمون فشار بدهید و بگویید:

به این دو آرایش موجود اشاره کنید و بگویید:

توپ آبی رنگ را لمس کنید.توپ آبی را به موقعیت صحیحش حرکت دهید.

مقایسه را با یک ژست نشان دهید.

برای نشان دادن شدن فیدبک آبی، K را فشار بدهید.

برای نمایش داده شدن مسئله بعدی، K را فشار بدهید.