مشخصات این آزمون :

فروش بالا، مقاومت در برابر موارد نادرست ، طیف معیار گسترده.

زبان‌ها:

عربی ، بلغارستانی،چینی (سنتی) ، چکی ،هلندی، انگلیسی، فنلاندی ، فرانسه‌ای ،آلمانی ، هندی،مجارستانی، ایتالیایی، پرتقالی، رومانیایی، روسیه‌ای، اسلواکیایی، اسلوونیایی ،اسپانیایی، سوئدی، ترکیه‌ای.

کاربرد :

ارزیابی توجه گزینشی بلند مدت. این آزمون تمایز گذاری بصری مربوط به سیگنال‌های مرتبط را در سیگنال‌های نامرتبط اندازه‌گیری می‌کند. این آزمون برای استفاده توسط افراد هفت ساله و بزرگ‌تر کاربرد دارد.

پس زمینه نظری :

نظریه کشف سیگنال (مشابه با نظریه پیدا کردن سیگنال گرین و سوئتز ) درک سیگنال ضعیف را در برابر پس زمینه تغییر ثابت (“صوتی”) اندازه‌گیری می‌کند. این آزمون فقط مربوط به تمایز گذاری بصری سیگنال‌های مربوط به نوع خاصی می‌باشد که مشابه با دامنه درک می‌باشند.

این آزمون، به صورت کلی سوال زیر را بررسی می‌کند: یک شخص تحت چه شرایطی می‌تواند وجود داشتن سیگنال ضعیف را در برابر پس زمینه سیگنالی مرتبط یا در بین سایر سیگنال‌هایی که می‌توانند منجر به سر در گمی در مورد سیگنال‌های مرتبط شوند، شناسایی کند؟ ی

ک ارتباط نزدیکی بین این آزمون و نظریه تصمیم آماری وجود دارد. واکنش “ارائه شدن سیگنال” یا “ارائه نشدن سیگنال” به عنوان یک مسئله حساس نسبت به تفاوت در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه به عنوان یک مسئله تصمیم‌گیری در نظر گرفته می‌شود؛

فرد تحت آزمون بین دو گزینه جایگزین پاسخ ، که دارای احتمالات متفاوتی هستند، انتخاب خود را انجام دهد.

اجرا  :

نقطه هایی بر روی یک صفحه نمایش داده می‌شوند؛ برخی از نقطه های نارست تصادفی مخفی می‌شوند و موارد دیگری ظاهر می‌شوند. فرد پاسخ هنده باید مجموعه محرک‌های مهم را پیدا کند و در زمانی که ظاهر می‌شوند، یک دکمه ای را فشار بدهد.

این مجموعه محرک‌های مهم، شامل چهار نقطه می‌باشند که یک مربعی را تشکیل می‌دهند.

فرم‌های آزمون :

  • S1: استاندارد (سیگنال‌های سفید بر روی یک پس زمینه سیاه).
  • S2: استاندارد ، معکوس شده (سیگنال‌های سفید بر روی یک پس زمینه سفید).
  • S3: طول سیگنال کوتاه.
  • S4: توازن سیگنال (ارزیابی اهمال شده).

امتیاز بندی :

مهمترین متغیرهایی که محاسبه می‌شوند عبارت از تعداد واکنش‌های صحیح، تاخیری و نادرست می‌باشند که برای اندازه‌گیری پایایی فرآیند ردیابی استفاده می‌شود، و زمان ردیابی متوسط به عنوان ابزاری برای اندازه‌گیری سرعت فرآیند ردیابی در نظر گرفته می‌شود.

پایایی :

برای متغیر “تعداد واکنش‌های صحیح و تاخیری”، ضرایب نیم بخشی (حتی برای روش‌های عجیب و غریب) بین r = 0.74 و r = 0.85 به دست آمده است که بستگی به فرم آزمون و نمونه مقایسه‌ای دارد. برای زمان ردیابی متوسط، پایایی محاسبه شده به وسیله همان روش، بین r = 0.78 و r = 0.84 بوده است.