مشخصات این آزمون:

انطباق‌پذیری، زمان آزمون کوتاه ، نیاز به وسایل اضافی .

زبان‌ها:

انگلیسی ،آلمانی ، روسیه‌ای.

کاربرد:

اندازه‌گیری تحمل استرس واکنشی و سرعت واکنش و ارزیابی معایب توجهی در موقعیت‌هایی که به واکنش‌های مداوم، سریع و متغیر نسبت به تغییرات سریع در محرک صوتی و بصری نیاز دارد.

DTKI به عنوان یک ورژن مناسبی از آزمون تصمیم (DT) که برای کودکان طراحی شده است، شامل روش‌های اندازه‌گیری است که در طول سال‌های زیاد و به همراه ارائه روش مبتکرانه و دوست دار کودک، موفقیت خودش را اثبات کرده است.

حوزه‌های اصلی مربوط به کاربرد این آزمون عبارتند از: روان‌شناسی آموزشی، روان‌شناسی مدرسه ای، روان‌شناسی عصب شناختی، روان‌شناسی بالینی، دارو شناسی روانی، روان‌شناسی ورزشی، ارزیابی توانایی حرکتی.

پس زمینه نظری :

به دلیل اینکه آزمون DTKI به نحوی طراحی شده است که شامل واکنش سریع و دقیق در شرایط استرس می‌باشد، نیاز به توجه گزینشی و تحمل استرس واکنش سطح بالایی دارد.

دشواری مربوط به DTKI، ناشی از نیاز به واکنش‌های مداوم، سریع و متغیر نسبت به محرک دارای تغییرات سریع می‌باشد.

سطح دشواری، اصولا به جفت کردن محرک – واکنش مربوط نیست، بلکه به سرعتی که محرک تغییر می‌کند و تعداد محرک‌ها و جواب‌های مختلفی بستگی دارد که موضوع باید بین آن ها انتقال یابد.

اجرا :

این آزمون شامل ارائه محرک رنگی و سیگنال های صوتی می‌باشد. کودک با فشار دادن یک دکمه مناسب بر روی پنل جواب، پاسخ خود را بیان می‌کند محرک به صورت انطباقی نمایش داده می‌شود .

به این معنا که، سرعت ارائه بر اساس سطح توانایی کودک تغییر می‌کند.

استفاده از هدست USB می‌تواند منجر به جلوگیری از مزاحمت سیگنال‌های صوتی منحرف کننده شود؛ همچنین استفاده از هدست برای اندازه‌گیری دقیق از فاصله‌های زمانی هم ضرورت دارد.

فرم‌های آزمون:

S1 حالت انطباق پذیر.

امتیاز بندی :

این ازمون برای متغیرهای “جواب‌های تصحیح شده”، “جواب‌های تصحیح نشده”، “موارد حذف شده”، “زمان متوسط واکنش‌های اصلاح شده”، “تعداد محرک‌ها” ، “جواب‌های به موقع”، “جواب‌های تاخیری” و ” جواب‌ها” امتیازاتی را در نظر می‌گیرد.