مشخصات این آزمون :

فروش بالا،زمان اجرای کوتاه، فرم آزمون مشابه، گزاش تکمیلی ، مقاومت در برابر موار نادرست، طیف معیار گسترده.

زبان‌ها :

عربی، بلغارستانی، چینی(سنتی)، کرواسیایی، چکی، هلندی، انگلیسی، فنلاندی ، فرانسه‌ای، آلمانی، یونانی، هندی، مجارستانی،ایتالیایی، پرتقالی، رومانیایی، روسیه‌ای، صربستانی، اسلواکیایی، اسلوانیایی، اسپانیایی ، سوئدی، ترکیه‌ای.

کاربرد :

ارزیابی توجه و تمرکز از طریق مقایسه شکل‌ها همراه با در نظر گرفتن تجانس یا تناسب آن ها. می‌تواند برای کودکان 4 ساله و بزرگ‌تر به کار گرفته شود (که بستگی به فرم آزمون دارد).

 پس زمینه نظری :

آزمون کاگنیترون بر مبنای مدل نظری رئولک (1991) می‌باشد که تمرکز را به عنوان وضعیتی در نظر می‌گیرد که به صورت اساسی، می‌تواند با استفاده از سه متغیر توصیف شود که عبارتند از:

  1. انرژی: وضعیت متمرکز تقاضا می‌شود و انرژی مصرف می‌کند؛
  2. عملکرد : عملکرد مربوط به تمرکز در اجرای یک وظیفه؛
  3. دقت: کیفیت انجام وظیفه.

در فرم‌های آزمون فاقد محدودیت زمانی برای کار، متغیر “انرژی” بر اساس تعریف رئولک عبارت از اندازه‌گیری زمان صرف شده در مرحله قبل از مجموعه دقت و عملکرد می‌باشد.

اجرا :

پنل جواب یا کیبورد کامپیوتری به عنوان ابزار ورودی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک مرحله معرفی پر انرژی و یک مرحله عملی حساسیت خطا، منجر به ترغیب فرد برای انجام دادن وظیفه می‌شود.

در فرم‌های آزمونی که زمان کار آزادی دارند، وظیفه فرد پاسخ‌دهنده عبارت از مقایسه یک تصویر انتزاعی با یک مدل و مشخص کردن یکسان بودن آن دو مورد می‌باشد.

با وارد کردن جواب، آیتم بعدی به صورت اتوماتیک برای فرد پاسخ‌دهنده ارائه می‌شود. در فرم‌های آزمونی که زمان کار ثابتی دارند، فقط در صورتی که عکس برابر با مدل باشد، به یک واکنش نیاز وجود خواهد داشت.

با تمام شدن زمان انقضاء ارائه، آیتم بعدی به صورت اتوماتیک ارائه می‌شود. در این آزمون امکان حذف یک آیتم و یا برگشتن به مرحله قبلی وجود ندارد.

فرم‌های آزمون :

شش فرم آزمون با زمان کاری آزاد (S1 – S3 , S8 – S9, S11) و دو فرم آزمون با زمان کاری ثابت وجود دارد که 1.8 ثانیه در هر آیتم می‌باشد (S4 – S5). فرم‌های S1 و S4 شامل موارد محرک مشابهی هستند، و فرم‌های S2 و S5 هم چنین وضعیتی دارند. با این وجود، این سه گروه از نظر پیچیدگی موارد با یکدیگر متفاوت هستند.

S8 و S9 شامل موارد بسیار ساده ای هستند، موارد محرک آن ها نامتغیر است؛ فرم S8 نسبت به این دو فرم، دشوار تر می‌باشد. این دو فرم دارای محدودیت زمانی هفت دقیقه ای هستند.