X

مشاوره خانواده تلفنی


مشاوره خانواده تلفنی در سریع ترین زمان ممکن با بالا ترین کیفیت ممکن انجام می گیرد

فقط دقت کنید دو روش به منظور این کار وجود دارد

روش اول که شامل تماس با تلفن ثابت است و هزینه مشاور تلفنی را به واریز کرده و خیلی مقرون به صرفه است.

 “” شماره تماس جهت تماس تلفنی فوری ارزان””

02122354282
02188419832

از 9 صبح تا 12 شب

مشاورین در مراکز حضور داشته تا پاسخگوی شما باشند

روش دوم استفاده از روش هوشمند که هزینه روی تلفن شما آمده و هر دقیقه 2500 تومن و بیشتر است.

روش دوم بسیار گران است و پیشنهاد نمی شود

9095872572266252در این روش از مشاوره فرد به دفتر روانپزشک خانواده متصل شده و راهنمایی می گیرد

در این هین:

 • شوهر با گوشی دیگری تلفن را گوش می دهد
 • زن با تلفن دیگری مکالمه را گوش می دهد
 • فرزندان در اتاق های دیگر مخفیانه مکلمات را گوش می دهند

لذا به این مورد دقت کنید


هنگامی که در حال انجام راهنمایی تلفنی هستید تلفن به دلیل خرابی سیمش قطع وصل می شود

یا آنتن موبایل شما می رود لذا دقت کنید

 • هنگام مشاوره در یک مکان ثابت باشید
 • آنتن دهی مناسب داشته باشد
 • تلفن ثابت خود را چک کنید که صدای خش خش ندهد

مشاور نیز باید در مکان ثابتی باشد تا ارتباط شما قطع نشود


مشاوره فرآیند است که نیاز به سکوت دارد

در خیابان راهتمایی نگیرید اگر مجبور هستید در ماشین شخصی یا یک کوچه آرام این کار را انجام دهید

در هنگام مشاوره دقت کنید کسی مخفیانه حرف های شما را گوش ندهد

در زمان درمان راه نروید چون ممکن است در چاله بیفتید یا خطر تصادف باشد

اگر برخی از حرف های مشاور را بخاطر سر و صدا نشنیدید به او بگویید و جلسه را به ساعت دیگری موکول کنید

لذا پیش از مشاوره 

 • آیا من در مکان مناسبی قرار دارم؟
 • سرصدای مزاحم در محیط نیست؟
 • امنیت نسبی وجود دارد؟
 • صدای مشاور به خوبی دریافت می کنم؟
 • تا چه حد سکوت نیاز دارم؟
 • آیا زمان های مناسبتری برای مشاوره هست؟

مطالب مرتبط