مشخصات این آزمون :

آزمون کوتاه ، مقاومت در برابر موارد نادرست.

زبان‌ها:

عربی، چینی(سنتی)، چکی، هلندی ، انگلیسی ،فنلاندی، فرانسه‌ای ، آلمانی ،هندی ،مجارستانی، ایتالیایی ،پرتقالی، روسیه‌ای ، اسلواکیایی، اسلوونیایی، اسپانیایی، سوئدی، ترکیه‌ای.

کاربرد :

ثبت توجه به تداخل کلمات رنگی، یا اختلال سرعت خواندن یا شناخت رنگ به دلیل اطلاعات مزاحم؛ قابل استفاده برای افراد بزرگسال.

پس زمینه نظری:

فرم موجود از آزمون تداخل استروپ، یک الگوی تداخل کلمات رنگی کامپیوتری می‌باشد که توسط استروپ (۱۹۳۵) معرفی شده است.

این آزمون بر مبنای این فرض قرار دارد که در صورتی که کلمات با فونت های رنگی مختلفی نوشته شوند، سرعت خواندن کلمات رنگی پایین‌تر خواهد بود.

درصورتی که رنگ و کلمات رنگی مطابق هم نباشند، یک تاخیری در اسم گذاری رنگ‌های مربوط به این کلمات وجود خواهد داشت.

این الگو در دو نوع از شرایط تجربی و بدون تاثیر تداخلی منجر به ایجاد نتایجی می‌شود: فقط تعیین سرعت خواندن کلمات رنگی و تعیین سرعت نام بردن اسم رنگ‌ها.

این عملکرد اولیه، به عنوان یک مبنا مورد استفاده قرار گرفته است و می‌تواند مربوط به دو نوع از شرایط  تداخل باشد که به صورت زیر بیان شده‌اند:

فقط سرعت خواندن، به همراه “تداخل رنگی” تنظیم شده تجربی: در صورتی که کلمات نوشته شده دارای رنگ‌های مختلفی باشند، سرعت خواندن کلمات رنگی کاهش خواهد یافت.

تنظیم آزمایشی “تداخل کلمات”، که نام گذاری رنگ‌ها دشوارتر خواهد بود، چرا که کلمات رنگی و رنگ مربوط به کلمات نوشته شده، هیچ نوع مطابقتی با هم ندارند.

اجرا  :

وظیفه مشخص شده عبارت از فشار دادن دایره ورودی مربوطه صحیح یا دکمه رنگی در سریع ترین زمان ممکن می‌باشد.

فرم‌های آزمون :

به طور کلی چهار فرم آزمون در دسترس می‌باشند. فرم‌های آزمون S4، S7 و S10 در مرحله اول “مبنا” را تعیین می‌کنند و بعد از آن “شرایط تداخل” را مشخص می‌کنند. سه فرم آزمون در رابطه با حد متوسط ورودی و دستور العمل ها متفاوت هستند. (فرد پاسخ‌دهنده با صدای بلند اسم رنگ‌ها را بیان می‌کند / نام گذاری نمی‌کند).

آزمون S8 بین آیتم‌های متجانس تفاوت قائل می‌شود. رنگ و معنای کلمات مطابقت نمی‌کنند.

امتیاز بندی :

متغیر اصلی عبارت از خواندن مورد تداخل (تفاوت مربوط به متوسط زمان واکنش مربوط به”شرایط تداخل خواندن” و “مبنای خواندن”) و نام گذری سطح تداخل (تفاوت مربوط به متوسط زمان واکنش مربوط به “نام گذاری شرایط مختلف” و “اسم گذاری مبنا”) می‌باشد.

علاوه بر این، متغیرهایی که برای هر بخش آزمون انفرادی توزیع می‌شوند عبارتند از: “متوسط زمان واکنش” و “تعداد جواب‌های نادرست”.

راهنمای آزمون، هر یک از واکنش‌های انفرادی فرد پاسخ‌دهنده به زمان واکنش فرد پاسخ‌دهنده و ارزیابی واکنش را نشان می‌دهند.

پایایی :

پایایی‌های نیم بخشی مربوط به نمونه معیار، بین r = 0.85 و r = 0.99 متغیر است.