چهار ورژن تخصصی از سیستم آزمون وینا (VTS) وجود دارد که برای بکار گیری این روش در حوزه‌های مربوط به HR، عصبی، ترافیک و ورزشی توسعه داده شده اند.

هر یک از این سیستمهای آزمون وینا تخصصی شامل یک لیست از ابعاد آزمون و راهنمای آزمون میباشد که مربوط به حوزههای تخصصی کاربردی آن میباشد.

همچنین این سیستمها دارای تعدادی مجموعه آزمون ها هستند. مجموعه آزمونها عبارت از ابعادی از آزمون است که برای بررسی مسائل پیچیده و خاص کاربرد مفیدی داشته باشد.

۲ -۱ HR

برای انتخاب پرسنل، پیشرفت پرسنل و مشاوره کاری توسعه داده شده است. همچنین وظایف و شغل هایی را شامل می‌شود که در آن ها، ایمنی به عنوان یک مسئله مهم مطرح است.

(برای مثال، رانندگان حرفه ای، رانندگان قطار، خلبانان، پلیس ها و افراد نظامی، کارگران معدن و سایر شغل های صنعتی) و شامل ۲۸ آزمون می‌باشد. همچنین شامل پنج مجموعه آزمون است که عبارتند از:

• KEYHR: فاکتورهای کلیدی اچ آر
• SFCALL: فاکتورهای موفقیت مرکز تماس
• SAROAD: بررسی امنیت جاده
• SARAIL: بررسی امنیت ریل
• SAAIR: بررسی امنیت هوانوردی

۲ -۲ عصبی

به منظور بررسی اختلالات روانی و موارد بالینی توسعه یافته است.
شامل ۳۴ آزمون می‌باشد.
مجموعه آزمون‌های زیر را شامل می‌شود:
• COGBAT: ارزیابی بر مبنای شناخت
• DRIVESC: متناسب بودن با آزمون‌های رانندگی

۲ -۳ ترافیک

به منظور ارزیابی روان‌شناسی در مورد تناسب فیزیکی رانندگی توسعه یافته است.
شامل ۲۱ آزمون می‌باشد.
مجموعه آزمون‌های زیر را شامل می‌شود:
• DRIVESTA: سازگاری با استاندارهای رانندگی
• DRIVEPLS: صلاحیت لازم اضافی برای رانندگی
• PERSROAD: فاکتورهای شخصیتی رانندگان جاده

۲ -۴ ورزش

به منظور ارزیابی‌های روان‌شناسی ورزشی توسعه داده شده است.
برای رقابت زنان و مردان ورزشکار در ورزش های تیمی و گروهی بکار گرفته می‌شود.
یک ابزار کمکی مفیدی برای پیدا کردن و پیشرفت دادن استعداد ورزشی می‌باشد.
شامل ۲۱ آزمون می‌باشد.

مجموعه آزمون‌های زیر را شامل می‌شود:
• SFMOTOR : فاکتورهای موفقیت ورزش های موتوری
• SFTEAM: فاکتور‌های موفقیت در ورزش های تیمی
• TAKIDS: بررسی استعداد های ورزشی در کودکان
• TATEENS: بررسی استعداد ورزشی در نوجوانان

۲ -۵ مجموعه آزمون‌ها (ترکیبی از آزمون‌های مربوط به مشکلات ارزیابی پیچیده)

به دلیل اینکه یک مسئله ارزیابی پیچیده نمی تواند با استفاده از یک آزمون انفرادی مدیریت شود، نیاز است که چندین آزمون یا ابعاد آزمون با هم ترکیب شوند.

مجموعه آزمون‌های جدید مربوط به سیستم آزمون وینا این نیازها را تامین می کنند و همبستگی مناسب بین مسئله ارزیابی و نتایج آزمون را تضمین می کند.

ابعاد مربوط به مجموعه آزمون ها بر مبنای مطالعات مورد تایید و یا الزامات قانونی انتخاب شده است. وظایف آزمون‌ها در ابعاد مختلف، با دقت خاصی توسط کارشناسان زمینه‌های نظری و عملی اجرا می شود.

معیارهای مربوط به انتخاب آزمون های مناسب عبارت از زمان آزمون، تناسب محتویات آزمون با مسئله تحت بررسی، تناسب موارد آزمون با فرد تحت آزمون و متناسب بودن آن با کاربردهای بین المللی می‌باشد.

برای هر آزمونی یک راهنما، یک پروفایل ارزیابی (در صورت تناسب داشتن) و یک گزارشی وجود دارد که نتایج مربوط به تمامی ابعاد، در قالب فرم‌های زبانی و نموداری و به صورت خلاصه بیان می-شوند. ۱۴ مجموعه آزمون وجود دارند که می توانند در زمینه های HR، عصبی، ترافیک و ورزشی مورد استفاده قرار بگیرند.

۲ -۶ مجموع آزمون ها برای استفاده در HR
۲ -۶ -۱ KEYHR : فاکتورهای کلیدی در HR

مجموعه آزمون KEYHR، مهم ترین عوامل شخصیتی و توانایی مربوط به موفقیت در مسیر شغلی را بیان می کند. به دلیل اینکه این فاکتورهای کلیدی بدون در نظر گرفتن حوزه کاری فرد به کار گرفته می شوند، KEYHR یک بررسی کلی و مناسب را از مهارت های فردی به عمل می آورد و هیچ نیازی به مشخص کردن پروفایل کاری محسوس وجود ندارد.

این مجموعه آزمون بر روی مشخصات کلیدی مربوط به کار متمرکز می شود؛

این مورد می تواند هم برای مرحله قبل از انتخاب در ترکیب با سایر آزمون ها و یا یک بررسی ساختار یافته و هم برای انتخاب نهایی به کار گرفته شود. اعتبار مربوط به آزمون های موجود در مجموعه آزمون ها، در مطالعات معتبری مورد تایید قرار گرفته است.

۲ -۶ -۲ SFCALL : فاکتورهای موفقیت مرکز تماس

مجموعه آزمون SFCALL به منظور انتخاب کارمندان مرکز تماس (مخابرات) به کار گرفته می-شود.

این مورد توانایی های شناختی مربوط به این گروه شغلی (همانند وظایف چندگانه و توانایی‌های زبانی) و ویژگی های شخصیتی ( همانند آستانه تحمل و وجدان) را مورد آزمون قرار می دهد.

SFCALL با استفاده از معیارهایی از قبیل ارتباطات تصمیم گیرنده، بهره وری، نرخ سفارشات و کنسل شدن، در مراکز تلفنی بزرگ آلمان مورد تایید قرار گرفته است؛ این مجموعه آزمون توانایی پیشگویی مناسبی را برای فاکتورهای موفقیت این مراکز تلفن دارند.

سیستم امتیاز بندی برای هر کاندیدی، نه تنها نتایج آزمون انفرادی را برای هر کاندیدی ارائه می دهد، بلکه همچنین یک امتیاز کلی را بیان می کند که با توجه به تمامی آزمون ها به دست می آید و نشان دهنده درجه تناسب آن با یک پروفایل ایده آل (امتیاز کامل) و برای هر دو مورد فعالیت‌های درونی و بیرونی می‌باشد.

علاوه بر آن، بر مبنای متناسب بودن امتیازات، می‌توان یک رتبه بندی کلی را برای تمامی کاندیدها انجام داد.

۲ -۶ -۳ SAROAD ارزیابی امنیت جاده

مجموعه آزمون SAROAD وجود داشتن مهارت های رانندگی ضروری را در رانندگان حرفه ای بالقوه (برای مثال، در حمل و نقل عمومی، مسافرت طولانی یا مسافرت خارجی) مورد ارزیابی قرار می-دهد.

این مجموعه آزمون شامل تعدادی از ابعاد توانایی می باشد که بر اساس مطالعات مورد تایید مختلف، مهم ترین توانایی های مورد نیاز می باشند. در مرحله انتخاب از بخش گسترده مربوط به ابعاد مطالعه شده، مهارت قابل توجهی به کاربرده می شود تا بهترین ترکیب از منابع اطلاعاتی و زمان آزمون ارائه شود.

اجرای این آزمون به صورت ساده صورت می گیرد و کارایی زیادی دارد. SAROAD این امکان را فراهم می کند که یک دسته‌بندی ارائه شود و یک بررسی سریع از بهترین کاندید ها بعمل بیاید.

همچنین این مجموعه آزمون می تواند برای شناسایی نیاز های آموزشی رانندگان حرفه ای و با تجربه بکار گرفته شود. برای مثال بعد از تصادف یا یک اتفاق مهم. SAROAD در سطح جهانی بکار برده می شود و بین مجموعه آزمون های در دسترس، به عنوان یک آزمون کلاسیک و سنتی در نظر گرفته می شود.

۲ -۶ -۴ SARAIL ارزیابی امنیت ریل

مجموعه آزمون SARAIL یک ابزار پیچیده و انعطاف پذیر، برای ارزیابی شایستگی رانندگان قطار برای رانندگی می باشد. این آزمون وجود داشتن الزامات مربوط به مجوز رانندگی قطار اروپا را در رانندگان بررسی می کند.

چهارده توانایی شناختی (برای مثال، توجه، سرعت ادراک)، توانایی های روان پویشی (برای مثال، زمان واکنش، هماهنگی چشم – دست) و ویژگی های رفتاری و شخصیتی (برای مثال ،تهییج پذیری، وجدان) مورد بررسی و اندازه‌گیری قرار می گیرند.

ابعاد آزمون بر مبنای راهنمای EU 2007/59/ EC انتخاب می شود. SARAIL علاوه بر آزمون رانندگان قطار، می تواند برای انتخاب رانندگان مربوط به سایر وسایل نقلیه ریلی (برای مثال، قطار سریع السیر، مترو، تراموای) و متقاضیان شغل های مربوط به ایمنی در بخش ریلی به کار گرفته شود.

۲ -۶ -۵ SAAIR ارزیابی امنیت هوانوردی

مجموعه آزمون SAAIR، معیارهای مربوط به حوزه روان‌شناسی هوانوردی را مورد ارزیابی قرار می دهد که شامل مواردی از قبیل تحمل فشار روانی، حافظه، تجسم فاصله ای و شرایط روانی – حرکتی می باشد.

ابعاد این آزمون در رابطه با توانایی پیش‌بینی موفقیت در آزمون شبیه سازی پرواز، مورد تایید قرار گرفته است. نشان داده شده است که آزمون های مورد استفاده دارای بالاترین استاندارهای روان پویشی می باشند.

SAAIR برای انتخاب و آزمون عادی مربوط به شایستگی خلبانان در پروازهای نظامی و غیر نظامی و برای کنترل کنندگان ترافیک هوایی مورد استفاده قرار می گیرد.

۲ -۷ مجموعه آزمون ها برای استفاده در وضعیت عصبی
۲ -۷ -۱ COGBAT ارزیابی مبنایی شناختی

مجموعه آزمون COGBAT برای مشخص کردن وضعیت شناختی بیماران دارای اختلالات عصبی و یا روانی به کار گرفته می شود.

هدف از اینکار اندازه گیری وضعیت شناختی می باشد که باید تا حد ممکن گسترده باشد و زمان صرف شده در آن، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد.

این مجموعه آزمون با استفاده از مواردی که با دقت انتخاب شده اند و آزمون های انطباقی در برخی از موار خاص، ابعاد فرعی مربوط به حوزه‌های توجه، حافظه، عملکردهای اجرایی و سرعت پردازش را اندازه گیری می-کند.

از این رو COGBAT یک سری از حوزه های شناختی را تعیین می کند که احتمالا دارای تضاد می باشد. در مراحل بعدی، این حوزه های خاص با استفاده از آزمون های خاص می تواند به صورت عمیق مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیرد.

بر اساس معیار های مربوط به آزمون متقاطع، COGBAT یک مجموعه مقیاسی می باشد بدین معنا که به عنوان یک پکیج کلی می باشد و از طرف گروه های مختلف بیماران، مورد تایید قرار گرفته است. یک ارزیابی که شناخت آن به آسانی امکان پذیر باشد، یک دید کلی را در رابطه با ابعاد معیوب و غیر معیوب ارائه می دهد.

۲ -۷ -۲ DRIBESC صلاحیت لازم در گزینش رانندگی

مجموعه آزمون DRIVESC، سه فاکتور مهم را در توانایی رانندگی مورد ارزیابی قرار می دهد که عبارتند از: انعطاف‌پذیری، زمان واکنش و به دست آوردن یک شناخت کلی. این مجموعه آزمون یک ابزار مناسبی برای گزینش افرادی می باشد که به منظور کسب صلاحیت لازم مربوط به رانندگی، با اختلالات عصب شناختی و یا روانی مواجه هستند.

اعتبار مجموعه آزمون DRIVESC ، به صورت مکرر در مطالعات سلامت رانندگان و افراد دارای آسیب های ذهنی که در مناطق مختلفی انجام شده بود، مورد تایید قرار گرفت.

مزایای مربوط به مجموعه آزمون DRIBESC عبارت از قابلیت استفاده راحت از آن و یادگیری آسان راهنماهای مربوط به آن می باشد.

۲ -۸ مجموعه آزمون ها برای استفاده در ترافیک
۲ -۸ -۱ DRIVESTA صلاحیت لازم در استاندار رانندگی

مجموعه آزمون DRIVESTA، توانایی رانندگی را بر مبنای ابعادی مورد ارزیابی قرار می‌دهد که شامل یک مقدمه، دلایل منقی، تراکم، تحمل فشار روانی یا استرس و زمان واکنش می‌باشد.

علاوه بر نتایج مربوط به آزمون‌های انفرادی، یک ارزیابی کلی از توانایی مخصوص رانندگی و واکنش فرد تحت آزمون ارائه می‌شود. DRIBESTA بر مبنای یک مدل – که در تعدادی از مطالعات مستقل مورد تایید قرار گرفته است – مربوط به همبستگی مابین نتایج آزمون و ارزیابی رفتار رانندگی در آزمون رانندگی استاندارد می‌باشد.

در تشخیص کلی، فرصت های مربوط به جبران تضادهای احتمالی افراد به حساب آورده می‌شوند و در تعیین صلاحیت فرد برای رانندگی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲ -۸ -۲ DRIVELPS صلاحیت اضافی لازم رانندگی

مجموعه آزمون DRIVEPLS بر مبنای مجموعه آزمون DRVESTA می باشد. در این آزمون، علاوه بر پنج بُعد مربوط به آزمون DRVESTA، ادراک پیرامونی هم مورد ارزیابی قرار می گیرد. ادراک پیرامونی یک ابزار ضروری برای تخمین سرعت، کنترل کردن وسیله نقلیه و نظارت بر محیط رانندگی می باشد.

اضافه کردن بعد درک محیطی، زمان و فعالیت های صورت گرفته در آزمون را افزایش می دهد، ولی از طرف دیگر، اعتبار نتایج را هم افزایش می دهد. همانند مجموعه آزمون DRIVESTA، یک ارزیابی کلی از توانایی واکنش گر هم علاوه بر نتایج آزمون فردی ارائه می شود که اعتبار بالایی دارد.

۲ -۸ -۳ PESROAD فاکتورهای شخصیتی رانندگان جاده

مجموعه آزمون PERSROAD به عنوان مکمل اطلاعات مربوط به توانایی رانندگی می باشد که با استفاده از مجموعه آزمون های DRIVESTA و DTIVEPLS به دست می آید.

این مجموعه آزمون با استفاده از آزمون هایی که در حوزه روان‌شناسی ترافیک مورد تایید می باشند، مهم ترین فاکتورهای شخصیتی را که بر روی تمایل به انطباق با شرایط ترافیک تاثیر گذار است را مورد ارزیابی قرار می دهد.

مطالعات صورت گرفته ای که در حوزه های مختلف مورد تایید می باشد، نشان گر این است که ویژگی های شخصیتی مربوط به رانندگی، یک نقش مهمی را در پیش بینی رفتار رانندگی ایمن دارند.

۲ -۹ مجموعه آزمون ها برای استفاده در ورزش
۲ -۹ -۱ SFMOTOR فاکتورهای موفقیت در ورزش های موتوری

مجموعه آزمون SFMOTOR به منظور کمک به شناسایی رانندگان مناسب در رشته ورزشی موتور سواری (همانند موتور ریسینگ، کارتینگ، مسابقه موتور سیکلت، مسابقه قایق موتور، مسابقه کامیون رانی) به کار گرفته می شود.

در این آزمون، توانایی های شناختی فرد متقاضی مورد ارزیابی قرار می گیرد. SFMOTOR بر مبنای مجموعه آزمونی می باشد که از طریق ۱۲۵ راننده ورزش های موتوری و در یک مطالعه مربوط به سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ برگزار شد.

این مطالعه برای تعریف کردن یک مجموعه اهدافی در رابطه با توانایی های رانندگان ورزش های موتوری به کار گرفته شد.

بخشی را که فرد در دامنه مورد هدف قرار می گیرد، می تواند محاسبه شود و در مقایسه با رانندگان دیگر و به شکل یک رتبه بندی نشان داده شود.

۲ -۹ -۲ SFTEAM فاکتور‌های موفقیت ورزش تیمی

مجموعه آزمون SFTEAM یک ابزار مناسبی برای شناسایی بازیکنان خوب در ورزش های تیمی می باشد، به خصوص ورزش های توپی که فوتبال، بسکتبال، هاکی و هندبال را شامل می شود.

مجموعه آزمون بر مبنای یک گروهی از آزمون ها قرار دارد که از طریق ۲۲۶ بازیکن ورزش تیمی و در مطالعات مورد تایید کامل شده است که بین سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۸ صورت گرفته است. این مطالعات به منظور تعریف کردن پروفایل مورد هدف از مهارت ها و شخصیت های بازیکنان بکار گرفته شده است.

این پروفایل بیان کننده الگوهای ساختاری دقیق و همراه با جزئیاتی می باشد که می تواند محاسبه شود و به صورت یک رتبه بندی، یک بازیکن را با سایر بازیکنان مقایسه کند.