محیط آزمون

آزمون‌های مجموعه تحقیقاتی CANTAB به منظور اجرا شدن تحت نظارت فرد آزمون گیرنده طراحی شده است.

برای این آزمون¬ها، کامپیوتر یک وسیله راحت و دارای تهدید کمتر برای مرتبط شدن فرد با آن است که فرد اجرا کننده را از نظارت و تعاملات اجتماعی آزاد می¬کنند.

آزمون دادن بر روی یک میز

کامپیوتر آزمون باید در یک اتاق ساکت قرار بگیرد و فرد باید به طور مستقیم در برابر صفحه نمایش و با فاصله مناسب (تقریبا ۳۰ تا ۵۰ سانتی متر) از آن بشیند تا بتواند صفحه را لمس کند، و همزمان با آن به صورت عمودی بر روی یک صندلی بشینند و نیاز به خم شدن به سمت جلو نداشته باشند.

آن¬ها نباید در هنگام نشستن بر روی میز، آرنج خود را بر آن بگذارند.

آزمون دادن در تخت خواب

در صورتی که ویژگی¬های آزمون الزام کند که فرد بر روی تخت خواب آزمون بدهد، فرد باید تا حد ممکن در حالت نشسته قرار بگیرد و صفحه به صورت مستقیم در روبروی آن¬ها باشد و فاصله لمس راحتی را با میز قرار داده شده بر روی تخت خواب داشته باشد.

لمس کردن صفحه

فرد باید از انگشت نشان یا سبابه برای لمس کردن صفحه استفاده کند. آن¬ها نباید به صفحه کلید یا ماوس دسترسی داشته باشند، چرا که آزمون¬ها به این موارد نیاز ندارند. افراد فقط باید قادر به لمس کردن صفحه لمسی یا فشار دادن پد باشند (برای آزمون¬هایی که نیاز به پد فشاری دارند).

برای آزمون VRM، صفحه باید به نحوی قرار بگیرد که به راحتی به سمت صورت اجرای کننده آزمون برگردانده شود و در طول مراحل یادآوری آزاد، دور از فرد قرار بگیرد.

برای آزمون¬هایی که نیاز است اجرا کننده آزمون، مراحل آزمون را نشان دهد، صفحه باید به صورتی قرار بگیرد که آزمون گیرنده به آن دسترسی داشته باشد تا آزمون را تشریح دهد.

در صورتی که گزینه اجرای آزمون بدون صفحه کلید انتخاب شود، فرد آزمون گیرنده باید همواره به صفحه نمایش دسترسی داشته باشد.

صفحه کلید و ماوس

صفحه کلید و ماوس باید به نحوی در کنار کامپیوتر قرار بگیردند که در روبروی فرد اجرا کننده آزمون باشد تا اجرا کننده آزمون در طول آزمون¬ها، به راحتی به صفحه کلید دسترسی داشته باشد. فرد آزمون¬دهنده اجازه لمس صفحه کلید یا ماوس را ندارد.

 به دلیل اینکه آزمون¬ها بر مبنای نمونه سازی ماوس می¬باشند، فرد اجرا کننده آزمون و آزمون دهنده باید در هنگام اجرای آزمون ماوس را لمس نکند.

پد فشاری

در صورتی که شما برای اجرای آزمون¬ها نیاز به پد فشاری نداشته باشید، شما نیاز به متصل کردن پد فشاری به کامپیوتر نخواهید داشت. در صورتی که حالت¬هایی از آزمون را اجرا می¬کنید که به پد فشاری نیاز دارد، شما باید پد فشاری را به کامپیوتر وصل کنید و آن را به صورت زیر مرتب کنید:

پد فشاری یک دکمه¬ای

برای آزمون¬های که به پد فشاری یک دکمه¬ای نیاز دارند (AGN, MTS, RTI, RVP و SRT)، پد فشاری باید به سمت جلوی صفحه حرکت داده شود، و همان طور که در شکل ۲ نشان داده شده است، باید به نحوی قرار داده شود که دکمه پاسخ، یا دکمه بعد از کابل، ۱۵ ساتی متر با صفحه فاصله داشته باشد و نسبت به دکمه دیگری که هیچ نوع کاربردی ندارد، به سمت فرد پاسخ دهنده نزدیک¬تر باشد.

شکل .۲ ترتیب قرار گیری پد فشاری در آزمون¬های یک دکمه¬ای. دکمه پاسخ با دایره سبز رنگ نشان داده شده است.


شکل۳٫ ترتیب قرار گیری پد فشاری در آزمون¬های دو دکمه¬ای. دکمه پاسخ چپ با دایره قرمز رنگ دکمه پاسخ راست با دایره سبز رنگ نشان داده شده است.

برای CRT, AST و SST، که به دو دکمه پاسخ بر روی پد فشاری نیاز دارند، پد فشاری باید به نحوی قرار بگیرد که سمت طولانی¬تر پد فشاری، در روبروی فرد قرار بگیرد. فرد باید به نحوی قرار بگیرد که انگشت¬های نشانه یا اشاره وی بر روی دکمه¬های پد فشار قرار داده شوند. کابل پد فشاری نباید در برابر فرد قرار بگیرد.

در صورتی که بخواهید از پد فشاری برای ثبت پاسخ¬های فرد در آزمون GNT استفاده کنید، شما باید آن را به نحوی مرتب کنید که به صورت مورد نشان داده شده در بالا و برای آزمون دو دکمه¬ای باشد که همچنین باید دور از دید فرد باشد (برای مثال، در زیر میز قرار بگیرد).

انجام عملیات بدون صفحه کلید

اگر شما از تبلت و یا PC قابل حمل کوچک استفاده می¬کنید ، می¬توانید مجموعه تحقیقاتی CANTAB را بدون استفاده از صفحه کلید اجرا کنید . و به جای آن از صفحه لمسی استفاده کنید که تشریحات مربوط به آن در ادامه بیان می‌شود.

به جای دکمه فاصله گذار

زمانی که دستور العمل اجرایی آزمون شما را ملزم کند که دکمه K را فشار دهید (معمولا برای پیشرفت در طول یک آزمون)، شما باید به جای آن دکمه قرار گرفته در گوشه صفحه لمسی را یک بار لمس کنید . شما تا حد ممکن باید سمت گوشه¬تر را لمس کنید.

شکل ۴٫ دو دکمه گوشه ای (در اینجا به رنگ سبز نشان داده شده است) مربوط به صفحه لطفا صبر کنید را لمس کنید. (متن انگلیسی روی شکل: Please wait)

به جای کلید ESC

در صورتی که بخواهید آزمون را متوقف کنید یا آزمون را کنسل کنید، به جای فشار دادن کلید ^، گوشه بالای صفحه را سه بار فشار بدهید (که در شکل ۵ نشان داده شده است) .

شما باید تا حد امکان، گوشه ترین قسمت صفحه را لمس کنید. بعد از آزمن شما باید جعبه بله یا خیر که در صفحه نمایش داده می¬شود را لمس کنید.

شکل ۵٫ دو گوشه سمت بالا (در اینجا به رنگ سبز نشان داده شده است) در صفحه مأموریت BLC

برای آزمون GNT، که شما را ملزم می¬کند تا نشان دهید که جواب¬های فرد صحیح یا نا صحیح می¬باشند، شما باید از پد فشاری برای ثبت جواب¬های فرد استفاده کنید.

اجرا کننده آزمون

اجرا کننده آزمون باید در کنار فرد پاسخ دهنده قرار بگیرد و دستور العمل¬های اجرایی را تشریح دهد. همراه با هر آزمون، راهنماهای شفاهی ارائه شده است و عکس العمل¬ها و ترغیب¬های شفاهی خاص می¬تواند در جایی که نشان داده شده است، مورد استفاده قرار بگیرد.

اجرا کردن آزمون به صورت مجزا

در صورتی که شما بخواهید آزمون¬های مجموعه تحقیقاتی CANTAB را به صورت مجزا اجرا کنید:
 شخصی را که می¬خواهد آزمون(ها) را اجرا کند را انتخاب کنید یا اطلاعات مربوط به یک شخص جدید را وارد کنید.

 بر روی نوار گروه کلیک کنید و یک گروهی را که شامل آزمون (یا آزمون¬هایی) است که شما می¬خواهید با کلیک کردن بر روی محور کشیدن به سمت پایین، در سمت راست جعبه گروه اجرا کنید را انتخاب کنید.

 در صورت لزوم، حالت آزمون را از طریق کلیک کردن بر روی محور آزمون در ستون حالت و سپس کلیک کردن بر روی محور کشیدن به سمت پایین تغییر دهید تا لیست حالت¬های موجود نمایش داده شود. حالتی را انتخاب کنید که شما می¬خواهید با کلیک کردن بر روی آن اجرا کنید.

 بر روی آزمونی که می¬خواهید انتخاب کنید، کلیک کنید تا آن را انتخاب کنید.

 در صورتی که می¬خواهید بیش از یک آزمون را انتخاب کنید، بر روی آن¬ها کلیک کنید (کلید b را به سمت پایین بگیرد و با استفاده از ماوس، بر روی آن¬ها کلیک کنید) ، یا درصورتی که آزمون¬های دلخواه شما به ترتیب در یک خط و در کنار هم قرار داشته باشند، در چپ ترین قسمت ستون اعداد آزمون خاکستری، کلیک کنید و بکشید.

 بر روی دکمه اجرای آزمون¬های انتخاب شده کلیک کنید تا آزمون(های) انتخاب شده را اجرا کنید. جعبه تایید دیالوگ ، جزئیات مربوط به فرد و آزمون(هایی) را که می¬خواهید اجرا کنید را به صورت خلاصه بیان می¬کند. در صورتی که اطلاعات مربوط به صفحه دیالوگ درست باشند، بر روی دکمه تایید کلیک کنید تا ادامه بدهید و گروه آزمون را اجرا کنید و در غیر این صورت بر روی دکمه کنسل کلیک کنید.

 لطفا از دستور العمل اجرای آزمون که دارای جزئیات کامل می¬باشد و اطلاعات اجرایی آزمون¬ها برای اشخاص که در ادامه این راهنما ارائه می¬شود، استفاده کنید.
تمامی آزمون¬های موجود در مجموعه تحقیقاتی کن تب، در حالت صفحه کامل اجرا می¬شوند.

تمامی این فرآیند همراه با جزئیات بیشتری در راهنمای کاربر نرم افرازی مجموعه تحقیقاتی CANTAB آورده شده است.

دستور العمل¬های اجرایی

راهنمایی شفاهی در دستور العمل اجرایی از طریق افراد آزمون¬دهنده بر مبنای دامنه سنی و IQ ارائه شده است که شامل افراد سالم و همچنین افراد دارای اختلال¬هایی در یک دامنه گسترده می-باشد.

کلمه¬بندی این دستور العمل¬ها به نحوی طراحی شده است که از آموزش غیر عمدی افراد برای استفاده از یک استراتژی (برای مثال، توان بخشی شفاهی) نسبت به مورد دیگر اجتناب شود. از این رو ما توصیه می¬کنیم که شما تا حد منطقی و ممکن، از دستور العمل¬هایی که ارائه کردیم تبعیت کنید.