تصویر سازی ذهنی درمان

تصویر سازی ذهنی درمان

مطالعات اخیر در مورد استفاده از استعاره ها نشانگر این بوده است .

که افراد در همه مکان ها، در هر دقیقه از ۲ تا ۱۰ استعاره استفاده می کنند.

شاید به همین دلیل است که در تمرین مدل سازی نمادین.

استعاره یک عامل مهم و تعیین کننده در نظر گرفته می شود.

کاربرد استعاره فقط به بخش گفت و گو محدود نمی باشد.

افراد می تواند در ارتباطات غیر کلامی هم از استعاره ها استفاده کنند.

برای مثال، نمادها، استعاره ها و تصویر ذهنی می تواند از طریق کلمات، ژست ها.

زبان بدن و نقاشی بیان شوند و همچنین می تواند به صورت آگاهانه و غیر آگاهانه ابراز شوند.

اهداف افراد در استفاده از استعاره ها می تواند عبارت باشد از:

 • توضیح یک اتفاق آسیب زا.
 • بیان کردن یک احساس مشکل.
 • بیان کردن یک تجربه یا اتفاق به صورت خلاصه.
 • بیان کردن مفاهیم انتزاعی به صورت دقیق.
 • خلاصه بیان کردن اطلاعات حجیم.
 • بحث در مورد موارد مشکل.
 • توصیف یک تجربه درونی.

استعاره های نمادین

استعاره های نمادین و تصویر ذهنی می توانند مشخص و یا نامشخص باشند.

برای مثال، در صورتی که یک مرد بگوید ” کل وزن جهان بر روی شانه های من هست”.

کاملا مشخص است که وی به صورت کنایه آمیز و استعاره ای صحبت می کند.

و بنابراین استعاره مشخص و صریح می باشد. ولی اگر آن مرد بگوید که “دوست دارم.

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره خانواده” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

بدانم که چه کاری را باید در مورد شغلم انجام بدهم”.

 • عبارت چه کاری، نشانگر یک استعاره نامشخصو نامفهوم است.
 • معمولا در موارد بیشتری از استعاره های نامشخص استفاده می شود.
 • ولی در برخی مواقع فهمیدن آن سخت تر می باشد.
 • در طول درمان، یک درمانگر معمولا از یک فرآیند چهار مرحله ای.
 • برای ایجاد یا توسعه استعاره های ایجاد شده  است.
 • توسط فرد درمانجو، استفاده می کند. 

در اغلب موارد از یک مجموعه نُه سوال زبان صریح، برای پیشرفت این پروسه استفاده می شود.

تصویر سازی ذهنی درمان

مرحله شناخت استعاره ذهنی

مرحله ۱ (شناخت استعاره):

 • وقتی که فرد درمانجو در طول گفتار درمانی از یک استعاره استفاده می کند.
 • درمانگر همراه با تکرار کردن آن کلمه، شروع به پرسیدن سوالات دیگری از فرد می کند تا استعاره را مشخص تر کند.

مرحله ۲ (توسعه و پیشرفت استعاره):

 • درمانگر با استفاده از سوالات نُه گانه زبان صریح، توسعه.
 • و مشخص کردن استعاره استفاده شده را تسهیل می کند و همچنین هدف وی کمک به فرد.
 • برای برقراری ارتباط با استعاره در سطوح مختلف می باشد. تا زمانی که این استعاره به صورت کامل.
 • و از طریق زبان، ژست، هنر و سایر روش ها درک شود، معمولا درمانگر یک مدتی را در این مرحله باقی می ماند.

مرحله ۳ (کار بر روی استعاره):

 • با مشخص شدن و شناخته شدن استعاره استفاده شده توسط فرد درمانجو.
 • درمانگر دوره را به سمت یک هدف درمانی خاص پیش می برد.
 • برای مثال، ممکن است که درمانگر محدودیت های مربوط به استعاره را پیدا کند.
 • و به فرد درمانجو کمک کند تا استعاره را دوباره بسازد، و یا از وی بخواهد .
 • که یک داستانی را بگوید که عبارات موجود در استعاره را شامل شود.

مرحله ۴ (تغییرات کامل):

 • در طول این فرآیند، معمولا استعاره ها به صورت کامل یا جزئی تغییر می کنند.
 • در طول این مرحله، درمانگر می تواند به کامل بودن این تغییرات کمک کند .
 • و فرد به یک چشم انداز و دیدگاه جدیدی دست یابد که قابل اعمال در زندگی روزمره فرد باشد.

استعاره های تصویرسازی ذهنی

مرحله اول:

استعاره شناخته شده است.

فرد درمانجو:

اخیرا حس می کنم که من نامرئی هستم.

درمانگر:

و چه زمانی حس می کنی نامرئی هستی، چه نوع نامرئی منظورت هست؟

فرد درمانجو:

مثل یک روح هستم.

درمانگر:

و روح، چه نوع روحی هست؟

فرد درمانجو:

روحی که از مه درست شده است. شما می تواند از من عبور کنید.

توسعه استعداد ذهنی

مرحله ۲:

استعاره توسعه می یابد.

درمانگر:

و زمانی که یک شخص از مه عبور می کند، چه اتفاقی رخ می دهد؟

درمانجو:

از هم می پاشد و پراکنده می شود.

درمانگر:

و چه زمانی از هم می پاشد، در کجا پراکنده می شود؟

درمانجو:

به همه جا می پاشد. شما می توانید به صورت کاملا مشخص آن را ببینید.

درمانگر:

آیا می توانی به من نشان بدهی که بدن شما کجا می رود؟

درمانجو:

(فرد در کل فضای اتاق حرکت می کند، با دست های خود دایره های تکراری می کشد)

شکل گیری استعاره ذهنی

مرحله ۳:

استعاره دوباره شکل می گیرد.

درمانگر:

خب، بعضی مواقع شما احساس می کنید که یک روح نامرئی از ابرها هستید.

که مردم از شما عبور می کنند، و باعث می شوند که مه از هم بپاشد .

و در همه جا پخش شود. برای اولین بار در چه زمانی روح دیده می شود، دوست دارید چه اتفاقی بیافتد؟

درمانجو:

من دوست دارم که دیده شوم. من دوست دارم که شاداب و سرزنده باشم.

درمانگر:

و چه زمانی دیده می شوید و شاداب می شوید، بعد از آن چه اتفاقی می افتد؟

درمانجو:

آنها به من توجه می کنند و می فهمند که من مهم هستم.

درمانگر:

و چه چیزی نیاز است تا روح دیده شود، سرزنده باشد ، مورد توجه قرار گیرد و مهم باشد؟

درمانجو:

روح باید فنا شدن در پس زمینه را متوقف کند. نیاز دارد تا وجود داشته باشد و شکلی به خود بگیرد.

تصویر سازی ذهنی درمان1

ایجاد استعاره های ذهنی

مرحله ۴:

استعاره ایجاد می شود و در دیدگاه افراد تغییراتی صورت می گیرد.

درمانگر:

چه چیزهایی نیاز است تا روح از فنا شدن جلوگیری کند و یک شکلی به خود بگیرد؟

درمانجو:

نیاز دارد تا با صدای بلند خواسته های خود را بگوید. از اینکه آسیب ببیند نترسد.

درمانگر:

و چه زمانی روح این را با صدای بلند می گوید، از آسیب دیدن نمی ترسد، و بعد از آن چه اتفاقی می افتد؟

درمانجو:

 • در آخر احساس اعتماد به نفس و سالم بودن می کنم. من با خودم صادق خواهم بود.
 • و آنها خواهند فهمید که من چه کسی هستم، آن را قبول می کنند و یا طرد می کنند.
 • و هر اتفاقی که بیافتد من احساس راحتی خواهم داشت.
 • بعد از این مرحله، افراد درمانجو به صورت کلی راهنمایی می شوند تا یک داستان جدیدی را پیدا کنند .
 • که شامل زمینه های مربوط به استعاره هم باشد. در برخی مواقع، پیدا و استفاده کردن از استعاره های ساده .
 • برای افراد مزایایی دارد، در حالی که بعضی دیگر از افرد یک مرحله اضافی و تکاملی را انجام می دهند.
 • و  استعاره های آنها کاملا تغییر می کنند.
 • در هر دو سناریو، اغلب افراد یک خود بینی بهتر و یک حس کلی بهزیستی را تجربه می کنند .
 • که در نتیجه استعاره درمانی و مدل سازی نمادین در این افراد شکل می گیرد.

محدودیت های مدل سازی نمادین

وب سایت رسمی مدل سازی نمادین، the clean collection، شامل تعدادی مطالعات تحقیقی، مقالات آکادمیک.

و مقالات حرفه ای مناسبی است که از کارایی استعاره درمانی و مدل سازی نمادین حمایت می کنند.

برای مثال، یک مطالعه که در مجله مدیریت تغییرات سازمانی[۱] در سال ۲۰۰۸ چاپ شد.

 • نتیجه گیری کرد که استفاده از استعاره های بصری از طریق تغییرات سازمانی.
 • منجر به بهبود وضعیت تجارب عاطفی کارمندان شد.
 • با این وجود، انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه مفید می باشد.
 • مطالعاتی که پیامدهای درمانی مدل سازی نمادین را بررسی می کنند.

و احتمالا منجر به بهبود اعتماد پذیری به این شیوه درمانی هم خواهد شد.

 • علاوه بر آن، به نظر می رسد که مدل سازی نمادین شامل یک مجموعه مهارت های خاص و توانایی های بالینی است .
 • که نیاز است افراد در یک دوره آموزشی مناسب شرکت کنند. محدودیت دسترسی می تواند .
 • برای درمانگران علاقمند به دوره های آموزشی، چالش جدی باشد.
 • افزایش فرصت های دسترسی و آموزشی نه تنها منابع مورد نیاز متخصصان را برای آنها فراهم می کند.
 • بلکه همچنین منجر به توسعه کلی این روش درمانی خواهد شد.

 

[۱] The Journal of Organizational Change Management (2008)

 

 

تماس با بهترین مشاوران خانواده کانون مشاوران ایران

۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲ خط ویژه  


 

درمان افسردگی همسر مشاور خانواده

شوهر یا زن افسرده | درمان افسردگی همسر

در صورتیکه شوهر ، دوست پسر شما یا همسر ، دوست دختر شما از یک افسردگی…
خرداد ۴, ۱۳۹۸/توسط دکتر روانشناس مشاوره خانواده

زنان چه چیزی از شوهرانشان می خواهند

اردیبهشت ۳, ۱۳۹۸/توسط دکتر سارا نظری

تکنیک های خانواده درمانی به زبان ساده

اسفند ۲۸, ۱۳۹۷/توسط دکتر سارا نظری

اشتباهات بعد از بهم خوردن رابطه

اسفند ۱۴, ۱۳۹۷/توسط دکتر سارا نظری
شوهرم بغلم نمی کنه 1

شوهرم بغلم نمی کنه 

شوهرم بغلم نمی کنه 
بغل کردن همسر بسیار مفید است و مطمئنا دل…
مرداد ۹, ۱۳۹۷/توسط روانشناس
زوج درمانی مشارکتی1

زوج درمانی مشارکتی

برای پخش فایل مرورگر خود را آپدیت کنید یا از اینجا فایل را …
مرداد ۴, ۱۳۹۷/توسط روانشناس
مدل سازی نمادین

مدل سازی نمادین

مدل سازی نمادین
مدل سازی نمادین (SyM) یک روش درمانی است .

که…
مرداد ۳, ۱۳۹۷/توسط روانشناس
با همسرم مشکل دارم

با همسرم مشکل دارم

برای پخش فایل مرورگر خود را آپدیت کنید یا از اینجا فایل را …
تیر ۲۶, ۱۳۹۷/توسط روانشناس
احساس کمبود محبت1

احساس کمبود محبت

احساس کمبود محبت
یکی از پر اهمیت ترین نکته ها در مورد ابراز کردن مح…
تیر ۲۲, ۱۳۹۷/توسط روانشناس
گروه ازدواج موقت

گروه ازدواج موقت

گروه ازدواج موقت

ازدواج موقت که به صیغه موقت مشهور می‌باش…
تیر ۱۸, ۱۳۹۷/توسط روانشناس
نظریه روانشناسی ساختار گرایی

نظریه روانشناسی ساختار گرایی

نظریه روانشناسی ساختار گرایی، که نظریه مربوط به روش درمانی س…
تیر ۱۷, ۱۳۹۷/توسط دکتر روانشناس مشاوره خانواده
از پدرم بدم میاد1

از پدرم بدم میاد

از پدرم بدم میاد
اگر به طور دائم با کودک خود در حال جنگ و دعوا…
تیر ۱۶, ۱۳۹۷/توسط روانشناس
بارگذاری موارد بیشتر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *