مشخصات این آزمون :

زمان کوتاه آزمون ، نیاز به ابزار اضافی ، مقاومت در برابر موارد نادرست، طیف معیار گسترده.

زبان‌ها:

عربی ،چینی (سنتی) ،انگلیسی، فرانسه‌ای، آلمانی،مجارستانی، ایتالیایی،رومانیایی ، اسپانیایی، ترکیه‌ای .

کاربرد :

ارزیابی تونایی مربوط به هماهنگی چشم – دست در انجام دادن وظایف سرعتی از قبل تعیین شده.

پس زمینه نظری :

این آزمون یک ورژن پیشرفته از آزمون “Le test du double labyrinth” مربوط به بوناردل می‌باشد که یک آزمون روان شناسی ترافیک استاندارد در فرانسه است.

آزمون اصلی یک راهنما و دستور العملی بود که توسط یک سیلندر ایجاد می‌شد و با یک سرعت ثابت می چرخید. شخص پاسخ دهنده باید به وسیله دو اهرم، دو علامت را در وسط خط یا مسیر مشخص کند.

هر باری که اثر نشانه گذاری شده با سمت خط یا مسیر برخورد داشته باشد، یک خطا در نظر گرفته می‌شود. دوره مربوط به مسیر ، به تدریج دشوارتر می‌شود و نیاز است که حرکات به صورت ثابتی تعدیل شوند.

این آزمون سرعت و واکنش مربوط به تعدیل حرکات را در مسیر ارزیابی می‌کند.

تا به امروز، آزمون‌های لابیرنت مضاعف تنها آزمون روانی حرکتی بوده است که ترکیبی از هماهنگی فاکتور‌ها، دقت در تعدیل حرکات مربوط به مسیر را ایجاد می‌کند و بر روی توجه متمرکز می‌شود و ظرفیت درک تصویری را در نظر می‌گیرد.

اجرا :

شخص پاسخ‌دهنده نیاز دارد تا به وسیله دو دست گیره کنترلی، دایره های مربوط به مسیر را ثابت نگه دارد. دست گیره سمت چپی برای هدایت سمت چپ به کار می رود و دست گیره سمت راستی، برای هدایت سمت راست کاربرد دارد. اگر این آزمون مورد استفاده قرار بگیرد، فرد پاسخ‌دهنده باید موقعیت مربوط به دایره را به وسیله دست گیره کنترلی مربوطه تعدیل کند. بعد از یک مرحله اجرایی ۴۰ ثانیه ای، مرحله آزمون شروع می‌شود و ۲ دقیقه و ۴۵ ثانیه به طول می‌کشد.

فرم‌های آزمون :

ک فرم آزمونی در دسترس می‌باشد که ۲ دقیقه و ۴۵ ثانیه به طول می‌کشد.

امتیاز بندی :

متغیرهایی که ثبت می‌شوند عبارتند از:

  • تعداد موارد اشتباه
  • طول اشتباه
  • طول اشتباه بر اساس درصد
  • تعداد اشتباهات – دست چپ
  • طول اشتباهات – دست چپ
  • طول اشتباهای بر اساس درصد – دست چپ
  • تعداد اشتباهات – دست راست
  • طول اشتباهات – دست راست
  • طول اشتباهات بر اساس درصد – دست راست