مشاوره تخصصی خانواده

مشاوره تخصصی خانواده در مراکز مختلفی صورت می گیرد.
امکان مشاوره حضوری در کنار تلفنی وجود داشته باشد
بتوان تست های مختلفی انجام داد و روانسج آن تست ها را تحلیل کند
فضای مناسب و مطلوبی داشته باشد نه خیلی آرام باشد که فرد احساس تنهایی کند و نه نه خیلی شلوغ.
در این سایت “مشاوره خانواده” هدف دستیابی به راهنمایی های تخصصی می باشد.

  • اگر در خانواده خود نیاز به مشاوره تخصصی دارید؟
  • اگر می خواهید با یک راهنمای خانواده خوب در ارتباط باشید؟
  • اگر تمایل به بهبود زندگی خود دارید؟

02122354282

02122689558

02188422495

برترین مقالات مشاوره تخصصی خانواده

در ادامه مقالات مختلفی در این زمنیه گذاشته شده است. برخی خانواده ها در برقرار ارتباط با هم دچار مشکل هستند و برخی به دلیل وابستگی زیاد نسبت به هم چالش دارند.

پدر و یا مادر توان درک فرزند خود را ندارند و فهم مشترکی از موضوعات ندارند.

هر کدام برای خود زندگی مجزا دارند و خانواده را گسسته می کنند.

تأمین نیازهای عاطفی و جنسی

در این جلسه مشاوره خانواده چه اتفاقاتی رخ می دهد؟

۱۲ تکنیک برتر رفتار با همسر فحاش می کند

سی روش باورنکردنی ایجاد علاقه میان زن و شوهر

زن ذلیلی | مردان زن ذلیل چه ویژگی هایی دارند؟

مشاوره خانواده حضوری | قیمت مناسب کیفیت بی نظیر

تاثیر مشکلات خانوادگی بر فرزندان و روابط خانوادگی ناسالم

دلبستگی ناایمن قاتل زندگی مشترک | درمان + شناسایی

تاثیر افسردگی بارداری و استرس بر جنین