ابراز وجود چیست؟

یکی از مهارت های اجتماعی با اهمیت مهارت های ابراز وجود است.

ابراز وجود توانایی شخصی است که در طول دو دهه گذشته توجه زیادی را به خود جلب کرده است.

مهارت ابراز وجود شامل رفتارهایی است که شخص را قادر می سازد به منافع خود عمل کند و برای گرفتن حقوق خود بدون هیچ گونه حس اضطراب و با بیان حس حقیقی خود به راحتی رفتار نماید یا کوشش کند بدون آسیب رساندن به حقوق دیگران حق خودش را بگیرد.

ابراز وجود یا جرات و یا بیان خود از مهارت های ارتباطی و یکی از مهارت های کلیدی محسوب می شود.

ابراز وجود بدان معنی است که من به خواسته ها و نیازهای خودم احترام می گذارم و به دنبال راه هایی برای بیان آنها به طور درست هستم.

نکات زیر در بیان مهارت ها مهم هستند

مهارت های بیانی به این معنی است که من به نیازها و ارزش های خودم به اندازه بقیه و نه بیشتر احترام می گذارم.

من به حفظ حریم خصوصی و فضای شخصی و مرزهای دیگران احترام می گذارم، و به حفظ حریم شخصی خویش احترام می گذارم و نسبت به دیگران نیز همین حس را دارم.

معرفی تست

این تست به وسیله گمبریل و ریچی (۱۹۷۵) طراحی شده است و دارای چهل پرسش است.

هر پرسش نشان دهنده یک وضعیت است که پاسخ دهنده بایستی درجه نگرانی و احتمال پاسخ خود را در قبال هر پرسش مشخص سازد.

درجه ناراحتی ذهنی که به مقدار و مقدار اضطراب و استرس پاسخ دهنده در مواجهه با این وضعیت ها اشاره دارد و نرخ بروز رفتار که به امکان بروز چنین رفتارهایی اشاره می کند.

تست ابراز وجود گمبریل و ریچی برخلاف سایر تست های ابراز وجود برای اشخاص خاصی طراحی نشده است و پرسش های آن محدوده بزرگی از وضعیت های گوناگون را دربر می گیرد.

۱٫ قادرم درخواست دوستی که چیزهای با ارزش را از من می خواهد رد کنم.

۲٫ قادرم از رفیقم تعریف و تمجید کنم.

۳٫ قادرم از رفیقم بخواهم که لطفی در حق من بکند.

۴٫ قادرم در قبال اصرار فروشنده برای خرید جنسی مقاومت کنم.

۵٫ وقتی مقصر هستم، جرأت پوزش طلبیدن را دارم.

۶٫ قادرم اگر کسی با من قرار ملاقاتی بگذارد، آن را رد کنم.

۷٫ وقتی از چیزی می ترسم قدرت بیان آن را دارم.

۸٫ وقتی مشغول کاری هستم و کسی مزاحم شود، قادرم به او بگویم که مزاحم است.

۹٫ قادرم از استادم تقاضای نمره اضافی و یا پاداش کنم.

۱۰٫ وقتی از چیزی بی اطلاعم جرأت ابراز بی اطلاعی از آن را دارم.

۱۱٫ قادر به رد درخواست دیگران برای قرض گرفتن پول هستم.

۱۲٫ قادرم از شخصی در مورد مسائل خصوصی اش سوال کنم.

۱۳٫ قادرم حرف های یک رفیق پر حرف را قطع کنم.

۱۴٫ توانایی انتقاد سازنده از کسی را دارم.

۱۵٫ در گفتگو با یک شخص غریبه توانایی پیشقدم شدن را دارم.

۱۶٫ قادر هستم از اشخاص گوناگون، تعریف و تمجید کنم.

۱۷٫ قادرم با دیگران قرار ملاقات بگذارم.

۱۸٫ اگر خواهش اولیه من برای قرار ملاقات رد شود، قادرم ملاقات را در وقت دیگری تقاضا کنم.

۱۹٫ اگر متوجه پرسشی نشوم یا آن را نفهمم، قادرم مجددا آن را بپرسم.

۲۰٫ قادرم داوطلب انجام دادن کاری باشم که دوست دارم.

۲۱٫ قادرم از رفیقم در مورد اینکه آیا از رفتارم ناراحت شده یا نه پرسش کنم.

۲۲٫ اگر کسی را دوست داشته باشم، قادرم دوست داشتنم را ابراز کنم.

۲۳٫ اگر در رستورانی مناسب پذیرایی نشوم توانایی اعتراض را دارم.

۲۴٫ اگر کسی از رفتارم انتقاد کند قادرم رک و رو راست با وی بحث کنم.

۲۵٫ قادرم اشیاء معیوب را به فروشنده اش پس بدهم.

۲۶٫ توانایی ابراز عقیده در برابر عقیده مخالف را دارم.

۲۷٫ قدرت مقاومت در مورد خواسته ها را در هر شرایطی دارم.

۲۸٫ اگر کسی کار منصفانه ای در مورد من انجام دهد، حسم را بیان خواهم کرد.

۲۹٫ قادر هستم قرار ملاقات با اشخاص را بپذیرم.