مشخصات این آزمون :

سازگاری، فروش بالا، قابلیت استفاده آنلاین، مطابقت با مدل راش، مقاومت در برابر موارد نادرست.

زبان‌ها:

چینی (سنتی)، چکی ،انگلیسی، فنلاندی، فرانسه‌ای، آلمانی، ایتالیایی، پرتقالی، رومانیایی، روسیه‌ای، اسلواکیایی، اسپانیایی .

کاربرد :

این آزمون به وسیله اندازه‌گیری نحوه دریافت و تکرار اطلاعات بصری توسط فرد پاسخ‌دهنده، عملکرد حافظه تصویری وی را اندازه‌گیری می‌کند(به حافظه سپردن موقعیت نماد ها در یک نقشه شهر).

پس زمینه نظری :

آیتم‌های آزمون، که بر مبنای توضیحات ساختاری خاصی ایجاد شده است، عملکرد حافظه تصویری را بررسی می‌کنند.

این حافظه تصویری در ایجاد دانش مربوط به نقطه حافظه، که یکی از جنبه‌های مربوط به توانایی فرد برای جهت یابی کردن خودش است، نقش مهمی را دارد.

آیتم‌های آزمون، اساسا بر مبنای نظریه ارائه تصویری کوسلین  (1980) و مدل پردازش اطلاعات یکپارچه هنگی  ایجاد شده است.

اجرا :

در مرحله اول، برای فرد پاسخ‌دهنده یک نقطه شهری روی یک صفحه نمایش نشان داده می‌شود که مربوط به موقعیت‌های خاص می‌باشد (کافه ها، اداره ها، ایستگاه های راه آهن و غیره) که بر مبنای نماد‌ها نشان گذاری شده است.

فرد پاسخ‌دهنده باید موقعیت مربوط به نماد‌های انفرادی را حفظ کند و در مرحله بعدی، آن ها را به صورت صحیحی تکرار کند.

این آزمون با نشان دادن یک نقظه شهری بدون نماد صورت می‌گیرد و از فرد پاسخ‌دهنده درخواست می‌شود تا نماد‌هایی را که قبلا بر روی نقشه بوده است را نشانه‌گذاری کند.

به محض اینکه فرد پاسخ‌دهنده یک نقطه را بر روی نقشه نشانه‌گذاری کند، موقعیت واقعی نماد پرسیده شده، بر روی نقشه نشان داده می‌شود؛ از این طریق فرد پاسخ‌دهنده بازخوردی را برای اصلاح جواب خودش پیدا می‌کند.

وظیفه فرد، بر اساس تعداد نماد‌ها و مشخصات فضایی تغییر می‌کند.

فرم‌های آزمون :

سه نوع فرم آزمون در دسترس می‌باشد؛ که بر اساس درجه دقتی که که در تخمین پارامتر فردی (PAR) وجود دارد، متفاوت می‌باشند.

فرم گزینشی  می‌تواند برای به دست آوردن یک شناخت سریع در موقعیت‌هایی استفاده شود که ارزیابی صورت گرفته پیامد خاصی را برای فرد پاسخ‌دهنده نداشته باشد (برای مثال، مطالعات صورت گرفته در حافظه بصری به عنوان فاکتور کنترل اندزه گیری می‌شود).

فرم دقت  باید فقط برای موقعیت‌های تشخیصی خاصی استفاده شود که دقت اندازه‌گیری افزایش یافته دارای اهمیت خاصی می‌باشد (برای مثال نظریه‌های کارشناسی در زمینه قانونی).

افزایش دقت اندازه‌گیری (کاهش خطای تخمین) مربوط به دوره، به زمان آزمون طولانی تری نیاز دارد.

ارزیابی :

نتایج به دست آمده، پارامتر شخصی و مقایسه موارد معیار (رتبه بندی درصدی) را با توجه به” متغیر عملکرد حافظه بصری” نشان می‌دهد.

اعتبار:

تمامی آیتم‌ها با معیار‌های نظریه آزمون احتمالی مطابقت دارند و به همین دلیل می‌توانند برای اندازه‌گیری بخش‌های مناسب مشابه به کار گرفته شوند.

به دلیل اینکه ارائه موارد به صورت انطباقی صورت می‌گیرد، یک دقت بهینه ای در مورد اندازه‌گیری تمامی سطوح مربوط به توانایی فرد وجود دارد.

از این رو دقت اندازه‌گیری مورد نیاز، می‌تواند در نتیجه تعداد آیتم‌هایی به دست بیاید که بسیار کمتر از سایر موارد می‌باشد. میزان اعتبار به دست آمده r = 0.64 برای آزمونS1،r = 0.75 برای آزمون S2 و r = 0.84 برای آزمون S3 می‌باشد.