مشخصات این آزمون :

مقایسه‌ای ،قابلیت اجرای آنلاین، فرم آزمون همزمان،گزارش تکمیلی، مقاومت در برابر موارد نادرست.

زبان‌ها:

عربی، بلغارستانی،چینی (سنتی)، هلندی، انگلیسی، فنلاندی، آلمانی، ایتالیایی، لهستانی، پرتغالی،روسیه‌ای، صربستانی،اسلوکیایی .

کاربرد :

DAKT برای اندازه‌گیری سرعت درک و دقت استفاده می‌شود . به این معنا که کیفیت و تعداد تمرکز و توجه آزمون می‌شود.

پس زمینه نظری :

DAKT یکی از آزمون‌های غیر شفاهی می‌باشد که برای اندازه‌گیری سرعت و دقت استفاده می‌شود. سرعت درک به صورت ظرفیت ثبت جزئیات به صورت سریع و در یک محیط ادراکی و تفاوت قائل شدن به موارد نامرتبط تعریف می‌شود.

نسبت تعداد خطاها و تعداد عملکرد به عنوان دقت اندازه‌گیری تعریف می‌شود. تحقیقات مربوط به توانایی ذهنی از آنالیز فاکتور استفاده می‌کند تا یک ارزیابی دقیقی از مولفه سرعت داشته باشد. DAKT بر روی این فاکتور متمرکز می‌شود.

اجرا :

DAKT شامل سه آزمون فرعی می‌باشد (اعداد،حرف و شکل‌ها). وظیفه فرد آزمون دهنده عبارت از شناسایی و نشانه‌گذاری آیتم‌ها در بالاترین سرعت و دقت ممکن می‌باشد.

فرم‌های آزمون :

دو نوع فرم آزمون همزمان (S1 و S2) در دسترس می‌باشد. هر یک از زیر مجموعه‌ها می‌تواند به صورت مجزا استفاده شود.

امتیاز بندی :

تعداد جواب‌هایی که به صورت صحیح می‌باشد، برای اندازه‌گیری سرعت درک استفاده می‌شود؛ درصد خطاها در تعداد کل آیتم‌ها، میزان دقت را نشان می‌دهد. راهنمای نتایج، امتیازات خام و استاندارد را برای هر آزمون فرعی و کل آزمون نشان می‌دهد.

پایایی :

ضریب پایایی آزمون همزمان برای سرعت درک برابر با r = 0.96 و برای دقت برابر با r = 0.85 می‌باشد.

اعتبار :

اعتبار روان‌شناسی DAKT کاملا مشخص می‌باشد . فرد به صورت آنی در مورد توجه و تمرکز فکر می‌کند. اعتبار منطقی با استفاده از تعریف عملیاتی سرعت و دقت درک تعریف می‌شود. اعتبار پیشگویی برای وظایفی که به سطح بالای سرعت و دقت بالا نیاز دارند، نشان داده شده است.