مشاوره تلگرامی

باید پذیرفت که  مشکل پیدا کردن در زندگی یکی از موضوعاتی می باشد که در زندگی جدا ناپذیر محسوب می شود.

  1. برخی از اشخاص عقیده دارند مشکلاتی که در زندگی برای آنها به وجود می آید به تنهایی نمی توانند از پس آن برآیند.
  2. در حالی که این نوع نگرش درست نمی باشد.
  3. به خاطر اینکه هنگامی که افکار و سلیقه های متفاوتی موجود می باشد.
  4. منطقی نیست که خود شخص  به تنهایی مهارت رفع کردن آن را داشته باشد.
  5. در دنیای امروزی که  هر لحظه آن دارای تحولات می باشد.

روش اول در بخش کامنت ها پرسیده بشه و حداکثر یک ساعت پاسخ داده می شود.

روش تلگرامی از طریق آدرس زیر:

https://t.me/kanonmoshaveran_bot

روش سوم با دفاتر زیر تماس بگیرید و مشاوره اسکایپی بگیرید.

انسان نمی‌تواند به تنهایی و بدون داشتن مشورت از دیگران برنامه ریزی مرتبی به دست آورد و زندگی خود را طی کند.

امروزه مشاوره به طور حرفه ای برای کمک کردن به افراد جامعه به وجود آمده است.

افرادی که:

  • در شیوه‌های تربیت کردن فرزندان
  • ارتباط خانوادگی
  • مهارتهای اجتماعی
  • شیوه زندگی کردن 

دارای اشکال می باشند.

مشاوره به اینگونه افراد راهنمایی می دهد تا شیوه های مناسبی برای برطرف کردن مشکلات آنها ارائه دهد.