مشخصات این آزمون :

فروش بالا ، زمان آزمون کوتاه ، نیاز به ابزار اضافی ،مقاومت در برابر موارد نادرست ،طیف معیار گسترده.

زبان‌ها:

عربی ، بلغارستانی ، چینی (سنتی)،چکی ، هلندی ،انگلیسی ، فنلاندی، فرانسه‌ای ، آلمانی ، یونانی ، مجارستانی ، ایتالیایی ، پرتقالی، رومانیایی ، روسیه‌ای ،اسلواکیایی ، اسپانیایی .

کاربرد :

این آزمون هماهنگی چشم – دست، دست – دست، یا چشم – دست – پا را به وسیله حرکت دادن (مانور دادن) یک بخش مدوری ارزیابی می‌کند که در یک اتاق سه بعدی، به صورت خود به خود حرکت می‌کند.

مهم ترین بخش‌های کاربرد: عملکرد متمایل به تشخیص شایستگی (به خصوص برای رانندگان موتور های راه آهن، رانندگان جرثقیل و ..، و همچنین برای پرسنل فعالیت‌های پرسنلی یا نظارتی)، روان‌شناسی ترافیک، روان‌شناسی هوایی، پزشکی، روان‌شناسی بالینی (ارزیابی نقایص هماهنگ کننده در گروه‌های بالینی).

پس زمینه نظری :

فرض بر این ست که حرکات از طریق استفاده از اطلاعات سنسور هایی که مربوط به فعالیت‌های فعلی می‌باشند، به دست می آیند. ایجاد انحرافات بین مقادیر و مقادیر واقعی ، مشخص شده است و بنابراین (براساس اصول TOTE) اصلاح شده است.

زمان لازم برای هماهنگی حرکات یک شخص، در واقع از طریق اطلاعات پس زمینه ای پردازش شده و دریافت شده تعیین می‌شود. دو ساختار کاملا مجزا مورد ارزیابی قرار می‌گیرند: توانایی هماهنگی قابل پیش‌بینی” که اشاره به هماهنگی حسی حرکتی لازم برای حرکت دادن یک عاملی به هدف از قبل تعیین شده (هدف از قبل شناخته شده است) دارد.

“توانایی هماهنگی واکنشی” اشاره به هماهنگی حسی حرکتی لازم برای واکنش مناسب نسبت به خود انگیختگی مولفه‌ها، تغییرات غیر قابل پیش بینی در مورد جهت دارد (توانایی مربوط به پیش‌بینی حرکات).

اجرا  :

مولفه‌های انتخاب شده برای این آزمون دارای یک شکل هندسی (بخش‌های مدور) می‌باشند که توصیف آنها ساده می‌باشد و به شدت تحت تاثیر تجارب قبلی قرار گرفته است.

صفحه نمایش یک اتاق را به همراه موقعیت مورد هدف (میله های سبز که از بالا به پایین یک T را تشکیل داده اند) و مولفه قابل حرکت (بخش‌های مدور زرد رنگ) نشان می‌دهد.

بخش مدور، شروع به حرکت در اطراف اتاق موجود در راستای غیر قابل پیش‌بینی می‌کند(که برای همه افراد پاسخ‌دهنده مشابه می‌باشد). تمامی فرم‌های آزمون شامل یک مرحله راهنمایی و عملی می‌باشند.

فرم‌های آزمون :

چهار فرم آزمون در دسترس می‌باشند که عبارتند از:

  • S 1: فرم کوتاه (گزینش؛ ۱۰ دقیقه).
  • S 2: فرم استاندارد (۱۵ دقیقه).
  • S 3: فرم طولانی (دقت اندازه‌گیری بالاتر؛ ۲۰ دقیقه).
  • S 4: فرم مخصوص پدال های پای (۱۰ دقیقه ای).

امتیاز بندی :

هفت متغیری که مورد ارزیابی قرار می‌گیرند عبارتند از: “زمان مربوط به یک دامنه ایده آل”، میانگین و توزیع “انحراف زاویه ای”، “انحراف افقی”، و ” انحراف عمودی”.

پایایی :

برای همه مقیاس‌ها، سازگاری (همسانی) درونی در یک سطح بالا r = 0.90 قرار دارد.