مشخصات این آزمون :

قابلیت اجرای آنلاین، زمان آزمون کوتاه، گزارش تکمیلی ، مقاومت در برابر موارد نادرست .

زبان‌ها:

عربی، چکی، هلندی، انگلیسی، فرانسه‌ای، آلمانی، مجارستانی، ایتالیایی، پرتقالی ،اسلواکیایی، اسلوونیایی ، اسپانیایی، سوئدی، ترکیه‌ای .

کاربرد :

اندازه‌گیری عملکرد حافظه و معایب مغزی (تعداد معایب ذهنی) بر مبنای تعیین این مورد که آیا یک آیتم جدید می‌باشد یا قبلا ارائه شده است؛ مناسب برای استفاده توسط افراد شش ساله و بزرگتر.

پس زمینه نظری :

اکثر نظریه‌ها فرض می‌کنند که هر قسمتی از اطلاعات (آیتم) در حافظه، یک آشنایی مشخصی دارد، که ناشی از تعداد موارد ارائه شده می‌باشد.

همچنین فرض می‌شود که این موارد آشنا، دارای نوسانات تصادفی هستند به نحوی که ممکن است آیتم‌های آشنا، به عنوان یک آیتم جدید و یا آیتم‌های جدید مشابه شناسایی شوند.

نتایج مختلف مربوط به این حوزه هم پوشان، برای تشخیص قطعی افرادی که بین آیتم‌های آشنا و جدید تفاوت قائل می‌شوند، به کار گرفته می‌شود.

معایب حافظه ای می‌توانند شاخص های حساسی نسبت به اختلالات عمکرد مغزی باشند و بیشترین علامت ذکر شده در ایجاد صدمات ذهنی در نظر گرفته شوند. همچنین عملکرد شناختی، به عنوان شاخصی برای آسیب شناختی مسن شدن در نظر گرفته می‌شود.

اجرا :

بر اساس فرم آزمون، کلمات، اهداف، شماره ها، سیلاب های نامفهوم، ترکیب کلمه – عدد، یا موارد دارای نام گذاری مشکل به صورت مرتب و زنجیره ای ارائه می‌شوند.

فرد پاسخ‌دهنده باید تعیین کند که آیا آیتم نشان داده شده برای اولین بار در صفحه نمایش داده شده است و یا اینکه قبلا هم نشان داده شده است.

فرم‌های آزمون :

FVW برای پنج فرم آزمون (S2 تا S6) در دسترس می‌باشد. فرم‌های S2 تا S5 از نظر سطح دشواری متفاوت هستند. هر فرم آزمون شامل 210 آیتم می‌باشد (105 شفاهی و 105 غیر شفاهی). S6 یک فرم کوتاهی می‌باشد که دارای سطح دشواری پایین می‌باشد و کاربرد ویژه ای برای استفاده در حوزه کودکان دارد.

امتیاز بندی :

متغیرهای که امتیاز بندی می‌شوند عبارتند از:

تعداد موفقیت ها: این متغیر، تعداد آیتم‌هایی که به صورت صحیح شناسایی شده است را مشخص می‌کند.

تعداد مثبت های تصحیح نشده: تعداد جواب‌های بله به آیتم‌های نادرست، بدین معنا که یک آیتمی که یک بار نشان داده شده است، به عنوان موردی که دو بار نشان داده شده است دسته‌بندی شود.

متوسط زمان واکنش موفقیت ها

  • توانایی تشخیص: اندازه‌گیری توزیع آزاد توانایی فرد پاسخ‌دهنده برای تفاوت قائل شدن بین آیتمی که یک بار نشان داده شده است و آیتمی که به صورت تکراری نشان داده شده است (تشابه).
  • گرایش جواب: گرایش داشتن فرد پاسخ‌دهنده به پاسخ مباحثه ای (در زمانی که شک داشته باشد “نه”) یا پاسخ آزاد (زمانی که شک داشته باشد “بله”) را نشان می‌دهد.