فواید سلام دادن

عامل ارتباط از پیش از آفرینش و حضور پیدا کردن انسان در این دنیا ست.

و تشکیل دادن زندگی تا کنون شکل های متفاوتی را داشته است.

ولی  قبل از اسلام این عامل یک واژه ی خشک و صرفا برای آغاز کردن گفت و گو ها بود .

و معاملات روزمره به کار می رفته است.

فواید سلام دادن

جایگاه سلام در مکاتب الهی 

با آمدن اسلام به عنوان یک مکتب الهی و مبتنی بر ذات پاک انسانی مفاهیم زندگی دگرگون شد.

به دلیل اینکه اسلام جزوه اولین و کاملترین دین آسمانی محسوب می‌شود.

که به همه زوایای زندگی انسان می‌پردازد .

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره خانواده” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

 به طور قطع این دین برای سازمان دادن زندگی جمعی در شهر سازنده است .

 • در رابطه با تقویت کردن دوستی‌ها و عاطفی بین اشخاص جامعه ارائه دهد.

سلام کردن قبل از اسلام

قبل از اسلام واژه  شبیه یا با یک محتوای کامل در سلام موجود نبود.

به طور مثال در میان مردمان عرب این واژه رایج بود .

که حتی در قرآن هم به آن اشاره شده است.

فواید سلام دادن1

سلام عامل ارتباط در اسلام

 • سلام کردن همان گونه که به آن اشاره شده علاوه بر یک واژه بودن در درون خود.
 • بیان کننده فرهنگ ، عقیده و نگرش عمیق و کلی در رابطه با جهان هستی و زندگی می باشد.
 • سلام در فلسفه یعنی حرکت کردن از کثرت به سوی وحدت است.
 • که در جامعه دینی  از مقام های زیر برخوردار می باشد:
 • سلام یکی از اسمهای جلاله خدا محسوب می شود.
 • یعنی خدا  عامل ارتباط برقرار کردن انسان ها می باشد .
 • و ارتباط را باید بر مبنای  عقیده و ابراز کردن محبت  شکل داد .
 • و رابطه ارزشمندی می باشد که با خداوند نسبت دارد.

فایده های سلام

 • موجب بیشتر شدن محبت و دوستی می شود.
 • سلام یکی از علائم های تواضع و فروتنی می باشد.
 • سلام کردن موجب آمرزش خواهد شد.
 • سلام کردن محبت را خالص خواهد کرد.