مشخصات این آزمون :

قابلیت استفاده آنلاین.

زبان‌ها:

چینی (ساده‌سازی شده) ، کرواسیایی ، چکی ، هلندی ، انگلیسی ، آلمانی ،مجارستانی ،ایتالیایی، رومانیایی ،روسیه‌ای، اسلواکیایی.

کاربرد :

یک آزمون خود ارزیابی برای شناسایی رفتار و تجربه احتمالی در موقعیت‌های مختلف که شامل ارتباطات اجتماعی، پیشرفت و فعالیت‌های بازسازی می‌باشد.

پس زمینه نظری :

آزمونIPS ایجاب می‌کند تا خود ارزیابی‌هایی از رفتار ها و تجارب احتمالی مربوط به موقعیت‌هایی صورت بگیرد که به عنوان نمونه اولیه نیاز‌های اصلی و حیاتی در زندگی روزمره می‌باشند.

این آزمون سه حوزه نیاز گسترده‌ای را در بر می‌گیرد که شامل رفتار اجتماعی و ارتباطی، رفتار پیشرفته، و رفتار سلامتی و باز سازی می‌باشد.

۸۰ آیتم در تعدادی از مقیاس‌های مربوط به حوزه‌های مورد نیاز گروه بندی شده‌اند؛

این مقیاس‌ها منجر به ایجاد مبنایی برای ایجاد یک بخش مجزایی برای هر یک از این حوزه‌ها شده است.

علاه بر خود ارزیابی رفتار و تجربه، اطلاعات مربوط به ۱۵ آیتم مجزا و ۳ مقیاس ایجاد شده از آنها، برای ارزیابی رضایت مندی فرد پاسخ‌دهنده از رفتار خودش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اجرا  :

بعد از مرحله معرفی و راهنمایی، آیتم‌ها به ترتیب در یک صفحه نمایش داده می‌شوند. فرد پاسخ‌دهنده بر روی یک مقیاس رتبه بندی جواب‌های خود را وارد می‌کند. تمامی آیتم‌ها باید جواب داده شوند.

فرم‌های آزمون :

یک فرم آزمون در دسترس می‌باشد.

امتیاز بندی :

امتیازات مقیاسی، در مرحله اول به عنوان امتیازات نه بخشی محاسبه می‌شوند. بعد از آن پروفایل ایجاد می‌شود؛ این کار به صورت مجزا برای هر سه بخش صورت می‌گیرد.

احتمالات دسته‌بندی محاسبه شده است که نشان دهنده مطابقت نزدیک پروفایل افراد با یک پروفایل منبعی می‌باشد که برای هر بخش به دست آمده است. در آخر، امتیازات خام و امتیازات مناسب مقایسه می‌شوند.

پایایی :

IPS در تمامی مقیاس‌ها و پروفایل ها، دارای پایایی‌های مناسبی می‌باشد.